Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

    Môn: Toán lớp 3

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Có 24 cái cốc được xếp đều vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái cốc ?

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A . 3     B. 4    C. 5    D. 6

Câu 2. Số dư trong phép chia 39 : 5 là

A. 1    B. 2     C. 3    D. 4

Câu 3. Trong vườn có 12 cây cam, số cây quýt gấp 3 lần số cây cam. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây quýt?

A. 36 cây

B. 20 cây

C. 64 cây

D. 12 cây

Câu 4. Giá trị của biểu thức 42 + 21 : 3 là

A. 40     B. 49     C. 54    D. 55

Câu 5. Chu vi hình vuông cạnh 3 cm là

A. 6cm

B. 8cm

C. 12cm

D. 10 cm

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu góc chung đỉnh O

Quảng cáo

Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Tính

a. 4km + 17 dam

b. 8hm + 5m

c. 19 m + 42 cm

d. 8m 3 cm + 7 dm

Câu 2. (3 điểm) Một tấm vải dài 45m. Lần thứ nhất người ta bán đi Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4) tấm vải, lần thứ hai bán đi Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4) số vải còn lại. Hỏi lần thứ hai cửa hàng bán bao nhiêu mét vải?

Câu 3. (2 điểm) Tính nhanh

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

a. 4 x 126 x 25

b. (9 x 8 – 12 – 5 x 12) x ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A B C D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Tính

a. 4km + 17 dam = 400 dam + 17 dam = 417 dam

b. 8hm + 5m = 800 m + 5m = 805 m

c. 19 m + 42 cm = 1900 cm + 42 cm = 1942 cm

d. 8m 3 cm + 7 dm = 800 cm + 3 cm + 70 cm = 873 cm

Câu 2. (3 điểm)

Số mét vài lần thứ nhất bán đi là

    45 : 5 = 9 (m)

Số mét vải còn lại sau khi bán lần thứ nhất là

    45 – 9 = 36 (m)

Số mét vải lần thứ hai bán đi là

    36 : 3 = 12 (m)

       Đáp số: 12 m vải

Câu 3. (2 điểm) Tính nhanh

a. 4 x 126 x 25

= (4 x 25) x 126

= 100 x 126

= 12600

b. (9 x 8 – 12 – 5 x 12) x ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= (72 – 12 – 60) x ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0 x ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 3 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.