Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

Với 20 Đề thi Cuối kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm học 2022 - 2023 tải nhiều nhất, chọn lọc sách Cánh diều giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Cuối kì 1 Tiếng Việt 1.

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

Xem thử

Chỉ 100k mua trọn bộ đề thi Cuối Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Cuối kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 1)

A. Đọc thành tiếng (2 điểm)

Đọc thư

Bà thỏ bị ốm. Cả xóm đến thăm bà. Vừa lúc đó, rùa mang đến cho bà một lá thư của đứa con. Cầm lá thư, bà vô cùng mừng rỡ. Nhưng mắt bà giờ nhìn không rõ nữa.

B. Đọc hiểu, viết (8 điểm)

Quảng cáo

I. Đọc (3 điểm)

Câu 1. Tiếng có vần ăt là:

A. lá thư

B. mắt

C. cầm

D. nhìn

Câu 2. ……..mang đến cho bà một lá thư.

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Quảng cáo

Câu 3. Nối:

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 4. Nối:

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

II. Viết (5 điểm)

Bài 1. Nối (2 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Quảng cáo

Bài 2. Ng/ngh (1 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 3. Nối (1 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 4. Sắp xếp các từ thành câu, viết câu (1 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Cuối kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 2)

A. Đọc thành tiếng (2 điểm)

Chủ bé trên cung trăng

Những đêm trăng, bà thường chỉ cho Bi ba bóng đen mờ trên mặt trăng. Trông chúng giống một gốc đa, một con nghé và một chủ bé.

Bà kể: Xưa kia chủ bé ở trần gian. Một cơn gió đã cuốn chủ cùng gốc đa và nghé lên cung trăng. Trên đó, chủ rất buồn vì nhớ nhà. Nhưng mặt đất quá xa. Chú bé không về được nữa.

B. Đọc hiểu, viết (8 điểm)

I. Đọc (3 điểm)

Câu 1. Tiếng có vần ưng là:

A. trăng

B. chúng

C. cùng

D. nhưng

Câu 2. Từ viết đúng là:

A. chần gian

B. ngé

C. mặt trăng

D. cung chăng

Câu 3. Bóng đen trên mặt trăng giống gì?

A. một gốc đa, một con nghé, một chú bé 

B. một gốc đa

C. một gốc đa, một con nghe

D. một chú bé

Câu 4. ........... đã cuốn chú cùng gốc đa và nghé lên cung trăng.

A. Bà

B. Mẹ chú bé 

C. Một cơn gió 

D. Gốc đa

Câu 5. Vì sao chú bé không về được nữa?

A. Vì chú không muốn bỏ rơi nghé con. 

B. Vì mặt đất xa quá.

C. Vì chú có bạn trên mặt trăng.

D. Vì chú không biết đường đi.

Câu 6. Sắp xếp các ý theo đúng nội dung truyện:

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

A. 1-2-3-4

B. 3-4-1-2

C. 2-1-3-4

D. 1-3-2-4

Trả lời

II. Viết (5 điểm)

Bài 1. Nối (2 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 2. Điền ươc/ươt (1 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 3. c/k? (1,5 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 4. Tập chép (0,5 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Cuối kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 3)

A. Đọc thành tiếng (2 điểm)

Chuột út

Mẹ bận làm bếp, Chuột út buồn, lũn cũn đi ra Sân. Đến trưa, về nhà, nó ôm mẹ, kể:

Mẹ ạ, trên sân có một con thú dữ lắm. Mỏ nó nhọn, lông nó vàng óng, mắt thô lố, Con sợ quá!

Chuột mẹ đáp:

- Con thú đó rất hiền. Nó chỉ muốn đùa Con mà.

B. Đọc hiểu, viết (8 điểm)

I. Đọc (3 điểm)

Câu 1. Tiếng có vần uột là:

A. hiền

B. chuột

C. nhọn

D. buồn

Câu 2. ........ bận làm bếp.

A. Mẹ chuột

B. Chuột út

C. Cha chuột

D. Bà chuột

Câu 3. Chuột gặp gì trên sân?

A. một con thú dữ 

B. một con thú hiền

C. một cuộn chỉ

D. một em bé

Câu 4. Con thú đó không có:

A. lông vàng óng 

B. mỏ nhọn

C. mắt thị lố

D. mặt đỏ

Câu 5. Chuột mẹ đáp:

A. Mẹ ạ, trên sân có một con thú dữ lắm.

B. Mỏ nó nhọn, lông vàng óng.

C. Con thú đó rất hiền.

D. Con sợ quá.

Câu 6. Con thú “dữ” chuột ít gặp là con gì?

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

II. Viết (5 điểm)

Bài 1. Nối (2 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 2. Đánh dấu v vào ô thích hợp (1 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 3. Viết tên sự vật tương ứng với hình (1 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 4. Tập chép (1 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Cuối kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 4)

A. Đọc thành tiếng (2 điểm)

Đàn ngon nhỏ

Đàn ngon nhỏ

Chín chủ ngon non

Ngan mẹ ngắm con

"ỒI Ưa nhìn thế!”

 

Đảm giun trùn quế

Mẹ đã đưa Về

Ngon ghê, ngon ghê!

Con cử no nê!

(Mộc Miên)

B. Đọc hiểu, viết (8 điểm)

I. Đọc (3 điểm)

Câu 1. Tiếng có vần un là:

A. Chín

B. Đàn

C. nhìn

D. giun

Câu 2. Đàn ngan non có ..... con.

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 3. Ngan mẹ nghĩ đàn con .......

A. ưa nhìn

B. không đẹp

C. bé nhỏ

D. đã lớn

Câu 4. Ngan mẹ đưa con gì về?

A. cá

B. giun trùn quế

C. giun chỉ

D. gà

Câu 5. Con nào dưới đây là con ngan?

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

II. Viết (5 điểm)

Bài 1. Nối rồi viết lại (2 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 2. Nối (2 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 3. Tập chép (1 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Cuối kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 5)

A. Đọc thành tiếng (2 điểm)

Khu đô thị

Nhà Hằng ở căn hộ số 5, tầng 8 khu đô thị Xa La. Ở đó chả có rác, xe cộ đi qua rầm rập. Khi có trăng rằm sáng vằng vặc, bố mẹ cho bé đi bộ ở sân. Gần đó có hàng bằng lăng thẳng tắp, có cả giàn gấc đang ra quả.

B. Đọc hiểu, viết (8 điểm)

I. Đọc (3 điểm)

Câu 1. Tiếng có vần ăng là:

A. căn

B. vặc

C. lăng

D. giàn

Câu 2. Tiếng viết đúng là:

A. nứơc

B. gỉai

C. mùi

D. nâú

Câu 3. Nhà Hằng ở căn hộ số .......

A. 8

B. 5

C. 1

D. 3

Câu 4. Ở đó chả có gì?

A. rác

B. xe cộ

C. trăng rằm

D. hàng bằng lăng

Câu 5. Nối

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

II. Viết (5 điểm)

Bài 1. Nối (2 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 2. Khoanh vào chữ viết đúng (1,5 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 3. Sắp xếp các từ ngữ thành câu, viết câu (1 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

4. Tập chép (0,5 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Cuối kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 6)

A. Đọc thành tiếng (2 điểm)

Đi học muộn

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, Li vẫn ngủ tiếp. Một lúc nữa, Li nhìn đồng hồ đã gần tám giờ. Li gấp gáp đến trường nhưng vẫn bị muộn. Cô bé tự nhủ sẽ không ngủ cố thêm lần nữa.

B. Đọc hiểu, viết (8 điểm)

I. Đọc (3 điểm)

Câu 1. Tiếng có vần uôn là:

A. đồng

B. trường

C. chuông

D. muộn

Câu 2………..đồng hồ vang lên.

A. Tiếng chuông

B. Tiếng lắc

C. Tiếng hét

D. Tiếng gà

Câu 3. Li nhìn đồng hồ đã gần …....... giờ.

A. 6 

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 4. Câu “Li gấp gáp đến trường nhưng vẫn bị muộn.” có tiếng có thanh sắc?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5. Li tự nhủ sẽ không ……...... lần nữa.

A. ngủ cố

B. đi học

C. nghỉ học

D. thức giấc sớm

Câu 6. Ghép đúng:

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

II. Viết (5 điểm)

Bài 1. Tô màu những con cá chứa vần ăc (2 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 2. Điền om/ ôm/ ơm (1,5 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 3. Nối (1 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 4. Viết từ/ câu tương ứng với hình: (0,5 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Cuối kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 7)

A. Đọc thành tiếng (2 điểm)

Gà Và thỏ

Gà và thỏ đi xa. Đến bờ Sông, gà dùng đi vì nó không biết qua Sông. Thỏ lên tiếng: " Để tớ giúp bạn.". Gà mừng rỡ khi được thỏ Công sang bờ bên kia. Gà cảm ơn thỏ đã giúp đỡ. Từ đó Thỏ là bạn thân nhất của gà.

B. Đọc hiểu, viết. (8 điểm)

I. Đọc (3 điểm)

Câu 1. Tiếng có vần iệt là:

A. tiếng

B. kia

C. mình

D. biết

Câu 2. Tiếng viết sai thanh sắc là:

A. biết

B. giúp

C. bíêt

D. nhất

Câu 3. Thỏ lên tiếng:

A. Để tớ giúp bạn.

B. Bạn tự đi qua đi!

C. Bạn có cần tớ giúp không?

D. Tớ không thể giúp bạn.

Câu 4. Vì sao gà dừng đi?

A. Vì gà ghét qua sông.

B. Vì gà không biết qua sông.

C. Vì thỏ không cho gà qua sông.

D. Vì gà ghét thỏ.

Câu 5. Bạn thân của thỏ là:

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 6. Tên con vật mà em chọn ở Câu 5 là:

A. chó

B. gà

C. lợn

D. hổ

II. Viết (5 điểm)

Bài 1. Nối (1 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 2. Điền dấu chấm hoặc dấu hỏi (1 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 3. Nối: (2 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 4. Tập chép (1 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Cuối kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 8)

A. Đọc thành tiếng (2 điểm)

Cá sư tử

Ở bể cá nọ có chú cá sư tử. Chú có tên như thế vì mũ của chủ to xù lên nom hệt bờm sư tử.

Bể cá khá to, có đá, có cỏ, có cả lũ cá bạn. Thế mà cá sư tử chê bể cá quá bé, chỉ men tí ti đã hết.

B. Đọc hiểu, viết (8 điểm)

I. Đọc (3 điểm)

Câu 1. Tiếng có thanh hỏi là:

A. mũ

B. xù

C. hệt

D. cỏ

Câu 2. Ở bể cá nọ có ........

A. chú sư tử

B. chú cá sư tử

C. chú cá cờ

D. chú gà

Câu 3. Vì sao chú cá sư tử có tên như thế?

A. Vì mũ của chú nhỏ tí.

B. Vì bể cá khá to.

C. Vì mũ của chú nom hệt bờm sư tử.

D. Vì bể cá có cả lũ cá bạn.

Câu 4. Bể cá không có thứ gì?

A. đá

B. sư tử

C. cỏ

D. cá sư tử

Câu 5. Cá sư tử chê gì?

A. Chê các bạn cá bé quá.

B. Chê bể cá bé quá.

C. Chê các bạn cá to quá.

D. Chê bể cá to quá.

Câu 6. Ghép đúng.

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

II. Viết (5 điểm)

Bài 1. Khoanh vào tiếng viết đúng (1 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 2. Nối (2 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 3. Tô màu những bông hoa có vần ươn và vần iên: (1điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 4. Tập chép (1 điểm)

Bộ 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 tải nhiều nhất

.................................

.................................

.................................

Xem thử

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.