Cách giải bài tập Amin tác dụng với dung dịch axit, dung dịch Brom hay, chi tiết

Bài giảng: Bài tập tổng hợp amin - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

* Lý thuyết

Dạng bài tập phản ứng cháy của Amin, Amino Axit | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án Dạng bài tập phản ứng cháy của Amin, Amino Axit | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

*PP: 1) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mamin + maxit = mmuối

2) Tính mol của chất đề bài cho rồi đặt vào phương trình để suy ra số mol của chất đề bài hỏi ⇒ tính m

3) Áp dụng định luật tăng giảm khối lượng

Dạng bài tập phản ứng cháy của Amin, Amino Axit | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

⇒ mMuối = A + B

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho 35 gam hỗn hợp các amin gồm anilin; metylamin; đimetylamin; đimetylmetylamin tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 1M. Tính khối lượng muối khan thu được sau phản ứng?

Giải

Tổng quát : RN + HCl → RNHCl

nHCl = 0,3 mol

Bảo toàn khối lượng ta có :

mmuối khan = mAmin + 36,5nHCl = 35+ 36,5. 0,3 = 45,95 gam

Ví dụ 2:Cho 12,1 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin (tỉ lệ mol 1 : 2) phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 1M, thu được m gam muối. Giá trị của m là:

Giải

Có : nCH3NH2 = 0,1 ; n(CH3)2NH = 0,2 mol

nHCl = 0,3 mol

Tổng quát : RN + HCl → RNHCl

⇒ mmuối = mamin + mHCl = 0,1. 31+0,2. 45+ 0,3. 36,5=23,05g

Ví dụ 3:Cho 0,1 mol anilin (C6H5-NH2) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Khối lượng muối phenylamoni clorua thu được là:

Giải

Dạng bài tập phản ứng cháy của Amin, Amino Axit | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

⇒ nmuối = 0,1 mol ⇒ mmuối = 0,1 .129,5 = 12,95g

Bài tập vận dụng

Câu 1:Cho 4,5 gam etylamin tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là:

A. 7,65 gam.

B. 8,10 gam.

C. 8,55 gam.

D. 8,15 gam.

Ta có: nC2H5NH2 = 0,1 mol

C2H5NH2 + HCl → C2H5NH3Cl

0,1 mol → 0,1 mol

⇒ mmuối = 8,15 g

→ Đáp án D

Câu 2:Cho 5,9 gam propylamin (C3H7NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là:

A. 9,65 gam.

B. 8,15 gam.

C. 9,55 gam.

D. 8,10 gam.

Ta có: nC3H7NH2 =0,1 mol

C3H7NH2 + HCl → C3H7NH3Cl

0,1 mol → 0,1 mol

⇒ mmuối =9,55g

→ Đáp án C

Câu 3:Cho 11,8 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 19,1 gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là

A.2

B. 3

C. 4

D.5

Đặt CT của amin đơn chức là RNH2

RNH2 + HCl → RNH3Cl

⇒ mtăng = mHCl phản ứng = 7,3g ⇒ nHCl = namin = 0,2 mol

Dạng bài tập phản ứng cháy của Amin, Amino Axit | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

⇒ X là C3H7NH2 có 4 CTCT thỏa mãn:

CH3CH2CH2NH2; CH3CH(NH2)CH3 ; CH3CH2NHCH3; CH3NH(CH3)C H3

→ Đáp án C

Câu 4:Cho m gam Anilin tác dụng hết với dung dịch Br2 thu được 9,9 gam kết tủa. Giá trị m đã dùng là

A. 0,93 gam

B. 2,79 gam

C. 1,86 gam

D. 3,72 gam

C6H5-NH2 + 3Br2 → C6H2Br3NH2 kết tủa + 3HBr.

⇒ n kết tủa = 0,03 mol.

⇒ nAnilin = n kết tủa = 0,03 mol.

⇒ m = 0,03.93 = 2,79g

→ Đáp án B

Câu 5: Tính thể tích nước brom 3% (D = 1,3 g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin.

A. 164,1ml.

B. 49,23ml.

C 88,61 ml.

D. số khác .

Dạng bài tập phản ứng cháy của Amin, Amino Axit | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ Đáp án A

Câu 6: Tính khối lượng anilin có trong dung dịch A. Biết khi cho A tác dụng với nước brom thì thu được 6,6 gam kết tủa trắng.

A. 2,79 gam

B. 1,86 gam

C. 3,72 gam

D. 0,93 gam

Dạng bài tập phản ứng cháy của Amin, Amino Axit | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ Đáp án B

Câu 7:Cho m gam etylamin tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch H2SO4 1M thu được dung dịch chứa 2 muối có cùng nồng độ mol. Giá trị của m là

A. 9,0.

B. 18,0.

C. 4,5.

D. 13,5.

Muối gồm (C2H5NH3)2SO4 (a mol) và C2H5NH3HSO4 (a mol)

nH2SO4 = a + a = 0,2 ⇒ a = 0,1

nC2H5NH2 = 2a + a = 0,3 ⇒ m = 45.0,3 = 13,5g

→ Đáp án D

Câu 8: Cho 13,95 gam anilin tác dụng với nước brom thu được m gam kết tủa trắng. Giá trị của m là:

A. 74,25 gam.

B. 49,5 gam.

C. 45,9 gam.

D. 24,75 gam.

Dạng bài tập phản ứng cháy của Amin, Amino Axit | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ Đáp án B

Bài giảng: Bài toán về tính bazơ của amin - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

amin-amino-axit-va-protein.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa