Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

    Môn: Toán lớp 3

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số liền sau số 30014 là:

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 30013     B. 30012

C. 30015     D. 30016

Câu 2: Số “Năm mươi sáu nghìn hai trăm mười tám” được viết là:

A. 56 281     B. 56 288

C. 56 218     D. 56 118

Câu 3: Một quyển vở giá 9000 đồng. Mẹ mua 3 quyển vở, mẹ phải trả cô bán hàng số tiền là:

A. 27000 đồng     B. 27 đồng

C. 72000 đồng     D. 12000 đồng

Câu 4: Đồng hồ A chỉ mấy giờ?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

A. 2 giờ 5 phút.     B. 2 giờ 10 phút.

C. 2 giờ 2 phút.     D. 1 giờ 10 phút.

Câu 5: Hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số và số nhỏ nhất có ba chữ số là:

A. 9899    B. 9999

C. 9888    D. 8888

Câu 6:

Quảng cáo

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Hình trên có số hình tam giác và tứ giác là:

A. 7 tam giác, 6 tứ giác.

B. 7 tam giác, 5 tứ giác.

C. 7 tam giác, 7 tứ giác.

D. 6 tam giác, 5 tứ giác.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 63754 + 25436     b. 93507 - 7236

c. 4726 x 4     d. 72296 : 7

Câu 2: Điền dấu (<, >, =) thích hợp vào chỗ chấm

a) 9102....9120     b) 1000g ....1kg

7766....7676     1km....850m

Câu 3: Có 18 bao gạo được xếp đều lên 2 xe. Hỏi 5 xe chở như thế được bao nhiêu bao gạo?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C C A B A C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Mỗi phép tính đúng được 0,75 điểm:

a. 63754 + 25436     b. 93507 - 7236

c. 4726 x 4     d. 72296 : 7

a. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

b. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

c. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

d. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Câu 2 (2 điểm):

a) 9102 < 9120     b)1000g = 1kg

7767 > 7676     1km > 850m

Câu 3 (2 điểm):

Số bao gạo được xếp đều lên mỗi xe là:

18 : 2 = 9 (bao) (1điểm)

Số bao gạo 5 xe chở được là:

9 x 5 = 45 (bao) (1điểm)

Đáp số: 45 bao gạo

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 3 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.