Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

    Môn: Toán lớp 3

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số gồm ba trăm và năm đơn vị là

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 350     B. 503     C. 530    D. 305

Câu 2. Điền vào chỗ trống: 2m 3 cm = … cm

A. 23     B. 32     C. 230    D. 203

Câu 3. Một giờ có 60 phút thì Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 1) giờ có:

A. 10 phút

B. 14 phút

C. 15 phút

D. 16 phút

Câu 4. Kết quả của phép tính 69 : 3 + 167

A. 190     B. 200     C. 189    D. 188

Câu 5. Ngày thứ nhất cửa hàng bán 56 lít dầu. Ngày thứ hai cửa hàng bán hơn ngày thứ nhất 26 lít dầu. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

A. 72 lít

B. 82 lít

C. 92 lít

D . 102 lít

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác?

Quảng cáo

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)Đặt tính rồi tính:

a. 45 x 8     b. 76 : 5

Câu 2. (1,5 điểm) Tìm x :

a) 102 + x = 257     b) 500 – x = 100

Câu 3. (2 điểm) Cửa hàng có 27 kg gạo. Hôm sau nhập về số gạo gấp 6 lần số gạo có tại cửa hàng. Hỏi cửa hàng đã nhập về bao nhiêu kg gạo?

Câu 4. (2 điểm) Một phép chia có số chia là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau, thương bằng 3 và số dư là số dư lớn nhất có thể. Tìm số bị chia?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D C A B D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)Đặt tính rồi tính:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 1) Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

Câu 2. (1,5 điểm) Tìm x :

a) 102 + x = 257

               x = 257 – 102

               x = 155

b) 500 – x = 100

               x = 500 – 100

               x = 400

Câu 3. (2 điểm)

Cửa hàng đã nhập về số kg gạo là

27 x 6 = 162 (kg)

Đáp số: 162 kg gạo

Câu 4. (2 điểm)

Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là: 11

Số chia là 11 thì số dư lớn nhất có thể là 10

Số bị chia là

11 x 3 + 10 = 43

Đáp số: 43

Tải xuống

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Xem thêm các Đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 3 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.