Top 30 Đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 8 chọn lọc, có đáp ánBộ đề tổng hợp Top 30 Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề kiểm tra 15 phút, đề thi giữa kì, đề thi học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 8.

Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 8

(mới) Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 8 năm 2021 (60 đề)

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1 có đáp án

Quảng cáo

Top 5 Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Giữa học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp án

Top 5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 8 có đáp án

Quảng cáo

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2 có đáp án

Top 5 Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Giữa học kì 2 có đáp án

Top 5 Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 8 có đáp án

Bộ đề thi học sinh giỏi

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1

Môn: Tiếng Anh 8

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Write the sentences, using the cue words

1. I/ not / like / learn / History.

………………………………………………………………...………….

2. She / begin / work / this / company / 2000.

……………………………………………………………………………

3. She / always / want / improve / her English.

……………………………………………………………………………

4. Last week / she / buy / English-Vietnamese dictionary.

……………………………………………………………………………

II. Supply the correct tense of the verbs in brackets

1. Do you like this picture? My uncle (paint) _______________ it last year.

2. Kylie (make) _______________ her first film when she was 21.

3. I live in Washington, though I (stay) _______________ in London at the moment.

4. ___________ (you/see) _________ the football match yesterday?

5. We (visit) _______________ the old church tomorrow.

6. My brother love (spend) _______________ his summer holiday doing volunteer work.

Đáp án & Thang điểm

I. Write the sentences, using the cue words

1. I don’t like learning History.

2. She began to work in this company in 2000.

3. She always want to improve her English.

4. Last week, she bought an English-Vietnamese dictionary.

II. Supply the correct tense of the verbs in brackets

1. painted (câu chia QKĐ vì có last week)

2. made (câu chia QKĐ vì vế sau chia QKĐ)

3. am staying (câu chia hiện tại đơn vì có “at the moment”)

4. Did-see (câu chia QKĐ vì có yesterday)

5. are going to visit (câu chia TLG vì có tomorrow)

6. spending (love + ving: thích làm gì)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 8

Môn: Tiếng Anh 8

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. typhoon     B. flood     C. school     D. food

2. A. company    B. contest     C. modern     D. offer

II. Choose the best answer

1. You are too thin. You ____________ eat much more meat.

A. ought to     B. ought not to

C. ought     D. ought not

2. The sun always ____________ in the East and ____________in the West.

A. has risen / set    B. rises /sets

C. rise / set     D. rises / set

3. Let us ____________ to the school’s library next Monday.

A. to go    B. go

C. going    D. to going

4. He spends most of his time ____________charity work.

A. with doing     B. did

C. doing    D. to do

5. Boys and girls, you’ll have to do this experiment ____________ this afternoon.

A. yourselves     B. youself

C. yourself     D. youselves

6. You must not let children play in the street because it is ____________.

A. suitable     B. careful

C. safe     D. dangerous

III. Read the passage and answer the questions

I have a lot of friends. Of all my friends Nga, Ha, and Lan are the ones I spend most of my time with. Nga is the most sociable. She is a hard - working student who always gets good marks. After school she often helps her parents with the housework. Ha and Lan are kind but reserved in public. Ha has short hair and fair skin. She likes playing the piano. Lan is the tallest. She likes playing chess. We often go to the movie to see some new film at weekends.

1. Who is the most sociable?

_____________________________________________________________

2. Does Nga always get good marks?

_____________________________________________________________

3. What does Ha look like?

_____________________________________________________________

4. What do they often do at weekends?

_____________________________________________________________

IV. Rewrite the following sentences without changing the meaning

1. We intend to buy a new house next week.

We are going to _______________________________________________

2. My grandma usually lived on a farm when she was a young girl.

My grandma used ______________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. (Đáp án B phát âm là /ʌ/, các đáp án khác phát âm là /u:/)

2. (Đáp án A phát âm là /ʌ/, các đáp án khác phát âm là /ɒ/)

II. Choose the best answer

1. A 2. B 3. B 4. C 5. C 6. D

III. Read the passage and answer the questions

1. Nga is the most sociable.

2. Yes, she does.

3. Ha has short hair and fair skin.

4. They often go to the movie to see some new film at weekends.

IV. Rewrite the following sentences without changing the meaning

1. We are going to buy a new house next week.

2. My grandma used to live on a farm when she was a young girl.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi các môn học lớp 8 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.