Cách giải bài tập về phản ứng đốt cháy polime (hay, chi tiết)

Bài viết Cách giải bài tập về phản ứng đốt cháy polime với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Cách giải bài tập về phản ứng đốt cháy polime.

Cách giải bài tập về phản ứng đốt cháy polime (hay, chi tiết)

Bài giảng: Bài tập lý thuyết về Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Khi đốt cháy hoàn toàn một polime X (tạo thành từ phản ứng đồng trùng hợp giữa buta-1,3-đien và acrilo nitrin) với một lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí chứa 59,091% CO2 theo thể tích. Tính tỉ lệ số mol giữa buta-1,3-đien và acrilo nitrin

Hướng dẫn giải

Gọi công thức chung của X là nC4H6.C2H3CN

nC4H6.C2H3CN + O2 → (4n + 3)CO2 + (3n + 1,5)H2O + 0,5N2

Khi đốt cháy 1 mol X:

nCO2 = (4n + 3) mol; nH2O = (3n + 1,5) mol ; nN2 = 0,5 mol

Cách giải bài tập về phản ứng đốt cháy polime hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 0,59091 → n = 0,3333

→ Tỉ lệ số mol C4H6 : C2H3CN = 0,333 : 1 = 1 : 3

Ví dụ 2: Trùng hợp propilen thu được polipropilen (PP). Nếu đốt cháy toàn 1 mol polime đó thu được 13200 gam CO2. Hệ số trùng hợp n của polime đó là:

Hướng dẫn giải

PP có công thức (C3H6)n

(C3H6)n + 4,5 O2 → 3nCO2 + 3nH2O

Khi đốt cháy 1 mol PP sinh ra 3n mol CO2 → 3n = 300 → n = 100

Ví dụ 3: Đốt cháy hoàn toàn 2,8 gam PE (polietilen) sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 2,0 lít dung dịch Ca(OH)2 thấy khối lượng dung dịch tăng 2,4 gam. Nồng độ mol/l của dung dịch Ca(OH)2 là:

Hướng dẫn giải

(C2H4)n + 3nO2 → 2nCO2 + 2nH2O

⇒ nCO2 = nH2O = 0,2 mol

mdd tăng = mCO2 + mH2O − mCaCO3 = 2,4 g

⇒ mCaCO3 = 100 g

⇒ nCaCO3 = 0,1 mol < nCO2

⇒ Có hiện tượng tạo HCO3- ⇒ nCa(HCO3)2 = 0,05 mol

⇒ nCa(OH)2 = 0,15 mol ⇒ CM Ca(OH)2 = 0,075 M

Bài tập vận dụng

Bài 1: Khi đốt cháy polime X chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ số mol tương ứng là 1:1. Polime X là:

A. Polipropilen.    B. Polivinyl clorua.    C. Tinh bột.    D. Polistiren.

Lời giải:

Đáp án: A

Vì nCO2 = nH2O.

⇒ Số nguyên tử H gấp đôi số nguyên tử cacbon

⇒ Chọn A vì polipropilen có CTPT (C3H6)n

Bài 2: Khi đốt cháy hoàn toàn một lượng polime đồng trùng hơp đimetylbuta-1,3-đien và acrilonitrin với lượng oxi hoàn toàn đủ, thấy tạo thành 1 hỗn hợp khí ở nhiệt độ và áp suất xác định chứa 57,69% CO2 về thể tích. Tỉ lệ monome trong polime là:

A. 1:3    B. 2:3    C. 3:2    D. 3:1

Lời giải:

Đáp án: A

Gọi tỉ lệ đimetylbuta-1,3-đien và acrilonitrin là x,y ⇒ xC6H10.yC2H3CN

xC6H10.yC2H3CN + O2 → CO2: (6x+3y) + H2O: (5x+1,5y) + N2: 0,5y

Hỗn hợp sau phản ứng đốt cháy gồm: CO2, H2O, N2

Cách giải bài tập về phản ứng đốt cháy polime hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 0,5769

⇒ x : y = 1 : 3

Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy cho đi qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch trong bình thay đổi như thế nào?

A. Tăng 4,4 gam    B. Tăng 6,2 gam    C. Giảm 3,8 gam    D. Giảm 5,6 gam

Lời giải:

Đáp án: C

10 gam kết tủa ⇒ mCO2 = 4,4 gam và mH2O = 1,8 gam

⇒ Khối lượng bình: 4,4 + 1,8 – 10 = -3,8

⇒ Khối lượng giảm 3,8 gam

Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy cho lần lượt đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng dd Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng m g, bình 2 có 100 g kết tủa. Giá trị của m là

A. 9 gam    B. 18 gam    C. 36 gam    D. 54 gam

Lời giải:

Đáp án: B

nCO2 = 1 mol; Bình 1 chỉ giữ H2O ở lại mà polietilen

⇒ nCO2 = nH2O ⇒ mH2O = 1. 18 = 18 gam

Bài giảng: Bài tập tổng hợp về Polime và vật liệu Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

polime-va-vat-lieu-polime.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên