Bộ 8 Đề thi Lịch Sử 8 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bộ 8 Đề thi Lịch Sử 8 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Với Bộ 8 Đề thi Lịch Sử 8 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất, chọn lọc giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 1 Lịch sử 8.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Câu 1. Trong tiến trình Chiến tranh thế giới thứ nhất, từ mùa xuân năm 1917, chiến sự chủ yếu diễn ra ở mặt trận

A. Tây Âu.  

B. Đông Âu. 

C. Bắc Phi.  

D. Nam Á.

Câu 2. Trong những năm 1927 – 1937, ở Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến giữa

A. Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản. 

B. Quốc dân đảng và Đảng Nhân quyền Trung Hoa.

C. Đảng Bảo thủ và Đảng Tự do.        

D. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.

Quảng cáo

Câu 3. Tháng 3/1921 diễn ra sự kiện lịch sử nào dưới đây?

A. Liên quân 14 nước đế quốc tấn công nước Nga Xô viết.

B. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời.

C. Đảng Bôn-sê-vích thực hiện Chính sách kinh tế mới.

D. Mĩ công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô.

Câu 4. Người đề xướng việc thực hiện Chính sách mới ở Mĩ là Tổng thống

A. G. Oa-sinh-tơn. 

B. Ph. Ru-dơ-ven. 

C. B. Clin-tơn.      

D. A. Lin-côn.

Câu 5. Ngày 11/11/1918 diễn ra sự kiện lịch sử nào dưới đây?

A. Quân dân Pháp giành thắng lợi trong trận Véc- đoong.

B. Áo – Hung kí văn bản đầu hàng không điều kiện.

C. Cách mạng bùng nổ ở Đức, lật đổ nền quân chủ.

D. Đức kí hiệp định đầu hàng không điều kiện.

Quảng cáo

Câu 6. Bốn nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên tham gia thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (12/1922) là

A. Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a, Ngoại Cáp-ca-dơ.

B. Nga, U-crai-na, Lít-va, Ngoại Cáp-ca-dơ.

C. Nga, Lát-vi-a, Ngoại Cáp-ca-dơ, Lít-va.

D. Nga, Gru-di-a, Lát-vi-a, Lít-va.

Câu 7. Tháng 7/1922 diễn ra sự kiện lịch sử nào dưới đây?

A. Đảng Cộng sản Nhật Bản được thành lập.

B. Nhật Bản tấn công, đánh chiếm vùng Đông Bắc Trung Quốc.

C. Thủ tướng Ta-na-ca trình lên Thiên hoàng kế hoạch xâm lược thế giới.

D. Cuộc “bạo động lúa gạo” của nhân dân Nhật Bản bùng nổ.

Câu 8. Tác giả của lí thuyết tương đối là

A. An-be Anh-xtanh.      

B. N. Ô-xtrốp-xki. 

C. A. Nô-ben.       

D. C. Xi-ôn-cốp-xki.

Quảng cáo

Câu 9. Ở Mĩ, cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933), bắt đầu từ lĩnh vực

A. công nghiệp sản xuất ô tô.    

B. công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

C. tài chính - ngân hàng. 

D. công nghiệp khai khoáng và luyện kim.

Câu 10. Hạt nhân lãnh đạo cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản trong những năm 30 của thế kỉ XX là

A. Đảng Xã hội dân chủ Nhật Bản.     

B. Đảng Dân chủ Tự do.

C. Đảng Cộng sản Nhật Bản.    

D. Đảng Công minh (Komei).

Câu 11. Ngày 1/7/1921, ở Trung Quốc diễn ra sự kiện gì?

A. Trung Quốc Đồng minh hội được thành lập.      

B. Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập.

C. Quốc Dân đảng được thành lập.     

D. Đảng Nhân quyền Trung Hoa được thành lập.

Câu 12. Lãnh tụ của Đảng dân tộc ở In-đô-nê-xi-a trong những năm 1919 – 1939 là

A. M. Gan-đi.       

B. A. Xu-các-nô.   

C. Hô-xê Ri-dan.   

D. Bô-ni-pha-xi-ô.

Câu 13. Nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân Liên Xô trong những năm 1921 – 1925 là

A. xây dựng chủ nghĩa xã hội.   

B. tiến hành chiến tranh vệ quốc.

C. khôi phục kinh tế.                

D. xây dựng chủ nghĩa cộng sản.

Câu 14. Duyên cớ làm bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là

A. I-ta-li-a rời khỏi liên minh chống Đức.

B. Nga - Nhật tranh chấp quyết liệt về quyền lợi ở vùng Đông Bắc Trung Quốc.

C. Thái tử Áo - Hung bị một người Xéc-bi ám sát tại Bô-xni-a.

D. Mĩ gây chiến tranh với Tây Ban Nha để xâm lược Phi-lip-pin.

Câu 15. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là 

A. tác động của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918).

B. tác động của cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở các nước tư bản châu Âu.

C. mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước tư bản không được giải quyết triệt để.

D. các nước tư bản sản xuất ồ ạt dẫn đến tình trạng “cung” vượt quá “cầu”.

Câu 16. Đạo luật quan trọng nhất trong Chính sách mới của nước Mĩ là

A. Đạo luật ngân hàng.             

B. Đạo luật điều chỉnh nông nghiệp.

C. Đạo luật phục hưng công nghiệp.   

D. Đạo luật cứu tế xã hội.

Câu 17. Trong giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ nhất, quân Pháp thoát khỏi nguy cơ bị quân Đức tiêu diệt là do

A. Anh đưa quân sang chi viện cho Pháp.

B. quân Nga tấn công Đức vào Đông Phổ.

C. liên quân Anh - Nga tấn công Đức ở mặt trận phía Tây.

D. Mĩ tham chiến, chi viện kịp thời cho quân Pháp.

Câu 18. Một trong những nét nổi bật của tình hình các nước châu Âu những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. các nước thắng trận thu được nhiều nguồn lợi nên giàu lên nhanh chóng.

B. Anh vươn lên mạnh mẽ, chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt trong thế giới tư bản. 

C. các nước tư bản ở châu Âu bước vào thời kì ổn định và phát triển phồn vinh.

D. nhiều quốc gia mới ra đời trên cơ sở sự tan rã của đế quốc Áo – Hung. 

Câu 19. Sự kiện nào đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc trên phạm vi toàn thế giới?

A. Đức kí văn bản đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện.  

B. Chiến thắng Béc-lin của Hồng quân Liên Xô.

C. Nhật Bản đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện.

D. Chiến thắng Xta-lin-grát của Hồng quân Liên Xô.

Câu 20. Trong nửa đầu thế kỉ XX, nhân dân Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu trên lĩnh vực giáo dục, ngoại trừ việc

A. hoàn thành phổ cập giáo dục đại học trên phạm vi cả nước.

B. chế độ giáo dục phổ cập bắt buộc 7 năm được thực hiện.

C. thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại các thành phố lớn.

D. đào tạo được đội ngũ trí thức đông đảo phục vụ cho xây dựng đất nước.

Câu 21. Nhật Bản đã thực hiện giải pháp nào để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 -  1933)?

A. Áp dụng Chính sách mới.     

B. Áp dụng Chính sách kinh tế mới (NEP).

C. Thực hiện dân chủ hóa lao động.    

D. Quân phiệt hóa bộ máy nhà nước.

Câu 22. Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga sau cách mạng 1905 – 1907?

A. Phong trào đấu tranh chống lại chế độ Nga hoàng lan rộng trong cả nước.

B. Chế độ quân chủ chuyên chế lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái.

C. Kinh tế suy sụp, trong xã hội tồn tại nhiều mâu thuẫn.

D. Chính phủ tư sản tăng cường vơ vét, bóc lột nhân dân lao động.

Câu 23. Chiến thắng nào của Hồng quân Liên Xô đã tạo nên bước ngoặt, làm xoay chuyển cục diện của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)?

A. Chiến thắng Mát-xcơ-va (tháng 12/1941).

B. Chiến thắng Xta-lin-grat (tháng 2/1943).

C. Chiến thắng Béc-lin (tháng 4/1945).        

D. Chiến thắng tại vòng cung Cuốc-xcơ (tháng 8/1943).

Câu 24. Các nước Anh, Pháp, Mĩ tìm kiếm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 bằng biện pháp nào?

A. Hạ giá sản phẩm ế thừa để bán cho nhân dân lao động.

B. Tăng cường gây chiến tranh để xâm chiến thuộc địa, thị trường.

C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước, thủ tiêu các quyền tự do dân chủ.

D. Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội để duy trì nền dân chủ đại nghị.

Câu 25. Chiến thắng Béc-lin (tháng 4/1945) của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai có ý nghĩa

A. đẩy phát xít Đức vào thế bị động, phòng ngự.

B. giành lại thế chủ động chiến lược về phe Đồng minh.

C. buộc Đức phải đầu hàng Đồng minh.

D. làm phá sản chiến tranh chớp nhoáng của Đức.

Câu 26. Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của những thành tựu mà nhân dân Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 đến năm 1941?

A. Liên Xô đã bước đầu xây dựng được cơ sở vật chất - kĩ thuật cho chủ nghĩa xã hội.

B. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Liên Xô được nâng cao.

C. Để lại bài học kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước.

D. Liên Xô đã hoàn thành xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến lên xây dựng chủ nghĩa cộng sản.

Câu 27. Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa từ việc thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) ở Nga?

A. Nông nghiệp và các ngành kinh tế khác của Nga được phục hồi.

B. Đời sống của các tầng lớp nhân dân được cải thiện.

C. Liên Xô hoàn thành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

D. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho một số nước trên thế giới.

Câu 28. Thành tựu nổi bật nhất của phong trào cách mạng thế giới trong thời gian diễn ra Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là

A. cách mạng dân chủ tư sản lần hai ở Nga (tháng 2/1917) giành thắng lợi.

B. thắng lợi của cách mạng Đức (tháng 11/1918), nền Cộng hòa Vai-ma được thành lập.

C. cách mạng tháng Mười ở Nga (1917) thành công, nước Nga Xô viết ra đời.

D. hàng loạt các nước dân chủ nhân dân ra đời ở khu vực Đông Âu.

Câu 29. Nội dung nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933)?

A. Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa.

B. Đẩy hàng trăm triệu người rơi vào tình trạng thất nghiệp, đói khổ.

C. Hình thành hai khối đế quốc đối lập nhau: phe phát xít – phe Đồng minh.

D. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện, nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới đang đến gần.

Câu 30. “Giống như mặt trời chói lọi … chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có một cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và xâu xa như thế.” Nhận định trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến cuộc cách mạng nào?

A. Cách mạng tư sản Pháp (cuối thế kỉ XVIII).       

B. Cách mạng tháng MườiNga (năm 1917). 

C. Cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII).       

D. Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam (năm 1945).

Câu 31. Nội dung nào không phản ánh đúng về cuộc Cách mạng tháng Hai ở Nga năm 1917?

A. Động lực chính của cách mạng là công nhân, nông dân, binh lính.

B. Cách mạng diễn ra nhằm mục tiêu lật đổ chế độ Nga hoàng, chống chiến tranh đế quốc.

C. Cách mạng đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích Nga, do Lê-nin đứng đầu.

D. Là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới giành thắng lợi.

Câu 32. Các nước Mĩ, Anh, Pháp có thái độ như thế nào trước hành động chạy đua vũ trang, gây chiến tranh xâm lược của các nước phát xít?

A. Kiên quyết chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới.

B. Không can thiệp vào bất cứ hoạt động nào xảy ra bên ngoài lãnh thổ nước mình.

C. Thỏa hiệp, nhượng bộ khối phát xít nhằm chĩa mũi nhọn chiến tranh về phía Liên Xô.

D. Đoàn kết các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới để thành lập mặt trận chống phát xít.

Câu 33. Điểm giống nhau cơ bản giữa Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản trong việc lựa chọn con đường thoát khỏi khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) là gì?

A. Giảm giá hàng hóa, bán cho nhân dân mua với hình thức trả gióp

B. Đóng cửa các nhà máy, xí nghiệp, ngừng mọi hoạt động sản xuất.

C. Phát xít hóa chế độ thống trị và phát động chiến tranh phân chia lại thế giới.

D. Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội để duy trì nền dân chủ đại nghị.

Câu 34. Điểm giống nhau cơ bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là gì?

A. Cả hai cuộc chiến tranh thế giới hoàn toàn mang tính chất phi nghĩa.

B. Các nước tham chiến ở cả hai cuộc chiến tranh đều là các nước tư bản chủ nghĩa.

C. Chiến tranh lan rộng ra toàn thế giới, trong đó chiến trường chính là khu vực châu Phi.

D. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh.

Câu 35. Nội dung nào phản ánh không đúng về Chính sách mới do Tổng thống Ph. Ru-dơ-ven đề ra và thực hiện ở Mĩ?

A. Bản chất là: tăng cường vai trò của nhà nước trong quản lý, điều tiết nền kinh tế.

B. Bao gồm các biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi các ngành kinh tế.

C. Nội dung cơ bản của Chính sách mới là thả nổi nền kinh tế cho thị trường tự do điều chỉnh.

D. Chính sách mới đã góp phần giúp cho nước Mĩ duy trì chế độ dân chủ tư sản.

Câu 36. Nội dung nào không phản ánh đúng về cuộc Cách mạng tháng Hai ở Nga năm 1917?

A. Động lực chính của cách mạng là công nhân, nông dân, binh lính.

B. Cách mạng diễn ra nhằm mục tiêu lật đổ chế độ Nga hoàng, chống chiến tranh đế quốc.

C. Cách mạng đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích Nga, do Lê-nin đứng đầu.

D. Là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới giành thắng lợi.

Câu 37. Đặc điểm bao trùm của phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á trong những năm 1918 – 1939 là

A. xu hướng tư sản chiếm ưu thế tuyệt đối.

B. xuất hiện xu hướng cải cách, duy tân đất nước.

C. tồn tại song song hai xu hướng tư sản và vô sản.

D. xuất hiện con đường cứu nước theo khuynh hướng vô sản.

Câu 38. Một trong những điểm tương đồng giữa Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười ở Nga năm 1917 là đều

A. đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích Nga, do Lê-nin đứng đầu.

B. diễn ra nhằm mục tiêu lật đổ chế độ Nga hoàng, chống chiến tranh đế quốc.

C. có ý nghĩa mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga.

D. mang tính chất của một cuộc cách mạng vô sản.

Câu 39. Nội dung nào không phản ánh đúng về cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)?

A. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa là nguyên nhân sâu xa.

B. Trong quá trình chiến tranh, phong trào cách mạng thế giới vẫn không ngừng phát triển.

C. Bản đồ thế giới có sự thay đổi sâu sắc sau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

D. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe Hiệp ước.

Câu 40. Từ Chính sách kinh tế mới (NEP) của nước Nga Xô viết, bài học kinh nghiệm nào mà Việt Nam có thể học tập cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay?

