Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 (cả ba sách) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 có đáp án, chọn lọc Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 (cả ba sách)

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 cả năm (mỗi bộ sách) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối tri thức

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn và chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số gồm 3 trăm, 7 chục và 5 đơn vị viết là:

A. 375

B. 357

C. 573

D. 537

Câu 2. Số liền trước của số 200 là:

A. 189

B. 198

C. 199

D. 201

Câu 2. Số liền trước của số 200 là:

A. 189

B. 198

C. 199

D. 201

Câu 3. Trong dãy số sau, dãy số nào có ba số là ba số liên tiếp?

A. 11, 13, 15

B. 323, 324, 325

C. 100, 200, 300

D. 610, 600, 590

Câu 4. Tổng của 338 152 là:

A. 286

B. 186

C. 480

D. 490

Câu 5. Số hạng thứ nhất là 54, tổng là 100. Vậy số hạng thứ hai là:

A. 46

B. 56

C. 66

D. 36

................................

................................

................................

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Chân trời sáng tạo

Bài 1. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp (theo mẫu)

Đọc số

Viết số

Viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Một trăm hai mươi lăm

125

100 + 20 + 5

Năm trăm ba mươi mốt

…….

………………………….

……………………………………………….

704

………………………….

……………………………………………….

…….

400 + 40 + 4

Bài 2. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Số?

a)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 46

B. 54

C. 56

b)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 770

B. 830

C. 870

Bài 4. Tính nhẩm.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5. Đặt tính rồi tính.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

................................

................................

................................

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Cánh diều

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số gồm 7 trăm và 3 đơn vị viết là:

A. 73

B. 730

C. 703

D. 370

Câu 2. Số liền trước của số 300 là:

A. 289

B. 298

C. 301

D. 299

Câu 3. Tổng của 538 270 là:

A. 808

B. 708

C. 368

D. 268

Câu 4. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là:

A. 134 + 572

B. 829 – 72

C. 605 + 78

D. 720 – 180

Câu 5. Hình bên có:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 3 hình tứ giác

B. 4 hình tứ giác

C. 5 hình tứ giác

D. 6 hình tứ giác

................................

................................

................................

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD
Lưu trữ: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 (sách cũ)

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên