Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Nhà An có 24 con gà, số vịt bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số gà. Hỏi nhà An có bao nhiêu con vịt?

Quảng cáo

 A. 6 con

 B. 7 con

 C. 8 con

 D. 9 con

Câu 2: Hiệu của hai số là 13. Nếu giữ nguyên số trừ và tăng số bị trừ lên 2, thì hiệu mới bằng bai nhiêu?

 A. 13

 B. 14

 C. 15

 D. 16

Câu 3: Một buổi tập văn nghệ có 5 bạn nam, số bạn nữ gấp 3 lần bạn nam. Hỏi buổi tập văn nghệ có bao nhiêu người?

 A. 20 người

 B. 15 người

 C. 10 người

 D. 5 người

Câu 4: Một giờ bằng bao nhiêu phút?

 A. 30 phút

 B. 60 phút

 C. 40 phút

 D. 50 phút

Câu 5: Chị của Hà năm nay 15 tuổi, 3 năm trước tuổi Hà bằng ½ tuổi chị. Hỏi năm nay Hà bao nhiêu tuổi?

 A. 6 tuổi

 B. 12 tuổi

 C. 15 tuổi

 D. 9 tuổi

Câu 6: May 3 bộ quần áo hết 27m vải. Hỏi mỗi bộ quần áo hết bao nhiêu mét vải?

 A. 8m

 B. 9m

 C. 6m

 D. 7m

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Bao gạo thứ nhất nặng 125kg, bao gạo thứ hai nặng 84kg. Hỏi bao gạo thứ nhất nặng hơn bao gạo thứ hai bao nhiêu kg?

Quảng cáo

Câu 2: Hiệu hai số bằng 76. Nếu thêm số bị trừ 12 và giữ nguyên số trừ thì hiệu hai số thay đổi như thế nào? Tìm hiệu đó?

Câu 3: Viết số có ba chữ số có hàng chục gấp 3 lần hàng đơn vị, hàng trăm bằng nửa hàng chục.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Bao gạo thứ nhất nặng hơn bao gạo thứ hai số kg gạo là

  125 – 84 = 41 (kg)

    Đáp số: 41kg gạo

Câu 2 (2 điểm):

Nếu thêm số bị trừ 12 đơn vị và giữ nguyên số trừ thì hiệu sẽ tăng thêm 12 đơn vị

Khi đó hiệu mới bằng:

  76 + 12 = 88

    Vậy hiệu mới bằng 88

Câu 3: (3 điểm)

Số cần tìm có chữ số hàng trăm bằng một nửa chữ số hàng chục nên chữ số hàng chục phải là số chẵn

Chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị nên

_ Trường hợp 1: chữ số hàng đơn vị là 1 => chữ số hàng chục là: 3 (loại)

_ Trường hợp 2: chữ số hàng đơn vị là 2 => chữ số hàng chục là 6 => chữ số hàng trăm là 3 => số cần tìm là 362

_ Trường hợp 3: Chữ số hàng đơn vị là 3 => chữ số hàng chục là 9 (loại)

Vậy số cần tìm là 362

Tải xuống

Quảng cáo

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.