A. Chỉ tập trung phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn.

B. Chỉ nên chú trọng phát triển các ngành công nghiệp nặng.

C. Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nước.

D. Khuyến khích tư nhân nước ngoài đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Bộ 8 Đề thi Lịch Sử 8 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1. “Sông Đông êm đềm” là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của

A. M. Goóc-ki.     

B. A. Sô-xta-cô-vích.      

C. A. Tôn-xtôi.     

D. M. Sô-lô-khốp.

Câu 2. Lực lượng chính tham gia phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc (1919) là

A. công nhân và tư sản dân tộc. 

B. tư sản dân tộc, công nhân, bình dân thành thị.

C. nông dân, công nhân, binh lính.     

D. công nhân, nông dân và trí thức yêu nước.

Câu 3. Sự kiện nào đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc?

A. Đức kí hiệp định đầu hàng không điều kiện.

B. Chiến thắng Véc-đoong của quân Pháp.

C. Phe Hiệp ước tổng phản công, các đồng minh của Đức đầu hàng.

D. Áo – Hung kí văn bản đầu hàng không điều kiện.

Câu 4. Lí do cơ bản nhất để các nước Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản đi theo con đường phát xít hóa bộ máy nhà nước là do các quốc gia này

A. là những nước có truyền thống quân phiệt hiếu chiến.

B. bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933).

C. có ít thuộc địa, thiếu vốn, nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.

D. chính phủ tư sản suy yếu, không đủ khả năng lãnh đạo đất nước.

Câu 5. Đầu năm 1942, Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thành lập nhằm

A. đoàn kết các lực lượng dân chủ tiến bộ trên toàn thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

B. tập hợp lực lượng dân chủ ở Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản để đấu tranh tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

C. tập hợp lực lượng dân chủ tiến bộ ở các nước đế quốc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít.

D. đoàn kết, tập hợp giai cấp công nhân trên toàn thế giới đấu tranh tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Câu 6. Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng về Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)?

A. Chiến tranh kết thúc dẫn đến thay đổi căn bản tình hình thế giới. 

B. Liên Xô giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc tiêu diệt phát xít. 

C. Chiến tranh kết thúc mở ra thời kì phát triển mới của lịch sử thế giới.

D. Mĩ giữ vai trò lãnh đạo phe Đồng minh từ khi chiến tranh bùng nổ.

II. Phần tự luận (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm). Trình bày nội dung cơ bản của Chính sách mới ở Mĩ do Tổng thống Ru-dơ-ven đề xướng. Việc thực hiện thành công Chính sách mới có tác động như thế nào đối với nước Mĩ?

Câu 2 (2,0 điểm). Nêu những nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất. Phát biểu ý kiến của em về nhận định “Chiến tranh thế giới thứ nhất mang tính chất của một cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa”.

Câu 4 (3,0 điểm). Trình bày hoàn cảnh dẫn tới việc Đảng Bôn-sê-vích quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP)? Việc thực hiện thành công Chính sách kinh tế mới có tác động như thế nào đối với nước Nga?


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Biện pháp được các nước Anh, Pháp, Mĩ áp dụng để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là gì?

A. Thiết lập chế độ độc tài phát xít. 

B. Quân phiệt hóa bộ máy nhà nước.

C. Cải cách kinh tế - xã hội.      

D. Áp dụng Chính sách kinh tế mới (NEP).

Câu 2: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là gì?

A. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.

B. Anh - Đức tranh chấp quyết liệt về quyền lợi ở Trung Quốc.

C. Thái tử Áo - Hung bị một người Xéc-bi ám sát tại Bô-xni-a.

D. Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc.

Câu 3: Nội dung nào không phản ánh đúng về cuộc Cách mạng tháng Mười ở Nga năm 1917?

A. Cách mạng giành thắng lợi, nền chuyên chính của giai cấp vô sản được thiết lập.

B. Cách mạng diễn ra nhằm mục tiêu lật đổ chế độ Nga hoàng, chống chiến tranh đế quốc.

C. Cách mạng đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích Nga, do Lênin đứng đầu.

D. Là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới giành thắng lợi.

Câu 4: Tình hình châu Âu những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chịu tác động sâu sắc nhất bởi

A. sự tan rã của đế quốc Áo – Hung và sự hình thành của một số quốc gia mới.

B. sự vươn lên mạnh mẽ, chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt của Mĩ.

C. hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất và thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga.

D. sự hình thành của trật tự thế giới mới – hệ thống Véc-xai – Oa-sinh-tơn.

Câu 5: Chính sách kinh tế mới (NEP) của Đảng Bônsêvích bao gồm nhiều chính sách, ngoại trừ việc

A. bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa.

B. thực hiện buôn bán tự do, mở lại các chợ.

C. nhà nước kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh tế.

D. khuyến khích tư bản nước ngoài kinh doanh ở Nga.

Câu 6: Để nhanh chóng thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933), nước Mĩ đã áp dụng

A. chính sách kinh tế mới (NEP).

B. chính sách mới.

C. chính sách cộng sản thời chiến.

D. đạo luật cải cách ruộng đất.

Câu 7: Nhân tố khách quan nào tác động đến sự bùng nổ của phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc (1919)?

A. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

B. Thắng lợi của cách mạng tháng Hai ở Nga.

C. Thắng lợi của cách mạng tháng Mười ở Nga.

D. Sự bùng nổ của cao trào cách mạng ở các nước tư bản châu Âu.

Câu 8: Tác phẩm văn học nào dưới đây không phải là thành tựu của văn hóa Xô viết?

A. “Sông Đông êm đềm”.         

B. “Những trường đại học của tôi”.

C. “AQ chính truyện”.             

D. “Chiến tranh và hòa bình”.

II. Tự luận (6,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm):

a. Tại sao Liên Xô tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ngay sau khi hoàn thành khôi phục kinh tế?

b. Trình bày khái quát những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941. Những thành tựu này có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Liên Xô?

Câu 2 (3,0 điểm): Trình bày những nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945). Nêu suy nghĩ của em về tính chất của cuộc chiến tranh này.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Ở Mĩ, cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933), bắt đầu từ lĩnh vực

A. thương nghiệp.

B. nông nghiệp.

C. tài chính - ngân hàng.

D. công nghiệp quốc phòng.              

Câu 2: An-be Anh-xtanh là tác giả của học thuyết khoa học nào dưới đây?

A. Thuyết tiến hóa.

B. Thuyết tương đối.                

C. Định luật vạn vật hấp dẫn.

D. Định luật bảo toàn năng lượng.      

Câu 3: Tháng 3/1921, Đảng Bôn-sê-vích quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga trong bối cảnh

A. đã hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa.          

B. quan hệ sản xuất phong kiến vẫn thống trị. 

C. đã hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp.    

D. nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng. 

Câu 4: Điểm tương đồng trong phong trào đấu tranh cách mạng của các nước Đông Nam Á từ năm 1940 đến tháng 8/1945 là gì?

A. Đặt dưới sự lãnh đạo của các Đảng Cộng sản.

B. Khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế tuyệt đối.

C. Chĩa mũi nhọn đấu tranh vào chủ nghĩa phát xít Nhật.

D. Các phong trào đấu tranh diễn ra dưới ngọn cờ “phò vua cứu nước”.

Câu 5: Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Xta-lin-grát (tháng 2/1943) của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Đánh bại hoàn toàn phát xít Đức.   

B. Tạo ra bước ngoặt của chiến tranh.

C. Buộc Đức phải đầu hàng Đồng minh.      

D. Làm phá sản chiến tranh chớp nhoáng của Đức.

Câu 6: Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là 

A. tác động của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918).

B. tác động của cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở các nước tư bản châu Âu.

C. mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước tư bản không được giải quyết triệt để.

D. các nước tư bản sản xuất ồ ạt, chạy đua theo lợi nhuận dẫn đến “cung” vượt quá “cầu”.

Câu 7: Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của “Chính sách mới” do Tổng thống Ph. Ru-dơ-ven đề ra và thực hiện ở Mĩ?

A. Góp phần giúp nước Mĩ duy trì chế độ dân chủ tư sản.

B. Giải quyết được nạn thất nghiệp, xoa dịu mâu thuẫn giai cấp.

C. Đưa nước Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

D. Khôi phục sản xuất, đưa nước Mĩ nhanh chóng thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế.

Câu 8: Nhân dân Liên Xô tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước trong khi đang tiến hành kế hoạch 5 năm lần thứ 3 vì

A. phát xít Đức tấn công Liên Xô vào tháng 6/1941.

B. Liên xô chuyển sang kế hoạch xây dựng chủ nghĩa cộng sản.

C. Liên xô đã hoàn thành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trước thời hạn.

D. các nước đế quốc bao vây, tấn công nên Liên Xô phải tiến hành cuộc chiến tranh vệ quốc.

II. Tự luận (6,0 điểm)

Câu 1 (4,0 điểm): Bằng những kiến thức đã học em hãy chứng minh nhận định sau: “Đầu thế kỉ XX, nước Nga là khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền đế quốc chủ nghĩa”.

Câu 2 (2,0 điểm): Trước sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới, Liên Xô đã có thái độ như thế nào? Theo em, tại sao Liên Xô không ngăn chặn được sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai?


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

I. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Tác phẩm văn học nào dưới đây là thành tựu của nền văn hóa Xô viết?

