Cách giải bài tập điều chế PVC hay, chi tiết

Bài giảng: Bài tập lý thuyết về Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Kiến thức cần nhớ

*Lý thuyết và Phương pháp giải

Cách giải bài tập điều chế PVC hay, chi tiết | Hóa học lớp 12

Hiệu suất phản ứng :

H =Cách giải bài tập điều chế PVC hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 . 100%

H = Cách giải bài tập điều chế PVC hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 . 100%

Lưu ý: Hiệu suất cả quá trình là tích hiệu suất mỗi giai đoạn riêng lẻ.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. PVC được điều chế từ khí thiên nhiên (CH4 chiếm 95% thể tích khí thiên nhiên) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất của mỗi giai đoạn như sau:

Cách giải bài tập điều chế PVC hay, chi tiết | Hóa học lớp 12

Muốn tổng hợp 1 tấn PVC cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (ở đktc).

Hướng dẫn giải

+ Bảo toàn nguyên tố cacbon ta có: 2CH4 → CH2=CHCl.

+ Ta có mPVC = 1000 kg ⇒ nPVC = 16 kmol.

Ta có hiệu suất chung = 0,15 . 0,95 . 0,9 = 0,12825.

⇒ nCH4 cần dùng = Cách giải bài tập điều chế PVC hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 ≈ 249,51 kmol.

⇒ VKhí thiên nhiên cần dùng = Cách giải bài tập điều chế PVC hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 . 22,4 ≈ 58833.

Ví dụ 2. Cho sơ đồ chuyển hóa:

CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC

Để tổng hợp được 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần Vm3 khí thiên nhiên (đktc). Giá trị của V là? (biết CH4 chiếm 80% khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%).

Hướng dẫn giải

nPVC = Cách giải bài tập điều chế PVC hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 4 kmol

Số mol CH4 cần dùng là: nCH4 = Cách giải bài tập điều chế PVC hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 16kmol

V= Cách giải bài tập điều chế PVC hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 448 m3

Ví dụ 3. Da nhân tạo (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ:

CH4 → C2H2 → CH2=CH-Cl → (-CH2-CHCl-)n.

Nếu hiệu suất của toàn bộ quá trình điều chế là 20%, muốn điều chế được 1 tấn PVC thì thể tích khí thiên nhiên (chứa 80% metan) ở điều kiện tiêu chuẩn cần dùng là

Hướng dẫn giải

nPVC = 16 kmol

CH4 → C2H2 → CH2=CH-Cl → (-CH2-CHCl-)n.

→ nCH4 = Cách giải bài tập điều chế PVC hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 160 kmol

→ VCH4 = 3584 m3

→ Vkhí thiên nhiên = Cách giải bài tập điều chế PVC hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 4480 m3

Ví dụ 4. Để điều chế PVC từ than đá, đá vôi, các chất vô cơ và điều kiện cần thiết, người ta cần phải tiến hành qua ít nhất bao nhiêu phản ứng

Hướng dẫn giải

5 phản ứng:

Cách giải bài tập điều chế PVC hay, chi tiết | Hóa học lớp 12

Bài giảng: Bài tập tổng hợp về Polime và vật liệu Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

polime-va-vat-lieu-polime.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa