Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

    Môn: Toán lớp 3

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Chữ số 4 trong số 846 có giá trị là bao nhiêu ?

A . 4     B. 40     C. 400     D. 840

Câu 2. Giá trị của biểu thức (215 + 31) : 6 là bao nhiêu?

A. 41     B. 40     C. 31     D. 14

Câu 3. Trên 1 đĩa cân ta đặt 3 quả cân loại 500g; 200g; 100g. Trên đĩa kia người ta đặt 4 quả táo thì cân thăng bằng. Hỏi 4 quả táo đó nặng bao nhiêu gam ?

A. 500g

B. 800g

C. 600g

D. 700g.

Câu 4. 9m 8cm = …. cm . Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là số nào?

A. 98

B. 980

C. 908

D . 9080

Câu 5. Hình bên có bao nhiêu góc vuông ?

Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 6. Tuổi mẹ là 36 tuổi, Tuổi con bằng Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 2) tuổi mẹ. Hỏi con bao nhiêu tuổi?

Quảng cáo


A. 6 tuổi

B. 7 tuổi

C. 8 tuổi

D. 9 tuổi

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

487 + 204

660 – 251

124 x 3

847 : 7

Câu 2. (2 điểm) Tìm x :

a) x + 86 = 144

b) 570 : x = 5

Câu 3. (3 điểm) Bao thứ Nhất đựng 104 kg gạo, bao thứ Hai đựng được gấp 5 lần bao thứ Nhất. Hỏi cả hai bao đựng được bao nhiêu ki - lô - gam gạo?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A B C C D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 2) Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

Câu 2. (2 điểm) Tìm x :

a) x + 86 = 144

             x = 144 – 86

             x = 58

b) 570 : x = 5

              x = 570 : 5

              x = 144

Câu 3. (3 điểm)

Bao thứ hai đựng số kg gạo là

   104 x 5 = 520 (kg)

Cả hai bao đựng được số kg gạo là

   520 + 104 = 624 (kg)

Đáp số: 624kg gạo

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 3 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.