A. “Cuốn theo chiều gió”.

B. “Thép đã tôi thế đấy”.

C. “Cao lương đỏ”.

D. “Trăm năm cô đơn”.

Câu 2: Nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941 là

A. tập thể hóa nông nghiệp.

B. công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

C. phát triển công nghiệp quốc phòng.

D. phát triển các ngành công nghiệp nhẹ.

Câu 3: Chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền bá sâu rộng vào Trung Quốc kể từ sau

A. phong trào Ngũ tứ.

B. Cách mạng Tân Hợi.

C. phong trào Nghĩa Hòa đoàn.

D. phong trào Duy tân Mậu tuất.

Câu 4: Trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), những quốc gia đóng vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là

A. Anh, Pháp, Mĩ. 

B. Liên Xô, Mĩ, Anh.

C. Anh, Pháp, Trung Quốc.

D. Anh, Trung Quốc, Liên Xô.

Câu 5: Chính sách kinh tế mới (NEP) của Đảng Bôn-sê-vích bao gồm nhiều chính sách, ngoại trừ việc

A. bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa.

B. thực hiện buôn bán tự do, mở lại các chợ.

C. nhà nước kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh tế.

D. khuyến khích tư bản nước ngoài kinh doanh ở Nga.

Câu 6: “Cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất trong tất cả các cuộc cách mạng tư sản” là

A. Cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII).

B. Cải cách nông nô ở Nga (thế kỉ XIX).

C. Cách mạng tư sản Pháp (cuối thế kỉ XVIII).

D. Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (cuối thế kỉ XIX).

Câu 7: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là gì?

A. Thái độ thù ghét chủ nghĩa cộng sản của các nước đế quốc.

B. Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933).

C. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường, thuộc địa.

D. Thái độ thỏa hiệp, nhượng bộ chủ nghĩa phát xít của các nước Anh, Pháp, Mĩ. 

Câu 8: Một trong những nét nổi bật của tình hình các nước châu Âu những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. các nước thắng trận thu được nhiều nguồn lợi nên giàu lên nhanh chóng.

B. các nước tư bản ở châu Âu bước vào thời kì ổn định và phát triển phồn vinh.

C. Anh vươn lên mạnh mẽ, chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt trong thế giới tư bản. 

D. các nước thắng trận và bại trận đều suy sụp về kinh tế, mất ổn định về chính trị - xã hội.

II. Tự luận (6,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Từ những hậu quả nặng nề mà Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại cho nhân loại, hãy lên hệ trách nhiệm của học sinh trong việc chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới.

Câu 2 (4,0 điểm): Giải pháp thoát khỏi khủng hoảng kinh (1929 – 1933) giữa hai nhóm nước Anh, Pháp, Mĩ và Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản có gì khác nhau? Tại sao có sự khác nhau đó?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

I. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)

Câu 1: Đến đầu thế kỉ XX, quốc gia nào ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập tương đối về chính trị?

A. Lào.       

B. Cam-pu-chia.   

C. Xiêm.     

D. Phi-líp-pin.

Câu 2: Trong cao trào cách mạng 1918 – 1923, một tổ chức cách mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới đã hình thành, đó là

A. Liên hợp quốc.                              

B. Quốc tế Cộng sản.

C. Hội Quốc liên.                               

D. Hội Liên hiệp Lao động Quốc tế.

Câu 3: Ai là tác giả của Thuyết tương đối?

A. N. Ô-xtrốp-xki. 

B. A. Anh-xtanh.  

C. A. Tôn-xtôi.     

D. M. Sô-lô-khốp.

Câu 4: “Giống như mặt trời chói lọi … chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có một cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và xâu xa như thế.” Nhận định trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến cuộc cách mạng nào?   

A. Cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII).

B. Cách mạng tháng Mười Nga (năm 1917).

C. Cách mạng tư sản Pháp (cuối thế kỉ XVIII).       

D. Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam (năm 1945).

Câu 5: Tháng 3/1921 diễn ra sự kiện lịch sử nào dưới đây?

A. Liên quân 14 nước đế quốc tấn công nước Nga Xô viết.

B. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời.

C. Đảng Bôn-sê-vích thực hiện Chính sách kinh tế mới.

D. Mĩ công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô.

Câu 6: Duyên cớ làm bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là

A. I-ta-li-a rời khỏi liên minh chống Đức.

B. Nga - Nhật tranh chấp quyết liệt về quyền lợi ở vùng Đông Bắc Trung Quốc.

C. Thái tử Áo - Hung bị một người Xéc-bi ám sát tại Bô-xni-a.

D. Mĩ gây chiến tranh với Tây Ban Nha để xâm lược Phi-lip-pin.

Câu 7: Tình hình nổi bật của các nước châu Âu trong những năm 1924 – 1929 là

A. tiếp tục lâm vào cuộc khủng hoảng về chính trị - xã hội.

B. nền kinh tế ở hầu hết các nước châu Âu vẫn chưa được phục hồi.

C. kinh tế được phục hồi, chính trị - xã hội ổn định.

D. suy sụp về kinh tế, mất ổn định về chính trị - xã hội.

Câu 8: Việc nhiều quốc gia công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô chứng tỏ điều gì?

A. Liên Xô có tiềm lực kinh tế và quốc phòng mạnh.

B. Liên Xô trở thành thị trường tiềm năng đối với các nước lớn.

C. Uy tín của Liên Xô trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

D. Sự mâu thuẫn, đối địch giữa các nước đế quốc với Liên Xô đã chấm dứt.

II. Tự luận (6,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm): Trình bày hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933). Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) có tác động như thế nào đến Việt Nam?

Câu 2 (3,0 điểm): Hãy làm sáng tỏ nhận định: “Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã tạo ra những chuyển biến to lớn trong trình hình thế giới”.


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

Câu 1: Biện pháp được các nước Đức, Italia, Nhật Bản áp dụng để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là gì?

A. Cải cách kinh tế - xã hội.

B. Thiết lập chế độ độc tài phát xít.  

C. Hạ giá sản phẩm, bán cho người nghèo.

D. Áp dụng Chính sách kinh tế mới (NEP).

Câu 2: Tác phẩm văn học nào dưới đây không phải là thành tựu của văn hóa Xô viết?

A. “Cao lương đỏ”.                   

B. “Sông Đông êm đềm”. 

C. “Chiến tranh và hòa bình”.

D. “Những trường đại học của tôi”.

Câu 3: Chính sách kinh tế mới (NEP) của Đảng Bônsêvích bao gồm nhiều chính sách, ngoại trừ việc

A. bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa.

B. thực hiện buôn bán tự do, mở lại các chợ.

C. nhà nước kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh tế.

D. khuyến khích tư bản nước ngoài kinh doanh ở Nga.

Câu 4: Để nhanh chóng thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933), nước Mĩ đã áp dụng

A. chính sách mới.

B. đạo luật cải cách ruộng đất.

C. chính sách kinh tế mới (NEP).

D. chính sách cộng sản thời chiến.

Câu 5: Nhân tố khách quan nào tác động đến sự bùng nổ của phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc (1919)?

A. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

B. Thắng lợi của cách mạng tháng Hai ở Nga.

C. Thắng lợi của cách mạng tháng Mười ở Nga.

D. Sự bùng nổ của cao trào cách mạng ở các nước tư bản châu Âu.

Câu 6: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là gì?

A. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.

B. Anh - Đức tranh chấp quyết liệt về quyền lợi ở Trung Quốc.

C. Thái tử Áo - Hung bị một người Xéc-bi ám sát tại Bô-xni-a.

D. Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc.

Câu 7: Tình hình châu Âu những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chịu tác động sâu sắc nhất bởi

A. sự vươn lên mạnh mẽ, chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt của Mĩ.

B. sự hình thành của trật tự thế giới mới – hệ thống Véc-xai – Oa-sinh-tơn.

C. sự tan rã của đế quốc Áo – Hung và sự hình thành của một số quốc gia mới.

D. hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất và thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga.

Câu 8: Nội dung nào không phản ánh đúng về cuộc Cách mạng tháng Mười ở Nga năm 1917?

A. Là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới giành thắng lợi.

B. Cách mạng đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích Nga, do Lênin đứng đầu.

C. Cách mạng giành thắng lợi, nền chuyên chính của giai cấp vô sản được thiết lập.

D. Cách mạng diễn ra nhằm mục tiêu lật đổ chế độ Nga hoàng, chống chiến tranh đế quốc.

II. Tự luận (6,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Từ những hậu quả nặng nề mà Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại cho nhân loại, hãy lên hệ trách nhiệm của học sinh trong việc chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới.

Câu 2 (4,0 điểm): Bằng những kiến thức đã học em hãy chứng minh nhận định sau: “Đầu thế kỉ XX, nước Nga là khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền đế quốc chủ nghĩa”.


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (5,0 điểm)

Câu 1: Đến thế kỉ XVII nền kinh tế nước nào phát triển nhất châu Âu?

A. Hà Lan.

B. Anh                  

C. Pháp.                           

D. Đức.

Câu 2: Cuối thế kỷ XIX, nước Anh mất dần vị trí độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua?

A. Pháp, Mĩ.          

B. Mĩ, Đức.           

C. Mĩ, Nga.         

D. Mĩ, Pháp, Đức.

Câu 3: Đến cuối thế kỷ XIX, công nghiệp Đức đứng thứ mấy ở châu Âu?

A. Thứ nhất.

B. Thứ hai.

C. Thứ ba.

D. Thứ tư.

Câu 4: Cách mạng ngày 18/3/1871 ở nước Pháp được gọi là cách mạng vô sản, vì cuộc cách mạng này

A. lật đổ chính quyền giai cấp tư sản

B. do giai cấp tư sản lãnh đạo.

C. đánh đuổi được quân Phổ.

D. do giai cấp chủ nô lãnh đạo.

Câu 5: Tính chất xã hội Trung Quốc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là

A. phong kiến.

B. nước thuộc địa.

C. thuộc địa nửa phong kiến.

D. nửa thuộc địa, nửa phong kiến.

Câu 6: Thái độ của các nước Anh, Pháp đối với các hành động của Liên minh phát xít?

A. Liên kết với Liên Xô để chống.

B. Nhượng bộ thỏa hiệp phát xít.

C. Coi là kẻ thù nguy hiểm nhất.

D. Trung lập với các hoạt động diễn ra bên ngoài lãnh thổ.

Câu 7: Sau cách mạng 1905 - 1907, nước Nga theo thể chế chính trị nào?

A. Xã hội chủ nghĩa.

B. Dân chủ đại nghị.

C.  Quân chủ chuyên chế.

D. Quân chủ lập hiến.

Câu 8: Tính chất của cuộc cách mạng tháng Hai ở Nga là gì?

A. Cách mạng vô sản.

B. Cách mạng văn hóa.

C. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.

D. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

Câu 9: Câu nói Cừu ăn thịt người” phản ánh hiện tượng gì ở nước Anh đầu thế kỉ XVII?

A. Thuế khóa của chế độ phong kiến nặng nề.

B. Sự phát triển của các công trường thủ công len dạ.

C. Anh trở thành “công xưởng” bóc lột giai cấp công nhân.

D. Quan hệ kinh tế tư bản chủ nghĩa thâm nhập vào nông nghiệp.

hạn chế của cuộc chiến tranh giành độc lập 13 bang thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ?

A. Không xóa bỏ chế độ nô lệ.

B. Xóa bỏ sự cai trị của chính phủ Anh.

C. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

D. Đưa giai cấp tư sản lên nắm chính quyền

Câu 11: Sự phát triển của các công trường thủ công len dạ tác động như thế nào đến nền nông nghiệp nước Anh trước cách mạng?

A. Các địa chủ phong kiến cho tá điền chuyển sang nuôi cừu.

B. Tá điền chuyển sang nuôi cừu và nộp tô bằng tiền cho quý tộc.

C. Các tá điền bỏ ruộng đất, ra các vùng đô thị làm thuê cho các công trường thủ công.

D. Nhiều địa chủ đuổi tá điền đi, biến ruộng đất thành đồng cỏ, rồi thuê nhân công nuôi cừu.

Câu 12: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ về thực chất là một cuộc cách mạng tư sản, vì

A. cuộc chiến tranh này đã không xoá bỏ chế độ nô lệ 

B. giai cấp chủ nô cũng tham gia lãnh đạo cuộc cách mạng này.

C. đã mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ.

D. sau khi chiến tranh kết thúc, G.Oasinhton được bầu làm tổng thống.

Câu 13: Xác định điểm giống nhau giữa cách mạng tư sản Anh với chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?

A. Đều xoá bỏ các tàn dư phong kiến.

B. Đều có sự tham gia của giai cấp nô lệ.

C. Đều mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

D. Đều do giai cấp tư sản và quý tộc phong kiến tư sản hoá lãnh đạo.

Câu 14: Nội dung nào dưới đây là một trong những ý nghĩa việc phát minh ra máy hơi nước của Giêm Oát?

A. Tốc độ sản xuất và năng suất lao động tăng.

B. Quá trình lao động ngày càng được xã hội hóa cao.

C. Điều kiện lao động của công nhân được cải thiện.

D. Là phát minh mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp.

Câu 15: Nội dung nào dưới đây là một trong những hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp thế kỉ XIII - XIX?

A. Hình thành hai giai cấp tư sản và vô sản.

B. Quá trình lao động ngày càng được xã hội hóa cao.

C. Các thành thị đông dân xuất hiện ngày càng nhiều.

D. Đời sống giai cấp công nhân ngày càng cơ cực.

Câu 16: Đảng Quốc Đại được thành lập (năm 1885) đã

A. đưa giai cấp vô sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị.

B. đánh dấu giai đoạn mới trong phong trào giải phóng dân tộc.

C. chứng minh năng lực lãnh đạo cách mạng của giai cấp vô sản Ấn Độ.

D. đánh dấu phong trào đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ đã thắng lợi hoàn toàn.

Câu 17: Mục tiêu của tổ chức Trung Quốc đồng minh hội là

A. Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.

B. Tấn công vào các đại sứ quán nước ngoài ở Trung Quốc.

C. Đánh đổ đế quốc là chủ yếu, đánh đổ phong kiến Mãn Thanh.

D. Đánh đổ Mãn Thanh, thành lập dân quốc và chia ruộng đất cho dân cày.

Câu 18: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là do mâu thuẫn giữa

A. nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc.

B. giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.

C. các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.

D. phe Hiệp ước với phe Liên minh

Câu 19: Công xã Pari là một nhà nước kiểu mới, vì Công xã

A. đã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân.

B. do nhân dân bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.

C. giải phóng quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ.

D. vừa ban bố pháp lệnh, vừa thi hành pháp lệnh.

Câu 20: Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933?  

A. Tác động của cao trào cách mạng thế giới 1918 - 1923.

B. Các nước tư bản không quản lí, điều tiết nền sản xuất một cách hợp lí.

C. Sản xuất một cách ồ ạt, chạy theo lợi nhuận dẫn đến cung vượt quá cầu.

D. Thị trường tiêu thụ hàng hóa của các nước tư bản ngày càng bị thu hẹp.

Phần II. Tự luận (5,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm). Trình bày nội dung cơ bản của Chính sách mới ở Mĩ do Tổng thống Ru-dơ-ven đề xướng. Việc thực hiện thành công Chính sách mới có tác động như thế nào đối với nước Mĩ?

Câu 2 (3,0 điểm): 

a. Tại sao Liên Xô tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ngay sau khi hoàn thành khôi phục kinh tế?

b. Trình bày khái quát những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941. Những thành tựu này có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Liên Xô?


Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên