Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

    Môn: Toán lớp 3

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Biết x < 7 và x là số chẵn. Vậy x có thể là

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 2 và 0     B. 0, 2, 4, 6

C. 4 và 6     D. 2, 4, 6

Câu 2: Có hai ngăn để sách. Ngăn thứ nhất có 9 cuốn, ngăn thứ 2 nếu có thêm 2 cuốn thì sẽ gấp đôi số sách của ngăn thứ 1. Hỏi cả 2 ngăn có bao nhiêu cuốn sách

A. 21 cuốn    B. 25 cuốn

C. 27 cuốn     D. 12 cuốn

Câu 3: Sắp xếp các số sau đây theo thứ tự tăng dần: 23456, 23546, 23564, 23465, 23 654

A. 23456, 23546, 23654, 23564, 23465

B. 23456, 23465, 23546, 23564, 23654

C. 23456, 23465, 23564, 23654, 23546

D. 23546, 23654, 23564, 23465, 23456

Câu 4: Đồng hồ bên chỉ mấy giờ

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

A. 2 giờ 10 phút

B. 10 giờ 2 phút

C. 2 giờ kém 10 phút

D. 10 giờ 10 phút

Câu 5: 30 cái bánh xếp đều vào 5 hộp. Hỏi trong 4 hộp đó có bao nhiêu cái bánh?

Quảng cáo


A. 30 cái bánh     B. 25 cái bánh

C. 24 cái bánh     D. 34 cái bánh

Câu 6: Số liền trước của số nhỏ nhất có 4 chữ số có hàng trăm bằng 5 là

A. 1000    B. 1049

C. 1499     D. 1490

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x

a. x : 7 = 5 (dư 2)

b. x × 8 + 25 = 81

Câu 2: Một đội công nhân ngày đầu sửa được 537 m đường. Ngày thứ hai đội sửa dược ít hơn ngày đầu 24 m và ít hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng đường đội sửa được trong 3 ngày

Câu 3: Có 216 bút màu xếp đều vào 9 hộp. Hỏi 5 hộp như thế có bao nhiêu bút màu?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B B B D C C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

a. x : 7 = 5 (dư 2)

x = 5 x 7 + 2

x = 37

b. x × 8 + 25 = 81

x × 8 = 81 – 25

x × 8 = 56

x = 56 : 8

x = 7

Câu 2 (3 điểm):

Ngày thứ hai đội sửa được số mét đường là

537 – 24 = 513 (m)

Ngày thứ ba đội sửa được số mét đường là

513 + 45 = 558 (m)

Cả 3 ngày đội sửa được số mét đường là

537 + 513 + 558 = 1608 (m)

Đáp số: 1608 m

Câu 3 (2 điểm):

Một hộp có số bút màu là

216 : 9 = 24 (bút màu)

5 hộp xếp được số bút màu là

24 x 5 = 120 (bút màu)

Đáp số: 120 bút màu

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 3 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.