Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 có đáp án (Đề 3)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 có đáp án, chọn lọc Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 | Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 cả năm (mỗi bộ sách) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáoLưu trữ: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 (sách cũ)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tìm x biết: 234 + x = 756

 A. x = 522

 B. x = 521

 C. x = 252

 D. x = 225

Câu 2: Số chẵn lớn nhất có ba chữ số có chữ số hàng trăm là 7 là:

 A. 798

 B. 788

 C. 790

 D. 970

Câu 3: Biểu thức nào sau đây đúng:

 A. a × 0 = a

 B. a : 1 = a

 C. 1 : a = a

 D. 1 × a = 1

Câu 4: Hiệu của A và số lớn nhất có hai chữ số là 100. Hỏi A bằng bao nhiêu?

 A. 198

 B. 189

 C. 199

 D. 200

Câu 5: Tìm một số biết rằng, lấy số đó trừ đi 34 thì bằng 43 cộng với 58. Số cần tìm là:

 A. 101

 B. 135

 C. 67

 D. 91

Câu 6: Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức 24 + 16 : 2 × 4 là:

 A. Cộng, chia, nhân

 B. Cộng, nhân, chia

 C. Chia, nhân, cộng

 D. Nhân, chia, cộng

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

 a, 487 + 302

 b, 555 - 160

 c, 935 - 551

 d, 108 + 75

Câu 2: Huy và Tâm sưu tầm được 560 con tem, trong đó Huy sưu tầm được 380 con tem. Hỏi Tâm sưu tầm được bao nhiêu con tem?

Câu 3: Cô giáo có 5 gói kẹo, mỗi gói có 9 chiếc kẹo. Hỏi cô giáo có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Tâm sưu tầm được số tem là:

  560 – 380 = 180 (con tem)

    Đáp số: 180 con tem

Câu 3: (3 điểm)

Cô giáo có số kẹo là:

  9 × 5 = 45 (chiếc kẹo)

    Đáp số: 45 chiếc kẹo

Quảng cáo

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3) có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên