Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

    Môn: Toán lớp 3

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Chữ số 8 trong số 846 có giá trị là bao nhiêu ?

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A . 8

B. 80

C. 800

D. 840

Câu 2. Số liền trước của 230 là:

A. 231

B. 229

C. 240

D. 260

Câu 3. Một đàn gà có 14 con, người ta nhốt mỗi lồng 4 con. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu cái lồng để nhốt gà?

A. 3 cái lồng

B. 4 cái lồng

C. 5 cái lồng

D. 6 cái lồng

Câu 4. Chọn đáp án sai

A. 3m 50 cm > 3m 45 cm

B. 2m4dm = 240 cm

C. 8m8 cm < 8m 80 cm

D. 9m 90 cm = 909 cm

Câu 5. Tuổi bố là 45 tuổi. Tuổi con bằng Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 1) tuổi bố. Hỏi con bao nhiêu tuổi?

Quảng cáo


A. 9 tuổi

B. 8 tuổi

C. 7 tuổi

D. 6 tuổi

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu góc vuông ?

Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)Tính giá trị biểu thức

a. 139 + 603 : 3

b. 8 x 32 + 8

Câu 2. (1,5 điểm) Tìm x :

a) x – 258 = 347

b) x × 9 = 819

Câu 3. (2 điểm) Một người có 73kg gạo, sau khi bán 17kg, người ta chia đều vào 7 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kg gạo?

Câu 4. (2 điểm) Phép chia có số chia là số lớn nhất có một chữ số, thương là số nhỏ nhất có hai chữ số, số dư là số dư lớn nhất có thể. Tìm số bị chia trong phép chia đó.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B B D A D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)Tính giá trị biểu thức

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

a. 139 + 603 : 3

= 139 + 201

= 340

b. 8 x 32 + 8

= 256 + 8

= 264

Câu 2. (1,5 điểm) Tìm x :

a) x – 258 = 347

               x = 347 + 258

               x = 605

b) x × 9 = 819

           x = 819 : 9

           x = 91

Câu 3. (2 điểm)

Sau khi bán 17kg, số gạo còn lại là

    73 – 17 = 56 (kg)

Mỗi túi có số kg gạo là

    56 : 7 = 8 (kg)

Đáp số: 8kg gạo

Câu 4. (2 điểm)

Số lớn nhất có 1 chữ số là 9 nên số chia là 9

Số nhỏ nhất có hai chữ số là 10 nên thương là 10

Số dư lớn nhất của phép chia cho 9 là 8

Số bị chia là

    10 x 9 + 8 = 98

Đáp số: 98

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 3 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.