Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Hiệu 286 – 24 bằng bao nhiêu:

Quảng cáo

 A. 262

 B. 226

 C. 162

 D. 261

Câu 2: Số nào dưới đây được đọc là: Sáu trăm ba mươi tư

 A. 643

 B. 364

 C. 634

 D. 346

Câu 3: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 136, 163, 631, 613

 A. 136, 163, 631, 613

 B. 136, 163, 613, 631

 C. 163, 136, 631, 613

 D. 163, 136, 613, 631

Câu 4: Số lẻ liền sau số 286 là:

 A. 284

 B. 285

 C. 287

 D. 288

Câu 5: Tìm x biết: x + 26 = 596

 A. x = 570

 B. x = 507

 C. x = 850

 D. x = 805

Câu 6: Số lớn nhất trong các số sau là :

 A. 987

 B. 978

 C. 897

 D. 879

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính nhẩm:

 a, 500 + 400

 b, 900 – 400

 c, 700 + 50 + 6

 d, 750 - 700

Quảng cáo

Câu 2: Tìm x biết:

 a, x – 28 = 750

 b, x + 211 = 619

 c, x – 20 = 830

 d, x + 16 = 106

Câu 3: Khu A và B có tất cả 560 hộ dân cư, trong đó khu A có 280 hộ. Hỏi khu B có bao nhiêu hộ dân cư?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính nhẩm:

 a, 500 + 400 = 900

 b, 900 – 400 = 500

 c, 700 + 50 + 6 = 756

 d, 750 – 700 = 50

Câu 2 (2 điểm): Tìm x biết:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 3: (3 điểm)

Khu B có số hộ dân cư là:

  560 – 280 = 280 (hộ)

    Đáp số: 280 hộ dân cư

Tải xuống

Quảng cáo

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.