Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

    Môn: Toán lớp 3

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Trong các số dưới đây, số nào không thuộc dãy: 1, 4, 7, 10, 13,…

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 1000     B. 1234

C. 2007     D. 100

Câu 2: Mai có 7 viên bi, Hồng có 15 viên bi. Hỏi Hồng phải cho Mai bao nhiêu viên bi để số bi của hai bạn bằng nhau

A. 3 viên     B. 4 viên

C. 5 viên     D. 6 viên

Câu 3: Hình vẽ bên có bao nhiêu tam giác

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

A. 4    B. 5

C. 6    D. 7

Câu 4: Một người đi bộ trong 6 phút được 480m. Hỏi trong 9 phút người đó đi được bao nhiêu m (Quãng đường đi được trong mỗi phút là như nhau)

A. 720 m    B. 640 m

C. 800m    D. 900 m

Câu 5: Tìm x biết 8462 – x = 762

Quảng cáo


A. 8700    B. 6700

C. 7600    D. 7700

Câu 6: Ngày 25 tháng 3 là chủ nhật. Vậy ngày 10 tháng 4 (của cùng năm đó) là thứ mấy

A. thứ hai    B. thứ ba

C. thứ tư    D. thứ năm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính giá trị của biểu thức

a. 80 603 – 4 x (2 679 + 13 215)

b. 5642 x 4 – 12 076 : 4

Câu 2: Trên mảnh vườn hình vuông có chu vi 36 m, mẹ Lan trồng hành. Biết mỗi mét vuông đất mẹ Lan thu hoạch được 2 kg hành. Hỏi trên mảnh vườn đó mẹ Lan thu hoạch được bao nhiêu kg hành?

Câu 3: Tính nhanh

134 x 100 + 250 x 100 – 84 x 100.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C B D A D B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Câu 1 (2 điểm):

a. 80 603 – 4 x (2 679 +13 215)

= 80 603 – 4 x 15 894

= 80 603 – 63 576

= 17 027

b. 5642 x 4 – 12 076 : 4

= 22 568 – 3 019

= 19 549

Câu 2 (3 điểm):

Cạnh mảnh vườn hình vuông là

36 : 4 = 9 (m)

Diện tích mảnh vườn hình vuông là

9 x 9 = 81 (m2)

Trên mảnh vườn đó mẹ Lan thu hoạch được số kg hành là

81 x 2 = 162 (kg)

Đáp số: 162 kg

Câu 3 (2 điểm):

134 x 100 + 250 x 100 – 84 x100.

= 100 x (134 + 250 – 84)

= 100 x 300

= 30 000

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 3 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.