100 Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2024 (mới nhất)Bộ 100 Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2024 mới nhất đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì có đáp án chi tiết, cực sát đề thi chính thức giúp học sinh ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Tiếng Việt lớp 1.

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều (năm 2024 mới nhất)

Xem thử

TẠM NGỪNG BÁN - mua trọn bộ đề thi Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều (cả năm) bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

- Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Cánh diều

- Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều

Quảng cáo

- Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Cánh diều

Quảng cáo

- Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Cánh diều

Quảng cáo

Xem thử

Xem thêm Đề thi Tiếng Việt lớp 1 cả ba sách:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

A. Đọc thành tiếng. (2 điểm)

Nghỉ hè của bé

Nghỉ hè, Lý về thăm bố, thăm em và thăm quê. Quê Lý Ở Ba Vì. Ở đó có chú bò sữa, có cả sữa bò và sữa chua nữa.

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,… 

B. Đọc hiểu, viết. (8 điểm)

Câu 1. Tiếng có âm ch là:

A. thăm

B. thăm

C. quê

D. sữa

Trả lời

B. thăm

Câu 2.…………., Lý về thăm bố.

A. Nghỉ hè

B. Nghỉ trưa

C. Tí nữa

D. Ba Vì

Trả lời

A. Nghỉ hè

Câu 3. Số tiếng có thanh sắc ở câu “Ở đó có chú bò sữa, có cả sữa bò và sữa chua.” là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Trả lời

D. 4

Câu 4. Chữ hoa ghi tên riêng ở câu: “Quê Lý ở Ba Vì.” là:

A. Q, L, B, V

B. L, B, V

C. Q

D. Q, L, B

Trả lời

B. L, B, V

Câu 5. Ý sai là:

A. Ở Ba Vì có bò sữa.

B. Ở Ba Vì có sữa chua

C. Ở Ba Vì có sữa bò.

D. Ở Ba Vì có nghé.

Trả lời

D. Ở Ba Vì có nghé.

Câu 6. Nối:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2024 có đáp án (10 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2024 có đáp án (10 đề)

II. Viết

Bài 1. Nối: (2 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2024 có đáp án (10 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2024 có đáp án (10 đề)

Bài 2. Điền g/ gh: (1,5 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2024 có đáp án (10 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2024 có đáp án (10 đề)

Bài 3. Đánh dấu v vào ô bên hình chứa tiếng có thanh ngã (~): (1 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2024 có đáp án (10 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2024 có đáp án (10 đề)

Bài 4. Tập chép: (0,5 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2024 có đáp án (10 đề)

Trả lời

Bé tập chép vào vở ô ly.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Cuối 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

A. Đọc thành tiếng (2 điểm)

Bé Khang chăm chỉ

Mẹ của Khang là bác sĩ. Khang rất thương mẹ. Mẹ Khang đi làm xa nhà. Một tháng, mẹ về thăm Khang bốn lần các chủ nhật. Nhìn mẹ vất vả, không càng cố gắng học tập chăm chỉ dọn nhà khi mẹ đi vắng.

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,… 

B. Đọc hiểu, viết (8 điểm)

I. Đọc (3 điểm)

Câu 1. Tiếng có vần ang là:

A. gắng

B. chăm

C. Khang

D. thương

Trả lời

C. Khang

Câu 2. Mẹ của Khang là…………

A. bác sĩ

B. kĩ sư

C. công nhân

D. thợ điện

Trả lời

A. bác sĩ

Câu 3. Mẹ Khang đi làm......

A. gần nhà

B. xa nhà

C. ở ngõ

D. ở nhà

Trả lời

B. xa nhà
Câu 4. Mẹ về thăm Khang .... lần các chủ nhật.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Trả lời

D. 4

Câu 5. Vì sao Khang cố gắng học tập, chăm chỉ dọn nhà khi mẹ đi vắng?

A. Vì Khang học rất kém.

B. Vì nhà Khang rất bừa bộn.

C. Vì mẹ bảo Khang dọn nhà.

D. Vì Khang nhìn mę vất vả.

Trả lời

D. Vì Khang nhìn mę vất vả.

Câu 6. Ghép đúng

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (20 đề)

II. Viết (5 điểm)

Bài 1. Điền thanh sắc hoặc thanh huyền trên chữ in đậm (1,5 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (20 đề)

Trả lời

- Bà và bé

- Chim cắp cá

- Nhà gà

Bài 2. Chọn chữ thích hợp để điền vào chỗ trống (1,5 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (20 đề)

Bài 3. Nối (1 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (20 đề)

Bài 4. Sắp xếp các chữ thành câu rồi viết: (1 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Bố cho em giỏ cá.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

I. Đọc thành tiếng (2 điểm)

Sáu củ cà rốt

Mẹ sai thỏ nâu ra vườn nhỏ cà rốt. Mẹ bảo: “Nhổ sáu củ, con nhé!”. 

Củ cà rốt nằm sâu dưới đất, nhưng nhổ không khó. Hấp! Hấp! Một lát sau, thỏ nâu đã nhổ được cả ôm. Nó chạy vào bếp đưa cho mẹ. 

Không ngờ, thỏ mẹ la lên. Thì ra thỏ nâu nhổ lắm quá. Nó gãi đầu: “Hì! Con chưa biết đếm mà”.

(Theo 365 chuyển kể mỗi ngày)

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,… 

II. Đọc hiểu, viết (8 điểm)

A. Đọc (3 điểm)

1. Nối đúng (1 điểm)
 Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (5 đề

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (5 đề

2. Đọc thầm (2 điểm)

Vè về loài vật

Ve vẻ vè ve

Cái vè loài vật

Trên lưng cõng gạch

Là họ nhà cua

Nghiến răng gọi mưa

Đúng là cóc cụ

Thích ngồi cắn chắt

Chuột nhắt, chuột đàn

Đan lưới dọc ngang

Anh em nhà nhện

Gọi kiểu tóc bện

Vợ chồng nhà sam

Rền rĩ kéo đàn

Đúng là anh dế

Suốt đời chậm trễ

Là họ nhà sên

Đêm thắp đèn lên

Là cô đom đóm

Gọi người dậy sớm

Chú gà trống choai.

(Đồng dao)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

a) Loài vật nào thích ngồi cắn chắt?

A. Là họ nhà cua.

B. Là anh em nhà nhện.

C. Là chuột nhắt, chuột đàn.

D. Là vợ chồng nhà sam.

b) Loài vật nào đến buổi đêm sẽ thắp đèn?

A. Là cô đom đóm

B. Là họ nhà sên

C. Là chú gà trống choai

D. Là anh dế.

c) Qua bài đọc trên, em ghi nhớ được những điều là:

Trả lời

a) Loài vật nào thích ngồi cắn chắt?

C. Là chuột nhắt, chuột đàn.

b) Loài vật nào đến buổi đêm sẽ thắp đèn?

A. Là cô đom đóm

c) Qua bài đọc trên, em ghi nhớ được những điều là: Mỗi loài vật đều có một đặc điểm khác nhau.

B. Viết (5 điểm)

1. Điền ch/tr vào chỗ trống (2 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (5 đề

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (5 đề

2. Tập chép (2 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (5 đề

Trả lời

Bé tập chép vào vở ô ly.
 3. Viết 2 từ chứa tiếng có vần ươu: (1 điểm)

- hươu

- khướu

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Cuối kì 2 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

I. Đọc thành tiếng (2 điểm)

Chú sóc ngoan

Một hôm, sóc bố đi kiếm thức ăn, tha về một chùm hạt dẻ. Sóc con thích mê. Nó nhặt một hạt, định ăn. Chợt nó nhìn thấy trán bố đẫm mồ hội, cái đuôi dài lấm bẩn. “Ôi! Chắc bố phải vất vả lắm mới kiếm được chùm hạt dẻ này”. Nghĩ vậy, sóc con bèn đưa hạt to nhất cho bố: “Con mời bố ạ!”. Sóc bố nhìn sóc mẹ gật gù: “Sóc con ngoan quá! Nào, cả nhà mình cùng ăn nhé!”. 

(Theo Diệu Anh)

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,… 

II. Đọc hiểu, viết (8 điểm)

A. Đọc (3 điểm)

1. Nối đúng (1 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 năm 2024 có đáp án (15 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 năm 2024 có đáp án (15 đề)

2. Đọc thầm (2 điểm)

Sự tích mùa xuân

Ngày xưa, một năm chỉ có ba mùa hè, thu và đông. Ai cũng ước được gặp nàng tiên mùa xuân. Nhưng nàng xuân chỉ đến khi một chiếc cầu vồng xuất hiện và muôn hoa cùng nở.

Biết vậy, chim thú trong rừng cùng góp những chiếc lông đẹp nhất để dệt một chiếc cầu vồng. Cây cối cũng rủ nhau nở hoa cùng lúc để mời nàng xuân về.

Mùa đông qua đi. Chiếc cầu vồng rực rỡ đã được dệt xong. Những bông hoa đua nhau tỏa hương, khoe sắc. Chim chóc ca hát rộn ràng. Bầu không khí trở nên ấm áp. Nàng tiên mùa xuân xinh đẹp hiện ra. Từ đó, một năm có đủ bốn mùa.

(Theo Truyện cổ tích Việt Nam)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

a) Ngày xưa, một năm chỉ có ba mùa, đó là những mùa gì?

A. mùa xuân, mùa hè, mùa thu.

B. mùa thu, mùa đông, mùa hè.

C. mùa đông, mùa xuân, mùa hè.

D. mùa hè, mùa đông, mùa xuân.

b) Mùa xuân, tiết trời như thế nào?

A. Không khí lạnh giá.

B. Không khí lúc nóng, lúc lạnh.

C. Không khí nóng nực.

D. Không khí ấm áp.

c) Qua câu chuyện trên, điều em thích nhất ở mùa xuân là:

Trả lời

a) Ngày xưa, một năm chỉ có ba mùa, đó là những mùa gì?

B. mùa thu, mùa đông, mùa hè.

b) Mùa xuân, tiết trời như thế nào?

D. Không khí ấm áp.

c) Qua câu chuyện trên, điều em thích nhất ở mùa xuân là: Bầu không khí ấm áp, muôn hoa đua nhau tỏa hương, khoe sắc.

B. Viết (5 điểm)

1. Điền g/gh hay c/k vào chỗ trống (2 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 năm 2024 có đáp án (15 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 năm 2024 có đáp án (15 đề)

2. Tập chép (2 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 năm 2024 có đáp án (15 đề)

Trả lời

Bé tập chép vào vở ô ly.

3. Viết 1-2 câu về mùa mà em thích nhất trong năm (1 điểm)

Trả lời

Mùa em thích nhất trong năm là mùa hè. Vì cây cối xanh mát, nhiều loại trái cây rất ngon. Em còn được nghỉ hè và có thể đi du lịch cùng gia đình.

Xem thử

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên