Top 32 Đề kiểm tra, đề thi Lịch Sử lớp 8 chọn lọc, có đáp ánĐể học tốt Lịch Sử lớp 8, phần dưới đây liệt kê Top 32 Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 8 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra giữa kì, đề kiểm tra học kì 1, học kì 2. Bộ đề kiểm tra được biên soạn thành 2 bản: theo phân phối chương trình và theo chương giúp học sinh và Thầy Cô có nhiều tài liệu tham khảo hơn. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Lịch Sử lớp 8.

Mục lục Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 8

Top 16 Đề kiểm tra Lịch Sử 8 Học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Quảng cáo

Top 4 Đề thi Lịch Sử lớp 8 Giữa học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)

Top 4 Đề thi Học kì 1 Lịch Sử lớp 8 có đáp án

Top 16 Đề kiểm tra Lịch Sử 8 Học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

Quảng cáo

Top 4 Đề thi Lịch Sử lớp 8 Giữa học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)

Top 4 Đề thi Học kì 2 Lịch Sử lớp 8 có đáp án

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 1

Môn: Lịch Sử 8

Thời gian làm bài: 15 phút

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

(Giới hạn bài 15+16)

Câu 1: Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở Liên Xô trong lĩnh vực nông nghiệp là gì ?

A. Biến Liên Xô từ một nước nông nghiệp thàng một nước công nghiệp.

B. Tiến hành tập thể hóa nông nghiệp.

C. Thực hiện công nghiệp hóa trong nông nghiệp.

D. Tiến hành trưng thu lương thực thừa.

Câu 2: Nội dung của "Chính sách kinh tế mới" về công nghiệp là gì ?

A. Quốc hữu hóa những xí nghiệp tư nhân.

B. Cho phép tư nhân được mở những xí nghiệp nhỏ.

C. Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh.

D. Thực hiện tự do buôn bán, mở lại các chợ.

Câu 3: Đầu thế kỉ XX, về chính trị, Nga là nước như thế nào?

A. Quân chủ chuyên chế

B. Phong kiến

C. Cộng hòa

D. Quân chủ lập hiến.

Câu 4: Hình thức đấu tranh lúc đầu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?

A. Bãi công

B. Biểu tình

C. Tổng bãi công chính trị.

D. Khởi nghĩa vũ trang

Câu 5: Hậu quả nghiêm trọng nhất nước Nga gánh chịu do chiến tranh đế quốc ( 1914 – 1918) để lại là gì?

A. Kinh tế suy sụp

B. Liên tiếp thua trận, xã hội không ổn định

C. Kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí lương thực.

D. Kinh tế suy sụp, mâu thuẫn xã hội gay gắt.

Nền kinh tế nước Nga bị suy sụp, khiến cho đời sống của nhân dân vô cùng khổ sở. Mọi nỗi thống khổ đề nặng lên các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân, công nhân Nga. Chiến tranh đã làm cho nền kinh tế Nga nhanh chóng bị suy sụp, đời sống của nhân dân vô cùng khó khăn, và ngày càng mâu thuẫn gay gắt với các tầng lớp quan lại quý tộc. Là điều kiện cơ bản để bùng nổ các cuộc đấu tranh về sau.

Câu 6: Chính sách kinh tế mới bắt đầu từ đâu?

A. Công nghiệp.

B. Nông nghiệp.

C. Thương nghiệp.

D. Công nghiệp và thương nghiệp.

Câu 7: Nguyên nhân nào là cơ bản nhất buộc nước Nga phải thực hiện "Chính sách kinh tế mới " năm 1921 ?

A. Chiến tranh đã phá hoại nặng nề kinh tế

B. Sản lượng công nghiệp và nông nghiệp bị giảm sút

C. Nhiều vùng lâm bệnh dịch và nạn đói

D. Sự chống phá của bọn phản cách mạng

Câu 8: Kết quả lớn nhất của cách mạng tháng Hai 1917 là gì ?

A. Chiếm các công sở, bắt các tướng tá Nga hoàng.

B. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế.

C. Chính quyền Xô viết được thành lập.

D. Chính phủ lâm thời tư sản được thành lập.

Câu 9: Sau Cách mạng tháng Hai, cục diện hai chính quyền song song tồn tại ở Nga, đó là những chính quyền nào ?

A. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết của giai cấp vô sản.

B. Chính phủ Cộng hòa của giai cấp tư sản và chính phủ công nông của giai cấp vô sản.

C. Chính phủ Lập hiến của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế của Nga hoàng.

D. Chính phủ Dân chủ tư sản và chính phủ Dân chủ vô sản.

Câu 10: Mục tiêu khi thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô là gì?

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

B. Đầu tư cho phát triển công nghiệp chế tạo máy.

C. Xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội.

D. Làm cơ sở để cải tạo nền công nghiệp.

Đáp án

1-B2-B3-A4-B5-D
6-B7-A8-B9-A10-C

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra Lịch Sử 8 Giữa học kì 1

Môn: Lịch Sử 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(Giới hạn bài 6+7+8+10+11+12)

Phần I. Trắc nghiệm(5 điểm )

Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì?

A. Công nghiệp Anh phát triển sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ.

B. Giai cấp tư sản không chú trọng đầu tư công nghiệp, mà đầu tư nhiều vào khai thác thuộc địa.

C. Anh tập trung phát triển các ngành khác tạo thế cân bằng đối với sự phát triển của công nghiệp.

D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức.

Câu 2: Sự hình thành các Công ty độc quyền của Đức dựa trên cơ sở nào?

A. Tập trung sản xsuất và tập trung ngân hàng.

B. Tập trung tư bản và tài chính.

C. Xuất khẩu tư bản.

D. Tập trung sản xuất và tư sản.

Câu 3: Cương lĩnh của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga khẳng định nhiệm vụ trước mắt của Đảng là gì?

A. Tiến hành cách mạng XHCN.

B. Lật đổ chế độ Nga hoàng.

C. Thành lập nhà nước vô sản.

D. Cải cách dân chủ.

Câu 4: Đỉnh cao của Cách mạng Nga 1905-1907 là gì?

A. Khởi nghĩa ở Mát-xcơ-va.

B. Khởi nghĩa của thủy thủ Pô-tem-kin.

C. Nổi dậy của nông dân.

D. Biểu tình ở Pê-téc-bua.

Câu 5: Vì sao Thái Lan còn giữ được hình thức độc lập?

A. Nhà nước phong kiến rất mạnh.

B. Thái Lan được Mỹ giúp đỡ.

C. Thái Lan đã bước sang giai đoạn tư bản chủ nghĩa.

D. Chính sách ngoại giao khôn khéo.

Câu 6: Nét nổi bật về sự phân hóa xã hội ở In-đô-nê-xi-a cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là gì?

A. Sự hình thành giai cấp vô sản mới.

B. Sự hình thành hai giai cấp công nhân và tư sản.

C. Hình thành quý tộc và tư sản mại bản.

D. Sự đan xen tồn tại nhiều giai cấp tầng lớp trong xã hội.

Câu 7: Nga, Nhật chiếm vùng nào của Trung Quốc?

A. Vùng Đông Bắc

B. Vùng Vân Nam.

C. Vùng châu thổ song Dương Tử.

D. Tỉnh Sơn Đông.

Câu 8: Vì sao Thái Lan còn giữ được hình thức độc lập?

A. Nhà nước phong kiến rất mạnh.

B. Thái Lan được Mỹ giúp đỡ.

C. Thái Lan đã bước sang giai đoạn tư bản chủ nghĩa.

D. Chính sách ngoại giao khôn khéo.

Câu 9: Vì sao Nhật Bản thoát ra khỏi sự xâm lược của tư bản phương Tây?

A. Vì Nhật có chính sách ngoại giao tốt.

B. Vì Nhật có nền kinh tế phát triển.

C. Vì Nhật tiến hành cải cách tiến bộ.

D. Vì chính quyền phong kiến Nhật mạnh.

Câu 10: Vì sao Duy tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản?

A. Do giai cấp tư sản lãnh đạo.

B. Lật đổ chế độ phong kiến.

C. Chính quyền từ phong kiến trở thành tư sản hóa.

D. Xóa bỏ chế độ nông dân.

(Nửa cuối thế kỉ XIX, Chế độ phong kiến của Nhật Bản lâm vào tình trạng khủng hoảng, đứng trước nguy cơ bị các nước bị các nước phương Tây xâm lược. Chính vì vậy, để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, Nhật bản đã lựa chọn con đường cải cách được gọi là duy tân Minh Trị. Cuộc duy tân Minh Trị đã đưa Nhật Bản chuyển từ phong kiến trở thành tư sản hóa. Đưa Nhật trở thành một nhà nước tư bản ở châu Á.)

Đáp án trắc nghiệm

1-A2-D3-B4-A5-D
6-D7-B8-A9-C10-C

Phần II: Tự luận (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Em hãy cho biết nội dung chính của cuộc Duy tân Minh Trị.

Câu 2: (3 điểm) Nhận xét về phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đấu thế kỉ XX.

Đáp án tự luận

Câu 1: Nội dung chính của cuộc Duy tân Minh Trị:

- Về kinh tế: Chính phủ thi hành nhiều cải cách như thống nhất tiền tệ, xóa bỏ độc quyền ruộng đất của phong kiến, tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng…

- Về chính trị, xã hội: thủ tiêu chế độ nông nô, đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên cầm quyền, thi hành chính sác giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học – kĩ thuật trong chương trình giảng dạy…

- Về quân sự: Quân đọi được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh. Công nghiệp đóng tàu, sản xuất vũ khi được trú trọng…

Câu 2: Nhận xét về phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu XX:

- Từ khi bị thực dân phương Tây xâm lược, phong trào đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á đã bùng nổ mạnh mẽ, liên tục và rộng khắp. ( Học sinh nhận xét và đưa ra ít nhất 2 dẫn chứng: 2 điểm)

      + Ở In-đô-nê-xi-a, nhiều tổ chức yêu nước của trí thức tư sản tiến bộ ra đời. Từ sau năm 1905, nhiều tổ chức công đoàn được thành lập và bước đầu truyền bá chủ nghĩa Mác vào In-đô-nê-xi-a. Năm 1905, công đoàn đầu tiên của công nhân xe lửa được thành lập. Năm 1908, Hội liên hiệp công nhân In-đô-nê-xi-a ra đời. Tháng 5/1920, Đảng Cộng sản ra đời.

      + Ở Phi-líp-pin, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của Tây Ban Nha diễn ra quyết liệt. Cuộc Cách mạng 1896-1898 bùng nổ dẫn tới sự ra đời nước Cộng hòa Phi-líp-pin, nhưng sau đó lại bị Mĩ thôn tính.

      + Ở Cam-pu-chia, ngay sau khi vua Nô-rô-đôm kí hiệp ước thừa nhận nền đô hộ của Pháp năm 1863, nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân đã nổ ra. Điển hình là cuộc khởi nghĩa do A-cha Xoa lãnh đạo ở Ta Keo (1863-1866) và cuộc khởi nghĩa dưới sự chỉ huy của nhà sư Pu-côm-bô ở Cra-chê (1866-1867).

      + Ở Lào, năm 1901 nhân dân Xa-van-na-khét tiến hành cuộc đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Pha-ca-đuốc. Cũng năm đó, một cuộc khởi nghĩa khác đã nổ ra ở cao nguyên Bô-lô-vẹn, lan sang cả Việt Nam và kéo dài đến năm 1907 mới bị dập tắt.

      + Ở Việt Nam, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra liên tục quyết liệt. Bên cạnh phong trào Cần Vương, làn sóng đấu tranh chống Pháp diễn ra ở khắp nơi, mà tiêu biểu là phong trào nông dân Yên Thế (1884-1913).

- Các phong trào lần lượt thất bại vì lực lượng của bọn xâm lược mạnh, chính quyền phong kiến ở nhiều nước đầu hàng làm tay sai cho đế quốc, các cuộc đấu tranh lại thiếu tổ chức và thiếu sự lãnh đạo chặt chẽ, không có đường lối đấu tranh. (1 điểm)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi các môn học lớp 8 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 8 khác:

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tuyển tập Đề kiểm tra Lịch sử 8 có đáp án | Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Lịch sử lớp 8 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Lịch sử lớp 8 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.