[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề)

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề)

Với Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề), chọn lọc giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Giữa kì 2 Vật lí 8.

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Vật Lí 8 Giữa kì 2 bản word có lời giải chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

PHẦN I:  TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1. Công thức nào sau đây là công thức tính công suất?

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề)

Câu 2. Thế năng trọng trường của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào của vật?

A. Độ cao, khối lượng.

B. Độ cao, thể tích.

C. Độ cao, khối lượng riêng.

D. Độ cao, vận tốc.

Câu 3. Một người sử dụng công 1200J để kéo một gầu nước lên trong 20s. Công suất của người đó là: 

A. 600W

B.18,75W

C. 160W

D. 60W

Câu 4. Tại sao quả bóng bay được bơm căng, dù dược buộc thật chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp?

A. Vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách, nên các phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài.

B. Vì khi mới thổi, không khí từ miệng vào bóng còn nóng, sau đó lạnh dần nên co lại.

C. Vì cao su là chất đàn hồi, nên sau khi bị thổi căng nó tự động co lại.

D. Vì không khí nhẹ, nên nó có thể chui qua chỗ buộc ra ngoài.

Câu 5. Ở nhiệt độ càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động như thế nào?

A. Càng nhanh.

B. Càng chậm.

C. Lúc nhanh, lúc chậm.

D. Không thay đổi.

Câu 6. Nhiệt năng của vật phụ thuộc vào yếu tố nào trong các yếu tố sau:

A. Khối lượng của vật

B. Cả nhiệt độ và khối lượng của vật                                                                                                        

C. Nhiệt độ của vật

D. Hình dạng bề mặt của vật

PHẦN II:  TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Nêu hai cách làm biến đổi nhiệt năng? Mỗi cách tìm một ví dụ minh họa?

Bài 2. (3 điểm) Trên một xe chở hàng có ghi 3000W. Người ta sử dụng xe để chở một khúc gỗ nặng 340kg trên quãng đường 100m. 

a) Chỉ số 3000W trên máy kéo có ý nghĩa gì?

b) Xe chở khúc gỗ trên quãng đường đó hết bao lâu?

Bài 3. (2 điểm) Giải thích tại sao khi trộn lẫn rượu với nước, thể tích của hỗn hợp nước và rượu nhỏ hơn tổng thể tích của nước và rượu?

----------HẾT---------

Đáp án

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án C

Câu 2.

Thế năng trọng trường của một vật phụ thuộc vào độ cao và khối lượng của vật.

Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao thì thế năng trọng trường của một vật càng lớn.

Chọn đáp án A

Câu 3. 

Công suất của người đó là: 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án D

Câu 4. 

Quả bóng bay được bơm căng, dù buộc thật chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách, nên các phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài.

Chọn đáp án A

Câu 5. 

Ở nhiệt độ càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.

Chọn đáp án A

Câu 6.

Nhiệt năng của vật phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.

Chọn đáp án C

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1.

- Có 2 cách làm thay đổi nhiệt năng:

+ Thực hiện công.

+ Truyền nhiệt.

- Ví dụ minh hoạ:

+ Thực hiện công: Ta cọ xát đồng xu xuống sàn nhà thì đồng xu sẽ nóng lên.

+ Truyền nhiệt: Thả đồng xu vào cốc nước nóng thì đồng xu cũng nóng lên.

Bài 2. 

Tóm tắt: 

P = 3000W

m = 340kg  ⇒ P = 3400N

s = 100m

t = ?

Giải:

a) Chỉ số 3000W chỉ công suất của xe, có nghĩa là trong một giây xe đó thực hiện một công là 3000J.

b) Xe đó đã thực hiện một công là:

    A = F.s = P.s = 3400.100 = 340000J

Từ công thức

  [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề)

Vậy xe đó chở khúc gỗ trên quãng đường 100m hết 113 giây

Bài 3. 

Cũng như mọi chất khác, rượu và nước đều cấu tạo từ những phân tử riêng biệt, rất nhỏ và giữa chúng có khoảng cách. 

Khi trộn lẫn, các phân tử rượu đã xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước và ngược lại. Vì thế mà thể tích của hỗn hợp rượu - nước giảm đi.

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

PHẦN I:  TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1. Thác nước đang chảy từ trên cao xuống, có những dạng năng lượng nào?

A. Động năng và thế năng.

B. Động năng 

C. Thế năng

D.Động năng và nhiệt năng

Câu 2. Hai cần cẩu cùng nâng một vật nặng 2000N lên cao 2m. Cần cẩu thứ nhất làm trong 3 phút, cần cẩu thứ hai làm trong vòng 120 giây. So sánh công suất của 2 cần cẩu: 

A. [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề)

B. [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề)

C. [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề)

D. Không đủ dữ kiện 

Câu 3.  Yếu tố quyết định quá trình khuyếch tán xảy ra nhanh hay chậm.

A. Thể tích 

B. Trọng lượng               

C. Môi trường

D. Nhiệt độ.

Câu 4. Vật có cơ năng khi:

A. Vật có khối lượng lớn.

B. Vật có khả năng sinh công.

C. Vật có tính ì lớn.

D. Vật đứng yên.

Câu 5. Đơn vị của cơ năng là:

A. W                

B. J/s            

C. kW              

D. J

Câu 6. Trong các vật sau, vật nào không có thế năng (so với mặt đất)?

A. Chiếc bàn đứng yên trên sàn nhà.

B. Chiếc lá đang rơi.

C. Một người đứng trên tầng ba của tòa nhà.

D. Quả bóng đang bay trên cao.

PHẦN II:  TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Hãy lấy 50 cm3 cát đổ vào 50 cm3 ngô rồi lắc nhẹ xem có được 100 cm3 hỗn hợp giữa ngô và cát không? Giải thích?

Bài 2. (2 điểm) Nhỏ một giọt mực vào một cốc nước. Dù không khuấy nhưng chỉ sau một thời gian ngắn toàn bộ nước trong cốc đã có màu mực. Tại sao? Nếu tăng nhiệt độ của nước thì hiện tượng trên xảy ra nhanh lên hay chậm đi? Tại sao?

Bài 3. (3 điểm) Một động cơ có công suất tiêu thụ bằng 5kW kéo một vật có trọng lượng 12kN lên cao 30m theo phương thẳng đứng trong thời gian 90s với vận tốc không đổi. Tính hiệu suất của động cơ?

----------HẾT---------

Đáp án

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

Thác nước đang chảy từ trên cao xuống có động năng và thế năng.

Chọn đáp án A

Câu 2.

- Công để nâng vật lên cao là: A = F.s = P.h = 2000.2 = 4000(N)

- Công suất của cần cẩu 1 là: 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề)

- Công suất của cần cẩu 2 là:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề)

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề) nên cần cẩu 2 có công suất lớn cần cầu 1

Chọn đáp án B

Câu 3. 

Yếu tố quyết định quá trình khuyếch tán xảy ra nhanh hay chậm là nhiệt độ. 

- Nhiệt độ càng cao các phân tử chuyển động càng nhanh, quá trình khuyếch tán xảy ra càng nhanh.

- Nhiệt độ càng thấp các phân tử chuyển động càng chậm, quá trình khuyếch tán xảy ra càng chậm.

Chọn đáp án D

Câu 4. 

Vật có cơ năng khi vật có khả năng sinh công.

Chọn đáp án B

Câu 5. 

Đơn vị của cơ năng là: Jun. Kí hiệu là J

Chọn đáp án D

Câu 6.

Chiếc bàn đứng yên trên sàn nhà có độ cao so với mặt đất bằng 0 nên thế năng trọng trường của nó bằng 0.

Chọn đáp án A

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1.

- Không. 

- Vì giữa các hạt ngô có khoảng cách nên khi đổ cát vào ngô, các hạt cát đã xen vào những khoảng cách này, làm cho thể tích của hỗn hợp nhỏ hơn tổng thể tích của ngô và cát.

Bài 2. 

- Do các phân tử mực và các phân tử nước luôn chuyển động không ngừng về mọi phía. Giữa các phân tử nước và phân tử mực đều có khoảng cách nên chúng đã khuếch tán vào nhau từ đó làm cho nước có trong cốc có màu mực.

- Khi tăng nhiệt độ thì hiện tượng trên xảy ra nhanh hơn vì khi nhiệt độ tăng các phân tử chuyển động nhanh hơn.

Bài 3. 

Tóm tắt:

P = 5kW = 5000W

P = 12kN = 12000N

h = 30m

t = 90s

H = ?

Giải:

- Công có ích để đưa vật lên cao là:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề)

- Công toàn phần để đưa vật lên cao là:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề)

- Hiệu suất của động cơ là:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

PHẦN I:  TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1. Tại sao quả bóng bay dù được buộc chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp?

A. Vì khi mới thổi, không khí từ miệng vào bóng còn nóng, sau đó lạnh dần nên co lại.

B. Vì cao su là chất đàn hồi nên sau khi bị thổi căng nó tự động co lại.

C. Vì không khí nhẹ nên có thể chui qua chỗ buộc ra ngoài.

D. Vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài.

Câu 2. Một vật có cơ năng khi

A. trọng lượng của vật lớn.

B. khối lượng của vật lớn. 

C. thể tích của vật lớn.

D. vật có khả năng thực hiện công cơ học. 

Câu 3. Chọn phát biểu đúng khi nói về chuyển động của các phân tử, nguyên tử?

A. Các phân tử, nguyên tử có lúc chuyển động, có lúc đứng yên.

B. Các nguyên tử, phân tử chuyển động theo một hướng nhất định.

C. Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động chậm lại.

D. Các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao.

Câu 4. Chọn phát biểu sai?

A. Các chất được cấu tạo từ các hạt nhỏ riêng biệt gọi là các nguyên tử, phân tử.

B. Nguyên tử là hạt vật chất nhỏ nhất.

C. Phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại.

D. Giữa các nguyên tử, phân tử không có khoảng cách.

Câu 5. Chọn câu đúng

A. Các chất cấu tạo từ các phân tử, phân tử là hạt nhỏ nhất không thể phân chia được.

B. Ở thể rắn, lực liên kết giữa các phân tử, nguyên tử nhỏ hơn ở thể lỏng.

C. Số phân tử, nguyên tử cấu tạo nên các chất rất lớn vì kích thước của các hạt này rất nhỏ.

D. Vì thể tích bảo toàn nên khi trộn hai chất lỏng với nhau, thể tích của hỗn hợp sẽ bằng tổng thể tích của hai chất lỏng.

Câu 6. Nhiệt năng của một vật là

A. tổng thế năng của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật.

B. thế năng tương tác giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật.

C. tổng động năng và thế năng tương tác giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật.

 D. tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

Câu 7. Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hơn trong một chất khí khi……

A. giảm nhiệt độ của khối khí.

B. tăng nhiệt độ của khối khí.

C. tăng độ chênh lệch nhiệt độ trong khối khí.

D. cho khối khí dãn nở

Câu 8. Đặt một thìa nhôm vào một cốc nước nóng thì nhiệt năng của thìa nhôm và của nước trong cốc thay đổi như thế nào?

A. Nhiệt năng của thìa tăng, của nước trong cốc giảm.

B. Nhiệt năng của thìa giảm, của nước trong cốc tăng.

C. Nhiệt năng của thìa và của nước trong cốc đều giảm.

D. Nhiệt năng của thìa và của nước trong cốc đều tăng.

PHẦN II:  TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Tại sao các chất nhìn có vẻ như liền một khối, mặc dù chúng được cấu tạo từ các phân tử riêng biệt?

Bài 2. (1,5 điểm) Tại sao hòa tan đường trong nước nóng nhanh hơn trong nước lạnh?

Bài 3. (3điểm) Một thang máy có khối lượng 200kg, chứa 8 người. Thang máy lên đều, sau 20s lên cao được 50m. Công suất của động cơ thang máy là bao nhiêu (Coi khối lượng trung bình mỗi người là 50kg)

----------HẾT---------

Đáp án

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

Quả bóng bay dù được buộc chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài.

Chọn đáp án D

Câu 2.

Một vật có cơ năng khivật có khả năng thực hiện công cơ học.

Chọn đáp án D

Câu 3. 

Câu A, B sai vì các phân tử, nguyên tử luôn chuyển động hỗn độn không ngừng.

Câu C sai vì khi nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.

Chỉ có D đúng

Chọn đáp án D

Câu 4. 

Giữa các nguyên tử, phân tử luôn có khoảng cách nên câu D sai

Chọn đáp án D

Câu 5. 

Câu A sai vì nguyên tử mới là hạt nhỏ nhất, phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại.

Câu B sai vì ở thể rắn, lực liên kết giữa các phân tử, nguyên tử lớn hơn ở thể lỏng.

Câu D sai vì giữa các nguyên tử, phân tử luôn có khoảng cách nên khi trộn 2 chất lỏng với nhau các nguyên tử, phân tử của chất lỏng này sẽ xen vào khoảng cách giữa các nguyên tử, phân tử của chất lỏng kia  =>  thể tích của hỗn hợp sẽ nhỏ hơn tổng thể tích của 2 chất lỏng.

Chỉ có câu C đúng

Chọn đáp án C

Câu 6.

Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

Chọn đáp án D

Câu 7.

Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hơn trong một chất khí khi tăng nhiệt độ của khối khí, vì khi nhiệt độ tăng các nguyên tử, phân tử chuyển động nhanh hơn.

Chọn đáp án B

Câu 8.

Khi đặt một thìa nhôm vào một cốc nước nóng thì nước nóng trong cốc truyền nhiệt cho thìa nhôm => nhiệt năng của thìa tăng, của nước trong cốc giảm.

Chọn đáp án A

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1.

Vì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên chất có kích thước rất nhỏ. Nên khi nhìn vào chất bằng mắt thường ta không thể nhận thấy và phân biệt được các nguyên tử, phân tử. Vì vậy ta thấy chúng như liền một khối.

Bài 2. 

Vì nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh nên quá trình khuếch tán diễn ra nhanh hơn. Do đó hòa tan đường trong nước nóng nhanh hơn trong nước lạnh.

Bài 3. 

Tóm tắt:

mt = 200kg

mn = 50kg ; 8 người

t = 20s

h = 50m

P = ?

Giải:

- Trọng lượng thang máy là Pt = 10mt = 10.200 = 2000N 

- Trọng lượng người trong thang máy là: Pn = 10mn = 10.8.50 = 4000N 

- Muốn thang máy chuyển động đều thì lực kéo thang máy phải có độ lớn: 

F = Pt + Pn = 2000 + 4000 = 6000N 

- Công của động cơ thang máy thực hiện là: A = F.h = 6000.50 = 300000J 

- Công suất của động cơ thang máy: 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

PHẦN I:  TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt năng của vật

A. Chỉ những vật có khối lượng lớn mới có nhiệt năng.

B. Bất kì vật nào dù nóng hay lạnh thì cũng đều có nhiệt năng.

C. Chỉ những vật có nhiệt độ cao mới có nhiệt năng.

D. Chỉ những vật trọng lượng riêng lớn mới có nhiệt năng.

Câu 2: Một vật có nhiệt năng 200J, sau khi nung nóng nhiệt năng của nó là 400J. Hỏi nhiệt lượng mà vật nhận được là bao nhiêu?

A. 600J

B. 200J

C. 100J

D. Một giá trị khác.

Câu 3:Làm thế nào biết ai làm việc khỏe hơn?

A. So sánh công thực hiện của hai người, ai thực hiện công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn

B. So sánh thời gian làm việc, ai làm việc ít thời gian hơn thì người đó khỏe hơn

C. So sánh công thực hiện trong cùng một thời gian ai thực hiện công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn

D. Các phương án trên đều không đúng

Câu 4: Động năng của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?

A. Khối lượng

B. Vận tốc của vật

C. Khối lượng và chất làm vật

D. Khối lượng và vận tốc của vật

Câu 5: Hiện tượng khuếch tán là:

A. Hiện tượng khi các nguyên tử, phân tử của các chất tự hòa lẫn vào nhau

B. Hiện tượng khi các nguyên tử, phân tử của các chất nằm riêng biệt tách rời nhau

C. Hiện tượng khi đổ nước vào cốc

D. Hiện tượng cầu vồng

Câu 6: Khi đổ 200cm3 giấm ăn vào 250cm3 nước thì thu được bao nhiêu cm3 hỗn hợp?

A. 450cm3

B. > 450cm3

C. 425cm3

D. < 450cm3

Câu 7: Trong các vật sau, vật nào không có động năng?

A. Hòn bi nằm yên trên mặt sàn

B. Hòn bi lăn trên sàn nhà

C. Máy bay đang bay

D. Viên đạn đang bay

Câu 8: Chọn phương án đúng trong các phát biểu sau:

A. Thế năng và động năng là hai dạng của cơ năng

B. Một vật chỉ có thể có động năng hoặc thế năng

C. Cơ năng của vật bằng hiệu thế năng và động năng của vật

D. Cơ năng của vật bằng tích thế năng và động năng của vật

PHẦN II:  TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1. (2điểm) Tại sao đun nóng chất khí đựng trong một bình kín thì thể tích của chất khí có thể coi như không đổi, còn áp suất chất khí tác dụng lên thành bình lại tăng?

Bài 2. (2điểm) Mở lọ nước hoa trong lớp học. Sau vài giây cả lớp đều ngửi thấy mùi nước hoa. Hãy giải thích tại sao?

Bài 3. (2điểm) Để kéo vật lên cao 5m người ta dùng một lực tối thiểu 850N. Cũng để thực hiện việc này người ta dùng một máy nâng có công suất 1450W và có hiệu suất 75%. Tính thời gian máy thực hiện công việc trên?

----------HẾT---------

Đáp án

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

A, C, D – sai

B – đúng

Vì:

+ Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động không ngừng, do đó chúng có động năng

+ Mặt khác, nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật

=> Bất kì vật nào dù nóng hay lạnh thì cũng đều có nhiệt năng.

Chọn đáp án B

Câu 2.

Ta có: Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hoặc mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.

=> Nhiệt lượng mà vật nhận được trong trường hợp trên bằng 400−200 = 200J 

Chọn đáp án B

Câu 3. 

Để biết người nào hay máy nào làm việc khoẻ hơn (năng suất hơn hay thực hiện công nhanh hơn) người ta so sánh công thực hiện được trong cùng một đơn vị thời gian

Chọn đáp án C

Câu 4. 

Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng.Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng càng lớn.

=> Động năng của vật phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật.

Chọn đáp án D

Câu 5. 

Hiện tượng khi các nguyên tử, phân tử của các chất tự hoà lẫn vào nhau gọi là hiện tượng khuếch tán.

Chọn đáp án A

Câu 6.

Do hiện tượng khuếch tán nên khi đổ 200cm3 giấm ăn vào 250cm3 nước thì sẽ thu được hỗn hợp có thể tích < 450cm3

Chọn đáp án D

Câu 7.

Hòn bi nằm yên trên mặt sàn không chuyển động nên không có động năng.

Chọn đáp án A

Câu 8.

A – đúng

B – sai vì: Một vật có thể vừa có động năng vừa có thế năng.

C, D – sai vì: Cơ năng của một vật bằng tổng động năng và thế năng của nó.

Chọn đáp án A

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1.

- Khi đun nóng, thể tích của bình đựng khí tăng lên không đáng kể nên thể tích khí cũng tăng lên không đáng kể.

=> Ta có thể coi như thể tích khí không đổi.

- Khi đun nóng các phân tử khí chuyển động nhanh hơn, va chạm vào thành bình nhiều hơn và mạnh hơn.

=> Áp suất chất khí tác dụng lên thành bình tăng.

Bài 2. 

Vì giữa các phân tử nước hoa và phân tử không khí có khoảng cách. Chúng luôn chuyển động hỗn độn không ngừng về mọi phía nên các phân tử nước hoa xen lẫn vào khoảng cách giữa các phân tử không khí và ngược lại khiến cho mùi nước hoa lan tỏa khắp phòng học.

Bài 3. 

- Công cần để kéo vật lên độ cao đó là: Ai = F.s = 850.5 = 4250J 

- Khi dùng máy nâng, với hiệu suất 75% thì công toàn phần mà máy nâng dùng để nâng vật là:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề)

- Thời gian máy thực hiện công việc đó là: 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề)


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

PHẦN I:  TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1. Đơn vị  nào sau đây không phải của công suất?

A. kW                          

B. J/s                            

C. m/s                       

D. W

Câu 2. Vật có khối lượng càng lớn, ở độ cao càng lớn thì

A. thế năng trọng trường của vật càng lớn.        

B. động năng vật càng lớn.

C. thế năng vật càng nhỏ.                                   

D. động năng vật càng nhỏ.

Câu 3. Trong các vật sau vật nào có động năng?

A. Hòn bi đang lăn trên mặt phẳng nghiêng.     

B. Hòn bi nằm yên trên mặt sàn.

C. Quả cầu treo cân bằng trên dây.                     

D. Chiếc xe đạp đậu trong bãi xe.

Câu 4. Các chất được cấu tạo từ

A. tế bào           

B. các nguyên tử, phân tử            

C. hợp chất             

D. các mô

Câu 5. Chọn phát biểu đúng?

A. Nguyên tử, phân tử là những hạt vô cùng nhỏ bé, mắt thường không thể nhìn thấy được.

B. Nguyên tử, phân tử là những hạt vô cùng nhỏ bé, tuy nhiên mắt thường vẫn có thể quan sát được.

C. Vì các nguyên tử, phân tử rất bé nên giữa chúng không có khoảng cách.

D. Nguyên tử, phân tử của các chất đều giống nhau.

Câu 6. Chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm của Brao chứng tỏ

A. Hạt phấn hoa hút và đẩy các phân tử nước.

B. Các phân tử nước hút và đẩy hạt phấn hoa.

C. Các phân từ nước lúc thì đứng yên, lúc thì chuyển động.

D. Các phân tử nước không đứng yên mà chuyển động không ngừng.

Câu 7. Tính chất nào sau đây là của nguyên tử, phân tử?

A. Đứng yên không chuyển động.

B. Chuyển động hỗn độn không ngừng.

C. Giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật không có khoảng cách.

D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng thấp.

Câu 8. Hiện tượng nào sau đây xảy ra do hiện tượng khuếch tán?

A. Bỏ đường và nước khuấy đều lên đường tan          

B. Gió thổi làm quay cánh quạt.

C. Muối tự ngấm vào dưa.                                            

D. Nước chảy từ trên cao xuống.

Câu 9. Nung nóng một cục sắt thả vào chậu nước lạnh, nước nóng lên, cục sắt nguội đi. Nhận xét nào sau đây là đúng:

A. Nhiệt năng của cục sắt tăng và của nước giảm.

B. Nhiệt năng của cục sắt và của nước đều tăng.

C. Nhiệt năng của cục sắt giảm và của nước tăng.

D. Nhiệt năng của cục sắt và của nước đều giảm

Câu 10. Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động hỗn độn không ngừng nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên? Chọn câu trả lời đúng:

A. Khối lượng của vật.

B. Nhiệt năng.

C. Nhiệt độ của vật.

D. Cả nhiệt độ và nhiệt năng của vật.

PHẦN II:  TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1. (1 điểm)Thế năng có những dạng nào? Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào? Đơn vị đo cơ năng là gì ?

Bài 2. (1,5 điểm)Nhiệt năng của vật là gì? Nêu các cách làm thay đổi nhiệt năng của vật? Mỗi cách cho một ví dụ minh họa?

Bài 3. (2,5 điểm)Công suất của một người đi bộ là bao nhiêu nếu trong 1 giờ 30 phút người đó đi được 750 bước, mỗi bước cần một công 45J.

----------HẾT---------

Đáp án

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

Công suất được tính bằng đơn vị J/s

1 J/s = 1W

1 kW = 1000W

Chỉ có m/s không phải là đơn vị của công suất

Chọn đáp án C

Câu 2.

Vật có khối lượng càng lớn, ở độ cao càng lớn thì thế năng trọng trường của vật càng lớn.        

Chọn đáp án A

Câu 3. 

Hòn bi đang lăn trên mặt phẳng nghiêng đang chuyển động nên nó có động năng

Chọn đáp án A

Câu 4. 

Các chất được cấu tạo từ các hạt rất nhỏ gọi là các nguyên tử, phân tử.

Chọn đáp án B

Câu 5. 

A – đúng.

B – sai vì kích thước của các nguyên tử, phân tử vô cùng nhỏ bé, bằng mắt thường ta không thể quan sát được.

C – sai vì giữa các nguyên tử, phân tử luôn có khoảng cách

D – sai vì mỗi chất sẽ được tạo nên từ các nguyên tử, phân tử khác nhau. 

Chọn đáp án A

Câu 6.

Chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm của Brao chứng tỏ các phân tử nước không đứng yên mà chuyển động không ngừng.

Chọn đáp án D

Câu 7.

Vì:

- Giữa các nguyên tử, phân tử luôn có khoảng cách.

- Các nguyên tử, phân tử luôn chuyển động hỗn độn không ngừng 

- Các nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

=> B đúng

Chọn đáp án B

Câu 8.

Hiện tượng khuếch tán xảy ra khi các nguyên tử, phân tử của các chất tự hoà lẫn vào nhau.

=> A, B, D không phải là hiện tượng khuếch tán

C xảy ra do hiện tượng khuếch tán vì các phân tử muối đã tự xen vào giữa các phân tử dưa khiến cho dưa có vị mặn.

Chọn đáp án C

Câu 9.

- Nung nóng một cục sắt thả vào chậu nước lạnh

+ Nước nóng lên => nhiệt năng của nước tăng.

+ Cục sắt nguội đi => nhiệt năng của cục sắt giảm.

Chọn đáp án C

Câu 10.

Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động hỗn độn không ngừng nhanh lên:

+ Nhiệt độ của vật tăng lên.

+ Chuyển động nhiệt của các phân tử tăng, động năng của các phân tử cấu tạo nên vật tăng => nhiệt năng tăng.

Chọn đáp án D

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1.

- Thế năng có 2 dạng: Thế năng trọng trường và thế năng đàn hồi.

- Thế năng trọng trường phụ thuộc vào: độ cao và khối lượng của vật.

- Đơn vị đo cơ năng là: Jun (J )

Bài 2. 

- Nhiệt năng của vật là tổng động năng của tất cả các phân tử cấu tạo nên vật. 

- Có 2 cách thay đổi nhiệt năng: Thực hiện công và truyền nhiệt

- Ví dụ: 

+ Cọ xát thước nhựa lên mặt bàn, một lúc sau thấy cây thước nóng lên.

+ Rót nước nóng vào ly thủy tinh, nước nóng truyền nhiệt cho ly thủy tinh làm cho ly thủy tinh cũng nóng lên.

Bài 3. 

- Thời gian người đó đi bộ: t = 1 giờ 30 phút = 5400s 

- Tổng công mà người đó thực hiện trong khoảng thời gian trên là: 

A = 750.45 = 33750J 

- Công suất của người đi bộ đó là:  

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

PHẦN I:  TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1. Hiện tượng khuếch tán là hiện tượng trong đó các nguyên tử, phân tử của các chất:

A. Tự chuyển động xen lẫn vào nhau                      

B. Dính liền vào nhau

C. Tương tác mạnh với nhau                                   

D. Hoà nhập vào nhau.

Câu 2. Cho nước đá vào ly cà phê đen còn nóng thì nhiệt năng của đá và cà phê trong ly thay đổi như thế nào?

A. Nhiệt năng của đá tăng, cà phê tăng.

B. Nhiệt năng của nước đá giảm và cà phê tăng.

C. Nhiệt năng của nước đá tăng còn nhiệt năng của cà phê giảm.

D. Nhiệt năng của nước đá và nhiệt năng của cà phê không thay đổi

Câu 3.Khi nhiệt độ giảm thì hiện tượng khuếch tán xảy ra như thế nào?

A. xảy ra nhanh hơn

B. xảy ra chậm hơn

C. không thay đổi

D. có thể xảy ra nhanh hơn hoặc chậm hơn

Câu 4.Hiện tượng khuếch tán xảy ra với chất nào sau đây?

A. Chất khí         

B. Chất lỏng         

C. Chất rắn         

D. Cả ba chất rắn, lỏng, khí

Câu 5.Trong các câu phát biểu về cơ năng sau câu phát biểu nàosai ?

A. Đơn vị của cơ năng là Jun.

B. Cơ năng của một vật bằng tổng động năng và thế năng của nó.

C. Động năng của vật có thể bằng không.

D. Lò xo bị nén có thế năng trọng trường.

Câu 6.Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào cơ năng của các vật bằng nhau? Chọn phương án đúng.

A. Hai vật ở cùng một độ cao so với mặt đất

B. Hai vật ở các độ cao khác nhau so với mặt đất

C. Hai vật chuyển động với các vận tốc khác nhau

D. Hai vật chuyển động cùng một vận tốc,cùng một độ cao và có cùng khối lượng

Câu 7. Công suất là:

A. Công thực hiện được trong một giây.

B. Công thực hiện được trong một ngày.

C. Công thực hiện được trong một giờ.

D. Công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.

Câu 8. Chọn câu sai trong những câu sau:

A. Phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất đi trong quá trình truyền nhiệt gọi là nhiệt lượng.

B. Khi vật truyền nhiệt lượng cho môi trường xung quanh thì nhiệt năng của nó giảm đi.

C. Nếu vật vừa nhận công, vừa nhận nhiệt lượng thì nhiệt năng của nó tăng lên.

D. Chà xát đồng xu vào mặt bàn là cách truyền nhiệt để làm thay đổi nhiệt năng của vật.

Câu 9. Đặt một thìa nhôm vào một cốc nước nóng thì nhiệt năng của thìa nhôm và của nước trong cốc thay đổi như thế nào?

A. Nhiệt năng của thìa tăng, của nước trong cốc giảm.

B. Nhiệt năng của thìa giảm, của nước trong cốc tăng.

C. Nhiệt năng của thìa và của nước trong cốc đều giảm.

D. Nhiệt năng của thìa và của nước trong cốc đều tăng.

Câu 10.Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào cho thấy nhiệt năng của tấm nhôm tăng lên nhờ thực hiện công?

A. Đặt tấm nhôm lên ngọn lửa.

B. Cho tấm nhôm cọ xát trên nền nhà.

C. Đặt tấm nhôm lên xe rồi cho xe chạy.

D. Đặt tấm nhôm vào thang máy rồi cho thang máy đi lên

PHẦN II:  TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1. (2 điểm)Người ta mài thật nhẵn bề mặt của một miếng đồng và một miếng nhôm rồi ép chặt chúng vào nhau. Sau một thời gian, quan sát thấy ở bề mặt của miếng nhôm có đồng, ở bề mặt của miếng đồng có nhôm. Hãy giải thích tại sao

Bài 2. (3 điểm): Một máy bơm chạy bằng động cơ điện tiêu thụ công suất 7,5kW. Trong 1 giây máy hút 60 lít nước lên cao 7,5m. Hiệu suất của máy bơm là bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.

----------HẾT---------

Đáp án

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

Hiện tượng khuếch tán là hiện tượng trong đó các nguyên tử, phân tử của các chất tự chuyển động xen lẫn vào nhau                      

Chọn đáp án A

Câu 2.

Khi cho đá vào ly cà phê đen còn nóng nhiệt năng của nước đá tăng còn nhiệt năng của cà phê giảm.

Chọn đáp án C

Câu 3. 

Khi nhiệt độ giảm đi, các nguyên tử chuyển động chậm lại dẫn đến hiện tượng khuếch tán xảy ra chậm hơn.

Chọn đáp án B

Câu 4. 

Hiện tượng khuếch tán xảy ra với cả ba chất rắn, lỏng, khí.

Chọn đáp án D

Câu 5. 

 D sai vì lò xo bị nén có thế năng đàn hồi, không phải thế năng trọng trường.

Chọn đáp án D

Câu 6.

- Thế năng của một vật phụ thuộc vào khối lượng và chiều cao của vật ấy so với mốc. Còn động năng phụ thuộc vào vận tốc và khối lượng của vật. Vì vậy cơ năng của một vật phụ thuộc vào chiều cao, khối lượng, vận tốc của vật.

=> Hai vật chuyển động với cùng một vận tốc, ở cùng một độ cao và có cùng khối lượng sẽ có cơ năng bằng nhau.

Chọn đáp án D

Câu 7.

Công suất là công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.

Chọn đáp án D

Câu 8.

D sai vì chà xát đồng xu vào mặt bàn là cách thực hiện công để làm thay đổi nhiệt năng của vật.

Chọn đáp án D

Câu 9.

Đặt một thìa nhôm vào một cốc nước nóng thì nhiệt năng của thìa nhôm tăng và của nước giảm.

Chọn đáp án A

Câu 10.

Khi cọ xát tấm nhôm trên nền nhà thì nhiệt năng của tấm nhôm tăng lên nhờ thực hiện công.

Chọn đáp án B

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1.

Vì giữa các nguyên tử, phân tử luôn có khoảng cách. Các phân tử đồng đã xen vào khoảng cách giữa các phân tử nhôm và ngược lại nên ở bề mặt của miếng nhôm có đồng, ở bề mặt của miếng đồng có nhôm.

Bài 2. 

Ta có 60 lít = 0,06m3; 7,5kW = 7500W

- Trọng lượng của 60 lít nước là: P = d.V = 10000.0,06 = 600N 

- Công có ích để máy bơm bơm nước lên là: 

Ai = F.s = P.h = 600.7,5 = 4500J 

- Công máy bơm thực hiện được trong một giây là: 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề)

- Hiệu suất của máy bơm là: 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

PHẦN I:  TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1. Trộn lẫn một khối lượng rượu có thể tích V1 và khối lượng m1 vào một lượng nước có thể tích V2 và khối lượng m2. Kết luận nào sau đây là đúng nhất?

A. Thể tích hỗn hợp (rượu + nước) là: V = V1 + V2

B. Thể tích hỗn hợp (rượu + nước) là: V > V1 + V2

C. Thể tích hỗn hợp (rượu + nước) là: V < V1 + V2

D. Khối lượng hỗn hợp (rượu + nước) là: m < m1 + m2

Câu 2. Một nhóm các nguyên tử kết hợp lại tạo thành

A. Nguyên tử.

B. Phân tử.

C. Vật.

D. Chất.

Câu 3.Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hơn trong một chất khí khi

A. giảm nhiệt độ của khối khí

B. tăng nhiệt độ của khối khí

C. tăng độ chênh lệch nhiệt độ trong khối khí

D. cho khối khí dãn nở

Câu 4.Cách nào sau đây làm thay đổi nhiệt năng của vật?

A. Cọ xát với một vật khác.

B. Đốt nóng một vật.

C. Cho tất cả vào môi trường có nhiệt độ thấp hơn.

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 5.Một động cơ thực hiện được một công A trong khoảng thời gian t. Công thực hiện được trong một đơn vị thời gian được gọi là

A. công toàn phần.

B. công có ích.

C. công suất.

D. công hao phí.

Câu 6.Một máy cơ có công suất 160W, máy đã sinh ra công 720kJ. Vậy thời gian máy đã hoạt động là

A. 1 giờ.

B. 1 giờ 5 phút.

C. 1 giờ 10 phút.

D. 1 giờ 15 phút.

PHẦN II:  TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. (2 điểm)Tại sao săm xe đạp sau khi được bơm căng, mặc dù đã vặn van thật chặtnhưng để lâu ngày vẫn bị xẹp?

Bài 2. (2 điểm)Tại sao khi pha nước đường thì ra phải cho đường vào nước trước, khuấy đều cho đường tan hết rồi mới cho đá?

Bài 3. (3 điểm)Một tòa nhà cao 10 tầng, mỗi tầng cao 3,4m, có một thang máy chở tối 20 người, mỗi người có khối lượng trung bình 50kg. Mỗi chuyến lên tầng 10 nếu không dừng thì mất 1 phút. Hỏi công suất tối thiểu của động cơ thang máy là bao nhiêu?

----------HẾT---------

Đáp án

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

A, B, D – sai

C – đúng

Vì:

+ Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách nên khi trộn rượu và nước với nhau thể tích của chúng sẽ nhỏ hơn tổng thể tích của rượu và nước: V < V1 + V2

+ Mặt khác, rượu và nước vẫn giữ nguyên được số nguyên tử, phân tử => khối lượng của hỗn hợp chính bằng tổng khối lượng của rượu và nước: m = m1 + m2

Chọn đáp án C

Câu 2.

Các chất được cấu tạo từ các hạt nhỏ riêng biệt gọi là các nguyên tử, phân tử.

Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất, còn phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại.

Chọn đáp án B

Câu 3. 

Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hơn trong một chất khí khi tăng nhiệt độ của khối khí.

Chọn đáp án B

Câu 4. 

A – thay đổi nhiệt năng bằng cách thực hiện công

B, C – thay đổi nhiệt năng bằng cách truyền nhiệt

=> Tất cả các phương án đều làm thay đổi nhiệt năng của vật

Chọn đáp án D

Câu 5. 

Công thực hiện được trong một đơn vị thời gian là công suất.

Chọn đáp án C

Câu 6.

Thời gian máy đã hoạt động là:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề)

Chọn đáp án D

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1.

Vì giữa các phân tử cao su dùng làm săm có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể thoát ra ngoài làm săm xẹp dần.

Bài 2. 

Vì nhiệt độ càng cao các phân tử nước và đường chuyển động càng nhanh, sự khuếch tán đường trong nước diễn ra càng nhanh. 

Nếu ta bỏ đá vào nước trước, nhiệt độ của nước sẽ giảm làm quá trình khuếch tán đường diễn ra chậm hơn rất nhiều.

Bài 3. 

Đổi 1 phút = 60s

- Để lên đến tầng 10, thang máy phải vượt qua (10−1) = 9 tầng, nên phải lên cao

h = 3,4.9 = 30,6m 

- Khối lượng của 20 người là: 

m = 20.50 = 1000kg 

- Trọng lượng của 20 người là: 

P = 10m = 10.1000 = 10000N 

- Công phải tốn cho mỗi lần thang máy lên tầng 10 là: 

A = F.s = P.h = 10000.30,6 = 306000J 

- Công suất tổi thiểu của động cơ kéo thang máy lên là:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

PHẦN I:  TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1. Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Khối lượng của vật    

B. Độ biến dạng đàn hồi của vật

C. Vận tốc của vật    

D. Độ cao của vật

Câu 2. Tìm phát biểu sai.

A. Vật có công suất càng lớn nếu thực hiện công trong thời gian càng ngắn.

B. Thời gian vật thực hiện công càng dài thì công suất của nó càng nhỏ.

C. Vật nào thực hiện công lớn hơn thì vật đó có công suất lớn hơn.

D. Trong cùng một thời gian, vật nào có khả năng sinh ra một công lớn hơn thì vật đỏ có công suất lớn hơn.

Câu 3.Nung nóng một cục sắt thả vào chậu nước lạnh, nước nóng lên, cục sắt nguội đi. Trong quá trình này có sự chuyển hóa năng lượng:

A. Từ cơ năng sang nhiệt năng.

B. Từ nhiệt năng sang nhiệt năng.

C. Từ cơ năng sang cơ năng.

D. Từ nhiệt năng sang cơ năng.

Câu 4.Khi đổ 100cm3 rượu vào 100cm3 nước thì thu được bao nhiêu cm3 hỗn hợp?

A. 250cm3

B. > 100cm3

C. 100cm3

D. < 200cm3

Câu 5.Vì sao chất khí luôn chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa?

A. Vì lực liên kết giữa các phân tử khí rất yếu.

B. Vì lực liên kết giữa các phân tử khí rất mạnh.

C. Vì lực liên kết giữa các phân tử khí không tồn tại.

D. Tất cả các ý đều sai.

Câu 6.Chọn phát biểu đúng:

A. Vận tốc chuyển động của các phân tử có liên quan đến trọng lượng riêng của vật.

B. Vận tốc chuyển động của các phân tử có liên quan đến nhiệt độ của vật.

C. Vận tốc chuyển động của các phân tử có liên quan đến thể tích của vật.

D. Vận tốc chuyển động của các phân tử có liên quan đến khối lượng của vật.

PHẦN II:  TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. (2 điểm)Thả một vật từ độ cao h xuống mặt đất. Hãy cho biết trong quá trình rơi, cơ năng của vật ở những dạng nào? Chúng chuyển hoá như thế nào?

Bài 2. (2 điểm) Gạo đang nấu trong nồi và gạo đang xát đều nóng lên. Hỏi về mặt thay đổi nhiệt năng thì có gì giống nhau, khác nhau trong hai hiện tượng trên?

Bài 3. (3 điểm)Nam thực hiện được một công 36kJ trong thời gian 10 phút, An thực hiện một công 42kJ trong thời gian 14 phút. Ai làm việc khỏe hơn, vì sao?

----------HẾT---------

Đáp án

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng đàn hồi của vật.

Chọn đáp án B

Câu 2.

C sai vì công suất còn còn phụ thuộc vào thời gian thực hiện công ấy. Nếu chỉ biết độ lớn của công thực hiện được thì chưa thể kết luận được vật nào có công suất lớn hơn.

Chọn đáp án C

Câu 3. 

Nung nóng một cục sắt thả vào chậu nước lạnh, nước nóng lên, cục sắt nguội đi. Khi đó nhiệt năng của cục sắt giảm đi và của nước tăng lên. Trong quá trình này có sự chuyển hóa năng lượng từ nhiệt năng của cục sắt sang nhiệt năng của nước qua việc truyền nhiệt.

Chọn đáp án B

Câu 4. 

Do hiện tượng khuếch tán nên khi đổ 100cm3 rượu vào 100cm3 nước thì sẽ thu được hỗn hợp có thể tích < 200cm3 .

Chọn đáp án D

Câu 5. 

Chất khí luôn chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa vì lực liên kết giữa các phân tử khí rất yếu.

Chọn đáp án A

Câu 6.

Vận tốc chuyển động của các phân tử có liên quan đến nhiệt độ của vật: Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh

Chọn đáp án B

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1.

- Khi vật ở độ cao h (lúc chưa rơi), quả bóng chỉ có thế năng trọng trường. 

- Trong khi rơi, độ cao giảm dần do đó thế năng trọng trường cũng giảm dần. Mặt khác vận tốc của bóng mỗi lúc càng tăng do đó động năng của bóng tăng dần. 

- Như vậy trong quá trình rơi, thế năng hấp dẫn đã chuyển hoá dần thành động năng.

- Khi rơi đến đất, thế năng đã chuyển hoá hoàn toàn thành động năng.

Bài 2. 

- Giống nhau: Nhiệt năng đều tăng.

- Khác nhau: Khi gạo được nấu trong nồi thì nhiệt năng tăng do truyền nhiệt còn khi xát gạo thì nhiệt năng tăng do nhận công.

Bài 3. 

Đổi 10 phút = 600s; 14 phút = 640s

- Công suất của Nam là:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề)

- Công suất của An là: 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 8 có đáp án (8 đề)

Công suất của Nam lớn hơn công suất của An, có thể kết luận Nam làm việc khỏe hơn An.

Xem thử

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên