Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Lớp 3A có 28 học sinh, xếp đều vào 7 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

Quảng cáo

 A. 2 học sinh

 B. 3 học sinh

 C. 4 học sinh

 D. 5 học sinh

Câu 2: Số lẻ liền sau số 983 là:

 A. 981

 B. 982

 C. 984

 D. 985

Câu 3: An có một số kẹo, biết sau khi cho bạn 1/3 số kẹo. An còn lại 6 chiếc. Hỏi ban đầu An có bao nhiêu chiếc kẹo?

 A. 9 chiếc kẹo

 B. 18 chiếc kẹo

 C. 6 chiếc kẹo

 D. 12 chiếc kẹo

Câu 4: Cho hình vẽ, hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

 A. 10    B. 12    C. 8    D. 6

Câu 5: Hình vẽ câu 4 có bao nhiêu hình tứ giác:

 A. 4    B. 5    C. 6    D. 7

Câu 6: Có bao nhiêu số có ba chữ số giống nhau:

 A. 7    B. 8    C. 9    D. 10

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đội một trồng được 230 khóm hoa hồng, đội hai trồng được nhiều hơn đội một 90 khóm. Hỏi đội hai trồng được bao nhiêu khóm?

Câu 2: Tìm x biết:

 a, ( x – 266) : 5 = 7

 b, (x - 129) × 4 = 36

 c, 786 – x = 5 × 4 : 2

 d, x + 24 : 4 × 3 = 285

Quảng cáo

Câu 3: An đi từ nhà đến trường hết 20 phút. Tú đi từ nhà đến trường hết 40 phút.Hỏi ai đi nhanh hơn biết khoảng cách từ nhà Tú và nhà An cách trường là như nhau?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Đội 2 trồng được số khóm hoa là:

  230 + 90 = 320 (khóm)

    Đáp số: 320 khóm hoa

Câu 2 (2 điểm): Tìm x biết:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 3: (3 điểm)

Vì khoảng cách từ nhà của An và Tú là bằng nhau mà An đi mất 20 phút, Tú mất 40 phút. Vậy An đi nhanh hơn Tú.

Tải xuống

Quảng cáo

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.