Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

    Môn: Toán lớp 3

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số lớn nhất trong các số sau là 5348, 5438, 5834, 5843

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 5348

B. 5438

C. 5834

D. 5843

Câu 2. Có 63 quả bóng bàn chia đều vào 7 hộp. Mỗi hộp có bao nhiêu quả bóng bàn?

A. 10 quả bóng bàn

B. 9 quả bóng bàn

C. 19 quả bóng bàn

D.8 quả bóng bàn

Câu 3. Chọn đáp án đúng

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 3) Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Câu 4. 7 lít gấp lên 6 lần thì được

A. 13 lít

B. 14 lít

C. 42 lít

D. 48 lít

Câu 5. Hình tam giác có độ dài các cạnh là 15cm, 12 cm, 18 cm thì chu vi hình tam giác đó là

A. 48 cm

B. 55 cm

C. 45 cm

D . 54cm

Câu 6. Hình bên có

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

A. 3 hình tam giác, 3 hình tứ giác

B. 4 hình tam giác, 5 hình tứ giác

C. 4 hình tam giác, 3 hình tứ giác

D. 5 hình tam giác, 5 hình tứ giác

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)Điền số thích hợp vào chỗ trống

Quảng cáo


a. 1/5 của 15 lít = … lít

b. 1/6 của 54 phút = … phút

c. 4m 4dm = … dm

d. 8 cm = … mm

Câu 2. (2 điểm) Tính

a) 5 x 7 + 14

b) 48 : 6 + 13

c) 6 x 8 – 26

d) 24 - 4 x 5

Câu 3. (2 điểm) Một hình chữ nhật có chiều dài 60 cm, chiều rộng bằng Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 3) chiều dài

a. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

b. Chu vi hình chữ nhật gấp mấy lần chiều rộng?

Câu 4. (1 điểm) Tổng của hai số là 96. Nếu xóa bỏ chữ số 2 ở tận cùng của số lớn ta được số bé. Tìm hiệu hai số đó

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D B D C C D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)Điền số thích hợp vào chỗ trống

a. 1/5 của 15 lít = 3 lít

b. 1/6 của 54 phút = 9 phút

c. 4m 4dm = 44 dm

d. 8 cm = 80 mm

Câu 2. (2 điểm) Tính

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

a) 5 x 7 + 14

= 35 + 14

= 49

b) 48 : 6 + 13

= 8 +13

= 21

c) 6 x 8 – 26

= 48 – 26

= 22

d) 24 - 4 x 5

= 24 – 20

= 4

Câu 3. (2 điểm)

a. Chiều rộng hình chữ nhật là

   60 : 3 = 20 (cm)

   Chu vi hình chữ nhật là

   (60 + 20 ) x 2 = 160 (cm)

b. Chu vi hình chữ nhật gấp chiều rộng số lần là

   160 : 20 = 8 (lần)

   Đáp số: a. 160 cm    b. 8 lần

Câu 4. (1 điểm) Nếu xóa bỏ chữ số 2 ở tận cùng của số lớn ta được số bé nên số lớn hơn số bé 10 lần và 8 đơn vị

11 lần số bé là

96 – 8 = 88

Số bé là

88 : 11 = 8

Số lớn là

96 – 8 = 88

Hiệu hai số là

88 – 8 = 80

Đáp số: 80

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 3 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.