Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là:………….  

2. Tổng của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số bé nhất có 2 chữ số khác nhau là:

A. 987

B. 997

C. 999

D. 989

3. Viết số tiếp theo vào dãy số: 234; 237; 240; ...

A. 239

B. 241

C. 242

D. 243

Quảng cáo

4. Các số được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 854; 640; 920; 310; 666

B. 920; 854; 666; 640; 310

C. 666; 640; 854; 310; 920

D. 310; 640; 666; 854; 920

5. Điền tiếp hai số vào dãy sau để được dãy số có quy luật:

a) 1; 3; 5; 7;…….; ……

b) 2; 4; 6; 8; …...; ……

c) 0; 4; 8; 12; …..; …...

d) 12; 23; 34; 45;……;……

6. Hiệu của số chẵn lớn nhất có hai chữ số và số tròn chục nhỏ nhất là:……..

7. Tổng của một số với số nhỏ nhất có ba chữ số là 120. Số đó là:………….

8. Cho các số vừa lớn hơn 900 vừa bé hơn 1000. Hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số đó là:………………….

9. Nối hai phép tính có kết quả bằng nhau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Quảng cáo

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Bài 1. Viết tiếp vào chỗ trống:

Đọc số

Viết số

Viết thành tổng các trăm, chục và đơn vị

Bảy trăm bảy mươi lăm

…………

…………………

…………………………………………………

329

329 = 300 + 20 + 9

Sáu trăm linh năm

…………

…………………

………………………………………….…

925

…………………

 

 Bài 2.  Đặt tính rồi tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5. Thư viện trường em có tất cả 500 cuốn sách gồm sách văn học và sách thiếu nhi. Sách văn học có 213 cuốn. Hỏi sách thiếu nhi có bao nhiêu cuốn?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 6. Một cửa hàng buổi sáng bán được 235 lít dầu, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 28 lít dầu. Hỏi:

a) Buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

b) Cả buổi sáng và buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 7. Khối lớp Hai có 195 học sinh, khối lớp Ba có nhiều hơn khối lớp Hai là 24 học sinh. Hỏi:

a) Khối lớp Ba có bao nhiêu học sinh?

b) Cả hai khối lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 8. Tính độ dài đường gấp khúc có số đo độ dài các cạnh lần lượt là: 28 dm, 35dm, 22 dm.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 9. Từ ba chữ số sau viết tất cả các số có ba chữ số lập từ ba chữ số trên (mỗi chữ số không được lặp lại)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

a) Hãy viết các số có 3 ch ữ số khác nhau, mỗi số có đủ 3 chữ số đó cho:

…………………………………………………………………………………….

b) Số lớn nh ất trong các số trên là: ………………………………………….

c) Số nhỏ nhất trong các số trên là: ………………………………..….….

d) Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất là : ……………………..……...…

Bài 10. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi, giáo án lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên