Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 + 132 = 454, số thích hợp điền vào ô trống là:…………………..

2.Hiệu của hai số bằng 8, số trừ bằng 5. Giá trị của số bị trừ là:

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

3. Số trừ là bao nhiêu biết rằng số bị trừ là 352 và hiệu là 338?

A. 14

B. 790

C. 24

D. 690

4. Tìm số bị trừ biết số trừ là 620 và hiệu là 380

A. 340

B. 1000

C. 440

D. 240

5. Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là: 10 < 5 × Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 < 20

Quảng cáo

6. Số cần điền vào ô trống trong phép tính sau là: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 × 5 = 95 - 55

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

7. Nối các phép tính có kết quả bằng nhau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

8.Để giúp nhện trắng về được nhà, em hãy điền đáp số đúng của bài toán vào chỗ chấm nhé!

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Quảng cáo

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

Số bị trừ

136

271

100

Số trừ

124

336

Hiệu

29

245

45

Bài 2. Số?

a) 3; 6; 9;Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 ; Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

b) 10; 12; 14; Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3; Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

c) 21; 24; 27; Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 ; Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3. Tìm số hạng chưa biết trong các phép tính sau:

a. 30 + Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 = 750

b. Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 + 211 = 619

c. Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3+ 20 = 830

d. 100 + Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 = 206

Quảng cáo

Bài 4. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5. Tìm thành phần chưa biết trong các phép trừ sau:

a. 830 -  …  = 750      

b. .... - 211  = 619         

c. ...   - 20   = 830        

d. 300 - …. = 206 

Bài 6. Số?

5 × 9= …..

5 × …= 15

        2× …= 18

5 × …= 35

….. × 6= 30

….. × 10= 20

Bài 7. >, <, = ?

10 : 2 ….. 6

14 : 2 ….. 2 × 4

6 : 2….. 5 – 2

8 : 2 ….. 10 : 2

18 : 2 ….. 12 : 2

20 : 2 ….. 2 × 5

Bài 8. Tính (Theo mẫu)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 9. Mèo câu được cá thì bỏ vào xô sao cho kết quả của phép tính ghi trên con cá phù hợp với yêu cầu ghi trên xô.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

a) Xô sẽ có nhiều cá nhất là xô ……

b) Xô sẽ có ít cá nhất là xô ..….

Bài 10. Hãy giúp chú Thỏ thu hoạch cà rốt bằng cách nối phép tính với kết quả đúng.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 11. Mỗi bạn nhỏ có 2 cây kem. Hỏi 5 bạn nhỏ như vậy có bao nhiêu cây kem?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 12. Có 30 bông hoa cắm vào các bình hoa, mỗi bình có 5 bông. Hỏi cắm được mấy bình hoa?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 13. Lớp em chia thành các nhóm trồng cây, mỗi nhóm có 2 bạn. Hỏi 9 nhóm như vậy có bao nhiêu bạn?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 14. Bạn Lan gấp hạc giấy để trang trí phòng. Cứ 5 phút thì Lan gấp được 1 con hạc giấy. Hỏi trong 30 phút Lan gấp được mấy con hạc giấy?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 15. Một cái bút chì có giá 5 nghìn đồng. Hỏi mua một chục bút chì như vậy cần trả bao nhiêu tiền?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 16.Sắp đến Tết, ông ngoại Tâm trồng hoa để trang trí sân nhà. Ngày thứ nhất ông trồng được 3 chậu hoa, ngày thứ hai ông trồng được 4 chậu hoa, ngày thứ ba ông trồng được 5 chậu hoa. Biết mỗi chậu có 5 cây hoa. Hỏi trong ba ngày, ông ngoại Tâm trồng được bao nhiêu cây hoa?

Trả lời: Trong cả ba ngày, ông ngoại Tâm trồng được……..cây hoa.

Bài 17. Bà ngoại có 8 túi bánh, mỗi túi có 2 chiếc bánh rán. Bà cho 5 cháu, mỗi cháu 1 túi bánh. Hỏi bà còn lại mấy chiếc bánh rán?

Trả lời: Bà ngoại còn lại ……. chiếc bánh rán.

Bài 18.Bình lấy một mảnh giấy cắt ra làm 5 mảnh nhỏ. Từ mỗi mảnh nhỏ Bình lại cắt thành 2 mảnh nhỏ nữa. Hỏi sau khi cắt, Bình có tất cả bao nhiêu mảnh giấy?

Trả lời: Sau khi cắt, Bình có tất cả …… mảnh giấy.

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi, giáo án lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên