Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất

Với 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất, chọn lọc sách Kết nối tri thức giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Giữa kì 1 Tiếng Việt 1.

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất

Xem thử

TẠM NGỪNG BÁN - mua trọn bộ đề thi Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức (cả năm) bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 1)

1. Đọc thành tiếng

a. Em hãy đọc các từ sau:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Quảng cáo

b. Em hãy đọc đoạn văn bản sau:

Đêm về, chị em Lâm nằm trên ghế đệm xem phim và ngủ quên. Bà lo chị em Lâm bị cảm cúm nên đã bế về chỗ ngủ.


Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

2. Viết

a. Em hãy điền “ia”; “ua” hoặc “ưa” vào chỗ trống:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Quảng cáo

b. Viết chính tả:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Lưu ý: Khi gặp chữ in hoa các em chuyển thành chữ thường để viết.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 2)

1. Đọc thành tiếng

Quảng cáo

a. Em hãy đọc các từ sau:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b. Em hãy đọc đoạn văn sau:

Ngày nghỉ, Trâm và mẹ đi thăm dì Tâm ở trạm y tế. Dì nằm ngủ, Trâm đi khẽ, bổ cam cho dì ăn. Dì Tâm cảm ơn Trâm.


Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

2. Viết

a. Em hãy điền “g” hoặc “gh” vào chỗ trống:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b. Nối từ ngữ với hình tương ứng.

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

c. Viết chính tả

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Lưu ý: Khi gặp chữ in hoa các em chuyển thành chữ thường để viết.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 3)

1. Đọc thành tiếng

a. Em hãy đọc các từ sau:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b. Em hãy đọc đoạn văn sau:

Mẹ đi chợ mua đồ ăn cho cả nhà. Mẹ mua cho Hà dứa to. Mía là của dì Nga. Hà bổ dứa đưa cho bà, cho bố.


Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

2. Viết

a. Em hãy điền “ai”; “ay” hoặc “ây” vào chỗ trống:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b. Nối từ ngữ với hình tương ứng:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

c. Viết chính tả

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 4)

1. Đọc thành tiếng

a. Em hãy đọc các từ sau:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b. Em hãy đọc đoạn văn sau:

Mẹ cho bé về Côn Sơn, nhà dì Nga ở đó. Trưa, dì thủ thỉ, bé hôn má dì: “Con nhớ dì quá!”. Dì ôn tồn: “Con đã lớn khôn!”.


Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

2. Viết

a. Em hãy điền “am”; “ăm” hoặc “âm” vào chỗ trống:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b. Khoanh vào chữ đúng theo mẫu:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

c. Viết chính tả:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 5)

1. Đọc thành tiếng

a. Em hãy đọc các từ sau:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b. Em hãy đọc đoạn văn sau:      

Ngày nghỉ, Sơn đi chăn bò, còn bé Lan cho ngan ăn. Khi mưa, Sơn và bé Lan thu dọn đồ về nhà.


Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

2. Viết

a. Em hãy điền “c” hoặc “k” vào chỗ trống:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b. Viết chính tả:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Lưu ý: Khi gặp chữ in hoa, các em chuyển thành chữ thường để viết.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 6)

1. Đọc thành tiếng

a. Em hãy đọc các từ sau:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b. Em hãy đọc đoạn văn sau:

Bà qua phà đi chợ Mơ mua cá quả nấu chua, bà mua cả cà phê cho bố Phú. Bố Phú ra khu phố mua sữa chua, cua bể, cá thu cho bà.


Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

2. Viết

a. Em hãy điền “ng” hoặc “ngh” vào chỗ trống:Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b. Dựa vào bài đọc ở bài 1 phần 1, em hãy nối đúng:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

c. Viết chính tả

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Lưu ý: Khi gặp chữ in hoa, các em chuyển thành chữ in thường để viết.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 7)

1. Đọc thành tiếng.

a. Em hãy đọc các từ sau:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b. Em hãy đọc đoạn văn bản sau:

Quê Thơm có nghề thợ gốm, làm nấm rơm. Nghỉ hè, Thơm về quê ở nhà bà. Thơm làm nấm rơm cho bà, bà khen Thơm chăm chỉ.


Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

2. Viết

a. Em hãy khoanh vào tiếng viết đúng:

Con voi có cái ngà/ nghà to.

Con nghé/ ngé có bó cỏ.

Chị cho bé củ/ kủ nghệ.

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b. Sắp xếp từ ngữ thành câu và viết lại câu dưới đây:

bà nội, gửi, bé, mẹ, về nhà.

c. Viết chính tả:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Lưu ý: Khi gặp chữ in hoa các em chuyển thành chữ in thường để viết.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 8)

1. Đọc thành tiếng.

a. Em hãy đọc các từ sau:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b. Em hãy đọc đoạn văn bản sau:

Trưa hè oi ả, chị Mai và Trâm nô đùa ở bãi cỏ. Bố mẹ gọi hai chị em về ngủ trưa.

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

2. Viết

a. Em hãy khoanh vào tiếng có vần “an”; “ân”; “ăn” trong câu dưới đây:

Bạn An rất ngon.

Mẹ em mới mua cái cân.

Ở sở thú có chú trâu to.

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b. Em hãy chọn từ ngữ phù hợp điền tiếp vào câu dưới đây:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

c. Viết chính tả:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Lưu ý: Khi gặp chữ in hoa các em chuyển thành chữ thường để viết.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 9)

1. Đọc thành tiếng.

a. Em hãy đọc các từ sau:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b. Em hãy đọc đoạn văn bản sau:

Hè về, bố chở Phú về quê ở nhà bà. Bà cho Phú đi chợ quê mua đủ thứ quà quê: giò, chả, giá đỗ. Phú mua cả vỏ quế về cho bố ở phố cổ.

2. Viết

a. Em hãy điền “g” hoặc “gh” vào chỗ trống:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b. Viết chính tả:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Lưu ý: Khi gặp chữ in hoa các em chuyển thành chữ thường để viết.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 10)

1. Đọc thành tiếng

a. Em hãy đọc các từ sau:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b. Em hãy đọc đoạn văn bản sau:

Mùa hè, lá tre, lá sả, lá mía tua tủa. Bé Thu nghỉ hè ở nhà bà, bà cho Thu sữa chua, mua cả bia cho bố.

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

2. Viết

a. Em hãy điền “c” hoặc “k” vào chỗ trống:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b. Viết chính tả:

Bộ 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Lưu ý: Khi gặp chữ in hoa các em chuyển thành chữ thường để viết.

Xem thử

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi, giáo án lớp 1 các môn học
Tài liệu giáo viên