Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 Hồ Chí Minh năm 2024 (6 đề)

Tuyển chọn Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 Hồ Chí Minh năm 2024 (6 đề) chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ Đề thi Toán 8 của các trường THCS. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán lớp 8.

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 Hồ Chí Minh năm 2024 (6 đề)

Để mua trọn bộ Đề thi Toán 8 bản word có lời giải chi tiết, đẹp mắt, quý Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 TP Hồ Chí Minh

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Câu 1. (2 điểm) Thực hiện các phép tính:

Quảng cáo

a) (2x - 3)2 -12xy

b) (15x3 -10x2 + x -2) : (x - 2)

Câu 2. (3 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 3x2 - 12xy

b) x2 + 7x -2( x+7)

c) 8x - 8x2 + 2x

d) x2 -y2 + 12y - 36

Câu 3. (1,0 điểm) 

Một chủ cửa hàng đã mua 100 cái điện thoại với giá 5 triệu đồng mỗi cái. Ông đã bán 75 cái với giá 6,2 triệu đồng một cái. Sau đó, ông giảm giá để bán hết số điện thoại còn lại. Vậy ông phải bán mỗi cái điện thoại còn lại với giá bao nhiêu để có lợi nhuận đạt tỉ lệ 20%?

Câu 4. (1,0 điểm) Có 2 khu dân cư A và B cùng nằm bên bờ sông MN (như hình vẽ). Người ta muốn xây dựng một trạm cấp nước  trên bờ sông MN để cung cấp cho hai khu dân cư nói trên. Gọi C là địa điểm đặt trạm. Hãy xác định vị trí của C trên bờ sông MN để tổng độ dài đường ống dẫn nước từ đó tới hai khu dân cư A và B là ngắn nhất (giả thiết các đường ống dẫn nước là đường thẳngAC, BC).

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 Hồ Chí Minh 2021 Đề 1

Câu 5. (3,0 điểm) :

Quảng cáo

Cho hình thang vuông ABCD (AB // CD, ∠A = ∠D = 90o) có AD = CD = 2AB. Gọi E là điểm đối xứng của A qua B.

a) Chứng minh AE = 2AB và tứ giác AECD là hình vuông.

b) Gọi M là trung điểm của EC và I là giao điểm của BC và DM. Chứng minh diện tích tam giác DIC bằng diện tích tứ giác EBIM.

c) Biết DA và CB  cắt nhau tại V. Gọi N là hình chiếu của I trên AD. Chứng minh NI2 = ND.NV .

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 TP Hồ Chí Minh

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:

     a) (x +1)2 + (x-2)( x+ 3) -4x

b) (30x4y3 -20x2y3 + 6x4y4) : (5x2y3)

Bài 2: (3 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử.

Quảng cáo

a) 3x3 -6x2y + 3xy2

b) x3 -3x2 -4x +12        

c) (x2 + x)2 -4(x2 +x) -12

d) x3 -2x2 + 2x -1

Bài 3: (1 điểm) Siêu thị AEON hàng tháng vào ngày 5 và 20 sữ khuyến mãi 5% cho đơn hàng khi mua sắm. Hôm qua 5/10 mẹ An đi siêu thị mua hàng với giá 2 570 000 đồng (chưa khuyến mãi). Hỏi mẹ An được giảm giá bao nhiều tiền và phải thanh toán bao nhiêu tiền.

Bài 4: (1 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 8m và chiều rộng là 5m. Người ta làm lối đi có chiều rộng x(m) như hình vẽ, phần đất còn lại có diện tích 6,75m2. Tính chiều rộng lối đi.

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 Hồ Chí Minh 2021 Đề 2

Bài 5: (3 điểm) Cho hình bình hành ABCD, các đường chéo cắt nhau tại O. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của OB, OD.

a) Tứ giác AECF là hình gì? Vì sao?

b) Gọi H là giao điểm của AF và DC, K là giao điểm của CE và AB. Chứng minh AH ⊥ CK

c) Qua O kẻ đường thẳng song song với CK cắt DC tại I. 

Chứng minh rằng: DI = 2CI 

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 TP Hồ Chí Minh

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính

a) (x + 3)2 + (x – 3)2 + 2(x2 – 9)

b) (4x – 1)3 – (4x – 3)(16x2 +   3)

Bài 2: (3 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a)16x – 8xy + xy2

b) 3(3 – x) + 2x(x – 3)

c) 16(2x + 3)2 -9(5x -2)2

d) x2 +y2 -2xy

Bài 3: (1 điểm) Tìm x

a) (x + 3)(x2 -3x +9)- x(x-2)2 =27

b) (x-1)(x-5) + 3=0

Bài 4: ( 1 điểm) Diện tích hình chữ nhật ABCD (được tính theo x) được cho bởi công thức: S= 6x2 + 5x -4. Tính chiều rộng của hình chữ nhật theo x khi biết rằng chiều dài bằng 3x + 4.

Bài 5: (3 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo. Lấy một điểm E nằm giữa hai điểm O và B. Gọi F là điểm đối xứng với điểm A qua E và I là trung điểm của CF.

a) Chứng minh tứ giác OEFC là hình thang và tứ giác OEIC là hình bình hành.

b) Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của F trên các đường thẳng BC và CD. Chứng minh tứ giác CHFK là hình chữ nhật.

c) Chứng minh bốn điểm E, H, K, I thẳng hàng.

                                                                                   Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 Hồ Chí Minh Đề 2021 Đề 3

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 TP Hồ Chí Minh

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Bài 1: (3 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a) x2 – 2xy + x – 2y         

b) x3 – y3 + 2x2 + 2xy      

c) x+ y2 - 2xy -25

d) x2 -2x -15

Bài 2: (2 điểm) Thực hiện phép tính

a) (x+1)2 +(x-2)(x +3) -4x

b) (30x4y3 -20x2y3 + 6x4y4) : (5x2y3)

Bài 3: (1 điểm) Hai bạn Bình và An ra công viên chơi bập bênh. Biết chiều cao của trụ bập bênh là 50cm và khoảng cách của An cách mặt đất gấp 4 lần khoảng cách của Bình đến mặt đất. Hỏi mỗi bạn cách đất bao nhiêu cm.

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 Hồ Chí Minh Đề 4

Bài 4: (1 điểm) Hãy tính tiền nước nhà bác Lan (2 người) phải trả cho công ty cấp nước trong tháng 10. Biết trong tháng 10 này nhà bác lan sử dụng hết 15m3 nước và tiền GTGT là 5% và phí bảo vệ môi trường là 10%

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 Hồ Chí Minh Đề 4

Bài 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC.

a) Chứng minh rằng: AMNC là hình thang vuông.

b) Qua N kẻ NP song song với AB (P thuộc AC). Chứng minh rằng AMNP là hình chữ nhật.

c) Kẻ CM cắt NP tại E, BP cắt MN tại F. Gọi Q là trung điểm của MP. Chứng minh rằng QFEP là hình bình hành

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 TP Hồ Chí Minh

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:

a) 6x2y- 8x2y2Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 Hồ Chí Minh 2021 Đề 5

b) (x3 + 3x2 +x +1): (x+1)

Bài 2: (1 điểm) Tìm x:

a) x(x -4) + 1 =3x -5    

b) 2x3 -3x2 -2x +3 =0

Bài 3: (3 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử.

a) 9x2y + 15xy2 -3x

b) 3z(z-2) + 5(2-z) 

c) x2 +4xy -4z2 + 4y2

d) x2 + 2x -15

Bài 4: (1 điểm) Có 10 túi tiền vàng hình dạng giống hệt nhau. Trong đó có một túi đừng tiền giả. Những đồng tiền giả nhẹ hơn một gam so với đồng tiền thật. đồng tiền thật nặng 10 gam. Bằng một chiếc cân đồng hồ và chỉ một lần cân, tìm ra túi đựng tiền giả.

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 Hồ Chí Minh 2021 Đề 5

Bài 5: (3 điểm) Một hình bình hành MNPQ có hai đường chéo cắt nhau tại O. Qua O vẽ đường thẳng song song với NP lần lượt cắt MN và PQ tại A và B.

a) Chứng minh rằng AnPB là hình bình hành 

b) Chứng minh A là trung điểm của  MN

c) Gọi C là trung điểm của ON. Chứng minh MP = 4AC

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 TP Hồ Chí Minh

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện các phép tính

a) -7x2 (3x -4y)

b) (x- 3)(5x -4)

c) (2x -1)2

d) (x+3)(x-3)

Bài 2: (3 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a) 2x3 -3x2

b) x2 +5xy +x +5y

c) x2- 36 +4xy + 4y2

Bài 3: (1 điểm) Tìm x

x2 - 5x + 6 =0

Bài 4: (1 điểm) Diện tích hình chữ nhật ABCD (được tính theo x) được cho bởi công thức: S= 6x2 + 5x -4 . Tính chiều rộng của hình chữ nhật theo x khi biết rằng chiều dài bằng 3x + 4.

Bài 5: (3 điểm) Cho hình bình hành ABCD, trên tia đối của tia AD lấy điểm E sao cho AE = AD.

Gọi F là giao điểm của EC và AB.

a. Chứng minh tứ giác AEBC là hình bình hành.

b. Chứng minh FE = FC.

c. Trên tia đối của tia CD lấy điểm M sao cho MC = CD. Chứng minh ba điểm E, B, M thẳng hàng.

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Toán 8 năm 2024 mới nhất, để mua tài liệu trả phí đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên