Cách giải Bài toán về phản ứng Clo hóa PVC hay, chi tiết

Bài giảng: Bài tập lý thuyết về Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Kiến thức cần nhớ

*Lý thuyết và Phương pháp giải

PVC hay Poli (vinyl clorua) là (C2H3Cl)k hay C2kH3kClk.

Ta có phản ứng:

C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k–1Clk+1 + HCl

Yêu cầu : tính tỷ lệ nguyên tử Clo phản ứng vào số mắt xích PVC

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là:

Hướng dẫn giải

Ta có phản ứng:

C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k–1Clk+1 + HCl

Theo đề: %mCl = Cách giải Bài toán về phản ứng Clo hóa PVC hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 0,6396

⇒ k = 3

Ví dụ 2. Thực hiện phản ứng chuyển hóa PVC thành tơ clorin bằng cách cho Clo tác dụng với PVC. Trong tơ clorin, Clo chiếm 66,67% về khối lượng. Số mắc xích trung bình của PVC đã phản ứng với 1 phân tử Clo là:

Hướng dẫn giải

PVC hay Poli (vinyl clorua) là (C2H3Cl)k hay C2kH3kClk.

C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k–1Clk+1 + HCl.

⇒ %mCl = Cách giải Bài toán về phản ứng Clo hóa PVC hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 0,667 ⇒ k ≈ 2.

⇒ trung bình 1 phân tử Cl2 tác dụng với 2 mắt xích

Ví dụ 3. Khi clo hóa PVC thu được một loại tơ clorin chứa 60,17% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là

Hướng dẫn giải

Ta có phản ứng:

C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k–1Clk+1 + HCl

⇒ %mCl/tơ = Cách giải Bài toán về phản ứng Clo hóa PVC hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 0,6017

⇒ k = 7

Ví dụ 4. Khi clo hóa PVC ta thu được một loại tơ clorin X. Biết trung bình một phân tử clo tác dụng với 4 mắt xích PVC. Tính % khối lượng clo trong tơ clorin X ?

Hướng dẫn giải

C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k–1Clk+1 + HCl

Với k = 4: (C2H3Cl)4 + Cl2 → C8H11Cl5 + HCl

%Cl = Cách giải Bài toán về phản ứng Clo hóa PVC hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 . 100% = 62,39%

Ví dụ 5. Tiến hành clo hóa poli ( vinyl clorua) thu được một loại polime X dùng để điều chế tơ clorin. Trong X có chứa 66,18% clo theo khối lượng. Vậy trung bình có bao nhiêu mắt xích PVC phản ứng được với một phân tử Clo?

Hướng dẫn giải

Đặt k là số mắt xích -CH2CHCl- hay C2H3Cl- tham gia phản ứng với 1 phân tử Cl2. Do phân tử PVC không có liên kết bội nên chỉ phản ứng thế với Cl2.

C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k–1Clk+1 + HCl

%Cl = Cách giải Bài toán về phản ứng Clo hóa PVC hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 0,6618

⇒ a = 2

Bài giảng: Bài tập tổng hợp về Polime và vật liệu Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

polime-va-vat-lieu-polime.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa