Cách giải bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên (hay, chi tiết)

Bài viết Cách giải bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Cách giải bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên.

Cách giải bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên (hay, chi tiết)

Bài giảng: Bài tập lý thuyết về Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

* Phương pháp giải

(C5H8)n + 2S → C5nH8n-2S2

Yêu cầu : Tính số mắt xích isopren

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Cao su lưu hóa có chứa 2,047% lưu huỳnh về khối lượng. Khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu nối đisunfua -S-S-, giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở cầu metylen trong mạch cao su?

Hướng dẫn giải

Ta có công thức của cao su isopren (C5H8)n.

(C5H8)n + 2S → C5nH8n−2S2.

1 mol (C5H8)n ⇒ mS = 64.

Khối lượng cao su = 68n + 62.

%S = Cách giải bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 0,02 ⇒ n = 46.

Ví dụ 2. Lấy 21,33 gam cao su isopren đã được lưu hóa đem đốt cháy hoàn toàn bằng oxi vừa đủ, sau phản ứng ngưng tụ hết hơi nước thì còn lại 34,272 lít khí (đktc). Trung bình cứ bao nhiêu mắt xích isopren thì có 1 cầu nối đisunfua (-S-S-) ?

Hướng dẫn giải

21,33 gam C5nH8n - 1S2 + O2 → 5nCO2 + (4n -1)H2O + 2SO2

Ta có: nC5nH8n−1S2 = Cách giải bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 mol

→ nCO2 = Cách giải bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 mol;

nSO2 = Cách giải bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 mol

Mà nkhí = nCO2 + nSO2 = Cách giải bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 + Cách giải bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = Cách giải bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 mol

→ n ≈ 21

Ví dụ 3. Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh về khối lượng. Khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cấu trúc đisunfua-S-S? Giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở cầu metylen trong mạch cao su.

Hướng dẫn giải

Cao su isopren có công thức (C5H8)n

⇒ Khi lưu hóa, giả sử có 1 cầu nối S-S, cao su có CT: C5nH8n-2S2

(Mỗi một S thay thế một H)

%S = Cách giải bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 2% ⇒ n = 46

Ví dụ 4. Một loại cao su thiên nhiên đã được lưu hóa có chứa 2,05% lưu huỳnh về khối lượng. Hỏi cứ bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu nối đisunfua -S-S- giả thiết rằng S đã thay thế nguyên tử H ở nhóm metylen trong mạch cao su?

Hướng dẫn giải

Gọi x là số mắt xích isopren có 1 cầu nối đi sunfua

Vì S đã thay thế nguyên tử H ở nhóm metylen trong mạch cao su và % S là 2,05 nên:

%S = Cách giải bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 2,05% ⇒ x = 45

Bài giảng: Bài tập tổng hợp về Polime và vật liệu Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

polime-va-vat-lieu-polime.jsp

Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên