Cách giải bài tập về phản ứng trùng ngưng tạo polime hay, chi tiết

Bài giảng: Bài tập lý thuyết về Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Kiến thức cần nhớ

* Phương pháp giải

ĐLBT khối lượng:

Monome → polime + H2O

mMonome = mpolime + mH2O

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Đem trùng ngưng x kg axit ε-aminocaproic thu được y kg polime và 12,15 kg H2O với hiệu suất phản ứng 90%. Giá trị của x, y lần lượt là:

Hướng dẫn giải

nH2N–(CH2)5–COOH → [-NH–(CH2)5–CO-]n + nH2O

nH2O = 0,675 kmol ⇒ naxit = 0,675 kmol

Vì H = 90% ⇒ naxit thực tế = 0,675.Cách giải bài tập về phản ứng trùng ngưng tạo polime hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 0,75 kmol

⇒ x = 0,75.131 = 98,25 kg.

Áp dụng định luật BTKL, ta có:

y = 0,9.x - mH2O = 98,25.0,9 – 12,15

⇒ y = 76,275 kg

Ví dụ 2. Khi trùng ngưng 7,5 gam axit amino axetic với hiệu suất 80%, ngoài amino axit còn dư, thu được m gam polime và 1,44 gam H2O. Giá trị của m là :

Hướng dẫn giải

nNH2CH2COOH → (−NH−CH2−CO−)n + nH2O

mNH2CH2COOH(pư) = 0,8.7,5 = 6(g)

mpolime =mNH2CH2COOH(pư) − mH2O = 6−1,44 =1,56g

Ví dụ 3. Khi tiến hành trùng ngưng axit amino axetic thu được polime và 7,2 gam H2O. Khối lượng polime thu được là?

Hướng dẫn giải

nH2O = 0,4 mol

nNH2CH2COOH → (−NH−CH2−CO−)n + nH2O

mpolime = Cách giải bài tập về phản ứng trùng ngưng tạo polime hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 . 57n = 22,8 (g)

Ví dụ 4. Đun nóng 10,48 gam axit ε – aminocaproic (axit 6 – aminohexanoic) để thực hiện phản ứng trùng ngưng, thu được m gam policaproamit. Biết hiệu suất của quá trình trùng ngưng đạt 90%. Giá trị của m là

Hướng dẫn giải

Giả sử hiệu suất phản ứng 100%

→ nH2O = naxit ε – aminocaproic = Cách giải bài tập về phản ứng trùng ngưng tạo polime hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 0,08 mol.

⇒ mpolicaproamit = mε – aminocaproic – mH2O = 10,48 – 0,08 . 18 = 9,04 gam.

Thực tế, hiệu suất phản ứng H = 90% ⇒ m = 0,9 . 9,04 = 8,136 gam.

Ví dụ 5. Trùng ngưng m gam glyxin, hiệu suất 80%, thu được polime và 21,6 gam nước. Giá trị m là:

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng

nH2NCH2COOH → (-NHCH2COO-)n + nH2O

nH2O = Cách giải bài tập về phản ứng trùng ngưng tạo polime hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 1,2 mol → nglyxin đã trùng ngưng = 1,2 mol

→ m = Cách giải bài tập về phản ứng trùng ngưng tạo polime hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 112,5 g

Bài giảng: Bài tập tổng hợp về Polime và vật liệu Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

polime-va-vat-lieu-polime.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa