Cách giải Bài toán về phản ứng Clo hóa PVC (hay, chi tiết)

Bài viết Cách giải Bài toán về phản ứng Clo hóa PVC với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Cách giải Bài toán về phản ứng Clo hóa PVC.

Cách giải Bài toán về phản ứng Clo hóa PVC (hay, chi tiết)

Bài giảng: Bài tập lý thuyết về Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Lý thuyết và Phương pháp giải

PVC hay Poli (vinyl clorua) là (C2H3Cl)k hay C2kH3kClk.

Ta có phản ứng:

C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k–1Clk+1 + HCl

Yêu cầu : tính tỷ lệ nguyên tử Clo phản ứng vào số mắt xích PVC

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là:

Hướng dẫn giải

Ta có phản ứng:

C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k–1Clk+1 + HCl

Theo đề: %mCl = Cách giải Bài toán về phản ứng Clo hóa PVC hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 0,6396

⇒ k = 3

Ví dụ 2. Thực hiện phản ứng chuyển hóa PVC thành tơ clorin bằng cách cho Clo tác dụng với PVC. Trong tơ clorin, Clo chiếm 66,67% về khối lượng. Số mắc xích trung bình của PVC đã phản ứng với 1 phân tử Clo là:

Hướng dẫn giải

PVC hay Poli (vinyl clorua) là (C2H3Cl)k hay C2kH3kClk.

C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k–1Clk+1 + HCl.

⇒ %mCl = Cách giải Bài toán về phản ứng Clo hóa PVC hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 0,667 ⇒ k ≈ 2.

⇒ trung bình 1 phân tử Cl2 tác dụng với 2 mắt xích

Ví dụ 3. Khi clo hóa PVC thu được một loại tơ clorin chứa 60,17% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là

Hướng dẫn giải

Ta có phản ứng:

C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k–1Clk+1 + HCl

⇒ %mCl/tơ = Cách giải Bài toán về phản ứng Clo hóa PVC hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 0,6017

⇒ k = 7

Ví dụ 4. Khi clo hóa PVC ta thu được một loại tơ clorin X. Biết trung bình một phân tử clo tác dụng với 4 mắt xích PVC. Tính % khối lượng clo trong tơ clorin X ?

Hướng dẫn giải

C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k–1Clk+1 + HCl

Với k = 4: (C2H3Cl)4 + Cl2 → C8H11Cl5 + HCl

%Cl = Cách giải Bài toán về phản ứng Clo hóa PVC hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 . 100% = 62,39%

Ví dụ 5. Tiến hành clo hóa poli ( vinyl clorua) thu được một loại polime X dùng để điều chế tơ clorin. Trong X có chứa 66,18% clo theo khối lượng. Vậy trung bình có bao nhiêu mắt xích PVC phản ứng được với một phân tử Clo?

Hướng dẫn giải

Đặt k là số mắt xích -CH2CHCl- hay C2H3Cl- tham gia phản ứng với 1 phân tử Cl2. Do phân tử PVC không có liên kết bội nên chỉ phản ứng thế với Cl2.

C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k–1Clk+1 + HCl

%Cl = Cách giải Bài toán về phản ứng Clo hóa PVC hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 0,6618

⇒ a = 2

Bài giảng: Bài tập tổng hợp về Polime và vật liệu Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

polime-va-vat-lieu-polime.jsp

Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên