Chuyên đề Toán 12 năm 2023-2024

Tài liệu chuyên đề Toán 12 gồm các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao với phương pháp giải chi tiết và bài tập tự luyện đa dạng giúp Giáo viên có thêm tài liệu giảng dạy Toán 12.

Chuyên đề Toán 12 gồm 7 chuyên đề: Khảo sát hàm số; Logarit; Nguyên hàm - Tích phân; Số phức; Khối đa diện; Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu; Phương pháp tọa độ trong không gian và 100 đề thi học kì được biên soạn với đầy đủ các mức độ.

Chuyên đề Toán 12 năm 2023-2024

Xem thử bộ chuyên đề Xem thử 50 chuyên đề Xem thử 250 bài tập HK1 Xem thử bài tập vận dụng cao

Chỉ từ 100k mua trọn bộ Chuyên đề Toán 12 bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số

Mục tiêu

1. Kiến thức

- Biết, hiểu công thức, quy tắc tính đạo hàm

- Nắm vững tính đơn điệu của hàm số.

- Thấy được mối liên hệ về sự biến thiên của hàm số thông qua đạo hàm của nó

- Biết quy tắc xét dấu đã học ở lớp 10.

- Nhận biết được mối liên hệ của hàm số khi biết bảng biến thiên của hàm số y = f(x), y = f(u(x))khi biết bảng biến thiêncủa hàm số y = f(x), đồ thị hàm số y = f(x)hoặc đồ thị hàm số y' = f(x).

2. Kĩ năng

- Biết áp dụng công thức, các quy tắc tính đạo hàm vào các hàm số cơ bản

- Nhận diện được bảng biến thiên, đồ thị của hàm số đơn điệu trên một khoảng cụ thể.

- Vẽ được bảng biến thiên, đồ thị các hàm số cơ bản, các hàm chứa trị tuyệt đối.

- Vận dụng được tính chất của các hàm số trùng phương, hàm số bậc ba, các hàm hữu tỷ vào giải nhanh toán trắc nghiệm.

- Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số y = f(x), y = f(u(x)), y =(u(x)) ± h(x))khi biết bảng biến thiên hoặc đồ thị của hàm số y = f(x) (y' = f(x)).

I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

Định nghĩa

Cho hàm số f xác định trên khoảng (đoạn hoặc nửa khoảng) K .

Hàm số f gọi là đồng biến (tăng) trên K nếu x1<x2fx1<fx2 .

Chuyên đề Toán 12 năm 2023-2024

Hàm số f gọi là nghịch biến (giảm) trên K nếu x1<x2fx1>fx2

Chuyên đề Toán 12 năm 2023-2024

Định lí thuận

Giả sử hàm số f có đạo hàm trên khoảng K.

Nếu f'x>0, xK thì hàm số đồng biến trên khoảng K.

Nếu f'x<0, xK thì hàm số nghịch biến trên khoảng K.

Nếu f'x=0, xK thì hàm số không đổi trên khoảng K.

Định lí đảo

Giả sử hàm số f có đạo hàm trên khoảng K.

Nếu hàm số f đồng biến trên khoảng K thì f'x0, xK.

Nếu hàm số f nghịch biến trên khoảng K thì f'x0, xK.

Lưu ý:

- Hàm số fx đồng biến trên K thì đồ thị hàm số là đường đi lên từ trái sang phải, biểu diễn trong bảng biến thiên là dấu mũi tên hướng lên từ trái sang phải.

- Hàm số fx nghịch biến trên K thì đồ thị hàm số là đường đi xuống từ trái sang phải, biểu diễn trong bảng biến thiên là dấu mũi tên hướng xuống từ trái sang phải.

Xét dấu tam thức bậc hai gx=ax2+bx+c a0

gx0, xa>0Δ0;

gx>0, xa>0Δ<0;

gx0, xa<0Δ0;

gx<0, xa<0Δ<0.

Ví dụ 1: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

Chuyên đề Toán 12 năm 2023-2024

Dựa vào đồ thị ta thấy

Hàm số đồng biến trên khoảng (-1; 0) .

Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 1) .

Ví dụ 2: Cho hàm số y = f(x) . Ta có bảng xét dấu như sau:

Chuyên đề Toán 12 năm 2023-2024

Ta thấy

Hàm số đồng biến trên các khoảng ;13; 1;+

Hàm số nghịch biến trên khoảng 13;1

Ví dụ 3: Cho hàm số gx=2x25x+6.

Hàm số có a=2>0Δ=524.2.6=23<0

gx>0, x.

Chú ý: Định lí thuận dạng “mở rộng”:

f'x0 xK và dấu “=” tại hữu hạn điểm trên K thì hàm số nghịch biến trên K.

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA

TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

Cho hàm số f xác định trên khoảng (đoạn hoặc nửa khoảng) K.

Hàm số nghịch biến

Định lí thuận

- Nếu f'x<0, xK thì hàm số nghịch biến trên khoảng K.

Định lí đảo

- Nếu hàm số f nghịch biến trên khoảng K thì f'x0, xK.

Định lí thuận “mở rộng”

f'x0, xK và dấu bằng tại hữu hạn điểm trên thì hàm số đồng biến trên K.

Hàm số đồng biến

Định lí thuận

- Nếu f'x>0, xK thì hàm số đồng biến trên khoảng K.

Định lí đảo

- Nếu hàm số f đồng biến trên khoảng K thì f'x0, xK.

Định lí thuận “mở rộng”

f'x0, xK và dấu bằng tại hữu hạn điểm trên K thì hàm số nghịch biến trên K.

Đồ thị

Chuyên đề Toán 12 năm 2023-2024

- Đồ thị hàm số là đường đi xuống từ trái sang phải

Đồ thị

Chuyên đề Toán 12 năm 2023-2024

- Đồ thị hàm số là đường đi lên từ trái sang phải

Định nghĩa

Hàm số f được gọi là nghịch biến trên K nếu x1<x2fx1>fx2.

Định nghĩa

Hàm số f được gọi là đồng biến trên K nếu x1<x2fx1<fx2.

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Xét tính đơn điệu của hàm số không chứa tham số

Bài toán 1. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số cho bởi công thức y = f(x)

* Phương pháp giải

Thực hiện các bước như sau:

Bước 1. Tìm tập xác định D.

Bước 2. Tính đạo hàm y'=f'x.

Bước 3. Tìm các giá trị xf'x=0 hoặc những giá trị làm cho f'x không xác định.

Bước 4. Lập bảng biến thiên hoặc xét dấu trực tiếp đạo hàm.

Bước 5. Kết luận tính đơn điệu của hàm số y=fx (chọn đáp án).

Ví dụ: Hàm số y=x33+3x25x2 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. 5;+. B. ;1.

C. 2;3. D. (1;5).

Hướng dẫn giải

Tập xác định D=.

Ta có y'=x2+6x5

Ta có y'=0x2+6x5=0x=1x=5

Chuyên đề Toán 12 năm 2023-2024

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng (1;5).

Chọn D.

* Ví dụ mẫu

Ví dụ 1. Cho hàm số y=x3+3x29x+15. Khẳng định nào dưới đây là khẳng định sai?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-3; 1).

B. Hàm số đồng biến trên (-9; -5).

C. Hàm số đồng biến trên .

D. Hàm số đồng biến trên 5;+.

Hướng dẫn giải

Tập xác định D =

Ta có y'=3x2+6x9

Cho y'=0x=1x=3.

Chuyên đề Toán 12 năm 2023-2024

Từ bảng biến thiên, mệnh đề C sai.

Chọn C.

Ví dụ 2. Các khoảng nghịch biến của hàm số y=x4+2x24

A. (-1; 0) và 1;+.

B. ;11;+.

C. (-1; 0) và (0; 1).

D. ;1(0; 1).

Hướng dẫn giải

Tập xác định D = .

Ta có y'=4x3+4x

Bảng biến thiên của hàm số y=x4+2x24 như sau

Chuyên đề Toán 12 năm 2023-2024

Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số nghịch biến trên (-1; 0) và 1;+.

Chọn A.

................................

................................

................................

Xem thử bộ chuyên đề Xem thử 50 chuyên đề Xem thử 250 bài tập HK1 Xem thử bài tập vận dụng cao

Xem thêm Chuyên đề lớp 12 các môn học hay, chọn lọc khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên