Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023-2024 (có lời giải)

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023-2024 gồm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao có lời giải chi tiết trong tài liệu Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 đầy đủ các vòng giúp học sinh lớp 3 ôn thi Violympic Toán lớp 3 đạt kết quả cao.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023-2024 (có lời giải)

Quảng cáo

BÀI 1: BỨC TRANH BÍ ẨN

6

16 + 42

2 × 9 + 209

5 × 2

15

208 + 136

2 × 5

16

27

25 + 30

2 × 8 + 25

63 – 28

41

5 × 7

5 × 7 + 130

5 × 10

55

158 + 23

2 × 8

58

64

852 – 629

5 × 3

110 + 71

165

2 × 3

30 + 20

223

118 + 109

528 – 464

215 + 35

250

266

100 + 200

5 × 10 – 23

300

300 + 44

582 + 109 – 425

128 + 241

369

BÀI 2: 12 CON GIÁP

Câu 1: 2 × 9 + 48 > .... Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống.

a) 66  b) 68  c) 70  d) 64

Quảng cáo

Câu 2: Lớp 3A có 29 học sinh, trong đó 12 học sinh có chị gái, 18 học sinh có anh trai. 3 học sinh không có anh trai và chị gái. Hỏi trong lớp 3A có bao nhiêu học sinh có cả anh trai và chị gái?

Trả lời: Có ..... học sinh có cả anh trai và chị gái.

Câu 3: Kết quả của phép tính 452 + 124 + 205 là ...

Câu 4:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023-2024 (có lời giải)

Hình vẽ trên có bao nhiêu khối trụ?

a) 7  b) 8  c) 6  d) 5

Câu 5:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023-2024 (có lời giải)

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
-->

Hình vẽ trên có bao nhiêu hình tứ giác?

a) 3  b) 2  c) 5  d) 4

Câu 6:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023-2024 (có lời giải)

Đường gấp khúc trên gồm bao nhiêu đoạn thẳng?

a) 6 đoạn thẳng   b) 4 đoạn thẳng   c) 5 đoạn thẳng  d) 7 đoạn thẳng

Câu 7: Một bàn ăn ngồi được 5 người. Hỏi 8 bàn ăn như thế ngồi được bao nhiêu người?

Trả lời: .... người.

Câu 8: Lớp 3A có 35 học sinh, trong đó 18 học sinh có chị gái, 24 học sinh có anh trai. 4 học sinh không có anh trai và chị gái. Hỏi trong lớp 3A có bao nhiêu học sinh có cả anh trai và chị gái?

Trả lời: Có .... học sinh có cả anh trai và chị gái.

Quảng cáo

Câu 9: Bác Minh có 2 bao ngô. Bao thứ nhất nặng 53kg. Bao thứ hai nặng 25kg. Hỏi

cả hai bao ngô nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời: Cả hai bao ngô nặng ....kg.

Câu 10: Có bao nhiêu số tròn trăm lớn hơn 200 bé hơn 700?

Trả lời: ... số.

Câu 11: Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023-2024 (có lời giải)

a) 79   b) 81  c) 83  d) 85

Câu 12:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023-2024 (có lời giải)

Hình vẽ trên có bao nhiêu khối trụ?

a) 7  b) 8  c) 5  d) 6

Câu 13: Một cửa hàng có 37 hộp bánh. Sau khi bán được 7 hộp bánh thì cửa hàng còn lại một số hộp bánh. Người ta lấy số hộp bánh còn lại của cửa hàng đóng đều vào 5 thùng hàng. Hỏi mỗi thùng hàng có bao nhiêu hộp bánh?

a) 28 hộpb) 7 hộpc) 6 hộpd) 25 hộp

Câu 14: Kết quả của phép tính 5 × 7 là: .....

Câu 15: Cho đường gấp khúc ABCD. Biết độ dài đường gấp khúc ABC là 25cm, độ dài đường gấp khúc BCD là 32cm, độ dài đoạn thẳng BC là 10cm. Hỏi độ dài đường gấp khúc ABCD bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

Trả lời: Độ dài đường gấp khúc ABCD là: ....cm.

Câu 16: Một xí nghiệp có 325 công nhân. Xí nghiệp đã tuyển thêm 54 công nhân nữa. Hỏi sau khi tuyển, xí nghiệp có tất cả bao nhiêu công nhân?

a) 479 công nhân   b) 429 công nhân   c) 379 công nhân   d) 329 công nhân

Câu 17:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023-2024 (có lời giải)

Số có cách đọc như trên là số nào?

a) 327  b) 372  c) 723  d) 732

Câu 18: Điền dấu <, >,= thích hợp vào chỗ trống :

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023-2024 (có lời giải)

Câu 19:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023-2024 (có lời giải)

Đường gấp khúc trên gồm bao nhiêu đoạn thẳng?

a) 6 đoạn thẳng  b) 5 đoạn thẳng   c) 7 đoạn thẳng  d) 4 đoạn thẳng

Câu 20:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023-2024 (có lời giải)

Hình vẽ trên có bao nhiêu điểm?

Trả lời: Có ...điểm.

Câu 21: Bạn hãy giúp chú chuột tìm đúng miếng phô mai của mình nhé!

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023-2024 (có lời giải)

a) 221  b) 212  c) 321  d) 222

Câu 22: Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 148 cm; 220 cm; 121 cm. Độ dài của đường gấp khúc đó là ....cm.

Câu 23: Một cửa hàng có 49 chai dầu ăn. Sau khi bán 9 chai dầu ăn thì cửa hàng còn lại một số chai dầu ăn. Người ta lấy số chai dầu ăn còn lại của cửa hàng đóng đều vào 5 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu chai dầu ăn?

a) 32 chai  b) 8 chai   c) 35 chai  d) 9 chai

Câu 24: Phép so sánh nào dưới đây là đúng?

a) 974 < 969  b) 500 > 389  c) 400 < 290  d) 649 > 700

Câu 25:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023-2024 (có lời giải)

a) 5 × 7 + 28  b) 5 × 5 + 30  c) 5 × 2 + 46  d) 2 × 7 + 48

Câu 26: Bạn hãy giúp chú chuột tìm đúng miếng phô mai của mình nhé!

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023-2024 (có lời giải)

a) 333  b) 321  c) 331  d) 313

Câu 27: Kết quả của phép tính 354 + 204 + 125 là ...

Câu 28: Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 122 cm; 213 cm; 141 cm. Độ dài của đường gấp khúc đó là .... cm.

Câu 29: Kết quả của phép tính 5 × 8 là: ....

Câu 30: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống: 597 – 216 ......204 +168

BÀI 3: LEO DỐC

Câu 1: Kết quả của phép tính 20 dm : 2 là:

a) 180 cm  b) 10 cm  c) 18 cm  d) 100 cm

Câu 2: Một cái kẹo có giá là 500 đồng. Hỏi 2 cái kẹo có giá là bao nhiêu tiền?

a) 1000 đồng  b) 800 đồng  c) 700 đồng  d) 600 đồng

Câu 3:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023-2024 (có lời giải)

Quan sát tờ lịch, bạn hãy cho biết ngày 21 tháng 6 là thứ mấy?

a) Thứ ba  b) Thứ bảy  c) Chủ nhật  d) Thứ hai

Câu 4: Nhà Minh thu hoạch được 345kg khoai tây. Mẹ Minh đem bán 218kg. Hỏi

nhà Minh còn lại bao nhiêu ki-lô-gam khoai tây?

Trả lời: Nhà Minh còn lại ....kg.

Câu 5:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023-2024 (có lời giải)

Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: ...

Câu 6: Bác Hùng có 2 bao gạo. Bao thứ nhất nặng 48kg. Bao thứ hai nặng 35kg. Hỏi

cả hai bao gạo nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời: Cả hai bao gạo nặng ... kg.

Câu 7:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023-2024 (có lời giải)

Hình trên là gì?

a) Đường gấp khúc  b) Đoạn thẳng   c) Đường thẳng  d) Đường cong

Câu 8:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023-2024 (có lời giải)

Đồng hồ đang chỉ mấy giờ?

a) 12 giờ 15 phút  b) 3 giờ 12 phút  c) 3 giờ 3 phút  d) 12 giờ 3 phút

Câu 9: Dựa vào biểu đồ, ta thấy bạn cắt được nhiều nhất hơn bạn cắt được ít nhất bao nhiêu hình?

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023-2024 (có lời giải)

a) 1 hình  b) 3 hình  c) 4 hình  d) 2 hình

Câu 10: Dựa vào biểu đồ, ta thấy bạn nào cắt được nhiều hình nhất?

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023-2024 (có lời giải)

a) Bạn Long    b) Bạn Lâm

c) ba bạn cắt được số hình bằng nhau  d) bạn Tú

Câu 11: Cửa hàng có 234 kg gạo, sau đó cửa hàng nhập thêm về 132 kg gạo nữa. Hỏi khi đó cửa hàng có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

a) 346 kg  b) 366 kg  c) 102 kg  d) 122 kg

Câu 12: Lớp 3A thu hoạch được 128 kg giấy vụn làm kế hoạch nhỏ. Lớp 3B thu hoạch được nhiều hơn lớp 3A là 61 kg. Hỏi lớp 3B thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?

a) 269 kg  b) 189 kg  c) 219 kg  d) 169 kg

Câu 13: Trang trại có 384 con gà và 112 con vịt. Hỏi trang trại có bao nhiêu con gà và vịt?

a) 102 con  b) 122 con  c) 346 con  d) 496 con

Câu 14: Minh có 2 tờ 500 đồng. Hỏi Minh có bao nhiêu tiền?

a) 1 000 đồng  b) 600 đồng  c) 800 đồng  d) 700 đồng

Câu 15:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023-2024 (có lời giải)

Cho hình vẽ, hỏi độ dài đoạn NP là bao nhiêu đề-xi-mét?

Trả lời: Độ dài đoạn NP là ...dm.

Câu 16:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023-2024 (có lời giải)

Cho hình vẽ, nhận xét nào dưới đây là đúng?

a) 3 điểm N, Q, P thẳng hàng

b) 3 điểm M, N, P thẳng hàng

c) 3 điểm M, N, P không thẳng hàng

d) 3 điểm M, Q, P thẳng hàng

Câu 17:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023-2024 (có lời giải)

Độ dài đường gấp khúc PQR là ....cm.

................................

................................

................................

Xem thêm đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 các vòng khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tài liệu ôn tập và bồi dưỡng môn Tiếng Việt khối Tiểu học đầy đủ kiến thức trọng tâm môn Tiếng Việt lớp 3, 4, 5 và bài tập có hướng dẫn chi tiết.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên