Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2 năm 2021 (15 đề)

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2 năm 2021 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 3

Thời gian làm bài: 60 phút

Tải xuống

PART 1: LISTENING

Question 1. Listen and number.

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Question 2. Listen and draw the line. There is an example.

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Question 3. Listen and tick.

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Question 4.  Listen and write

1.   There are two posters ______ the wall.

2.   The balls are ______ the bed.

3.   I have a ______.

3. My sister has two ______.

PART  II: READING AND WRITING

Question 5.  Read and circle

1.   There (is/ are) one wardrobe in the bedroom.

2.   I have four (robot/ robots)

3.   Nam (have/ has) two balls.

4.   He is (playing/ listening) to music.

5.   How many (toy/ toys) do you have?

Question 6.  Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4.

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Linda’s family is at (1) home now. Her parents are in  the (2)_______. They are cooking a big meal.  Her brother  is (3 ________TV in his  room. (4)________ is in the living room. She is (5)___________the floor.

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Question 8: Reoder the words to make sentences.

Example: This/ living room/ is/ a.

This is a livingroom.

1.  There/ four/ are/ doors ............................................................................

2.  I/ a/ robot/ have........................................................................................

3. He/ brothers/ two/ has.................................................................... .................

4. She/ the/ playing/ is/ piano..............................................................................

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 3

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Multiple choices

1. Circle the odd one out

   1.  A. mother              B. bear                              C. father

   2.  A. green                 B. small                          C. red

   3.  A. happy                B. rainy                            C. windy

   4.  A. twenty               B. thirsty                         C. fifteen

2. Look and match

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

II. Writing

1. Reorder the words to make the sentences

  1. colour/ they/ are/ What/?

→ ……………………………………………………………..…?

 2. Tom / three tortoises/ has/ got / and two cats/.

→……………………………………………………………..…..

 3. Hai Phong/ Is /it / in/ and hot/ sunny/?

→…………………………………………………………….…..?

 4. Hanoi/ like/ in / today/ what /is/ the/ weather?

→………………………………………………………………...?

2.  Look, read and complete the text

Paper     boats    six      flying kites         skipping

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

There are (1)………….children in the picture.

Two boys are (2)……………….

Two boys are playing with (3)…………………

What about the girls? What are they doing?

One girl is cycling. And one girl is (4)………….

3. Look and complete the sentences

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 3

Thời gian làm bài: 60 phút

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Tải xuống

Xem thêm các bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.