Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 có đáp án (20 đề)

Với 20 Đề thi Cuối 1 Tiếng Việt lớp 1 năm học 2022 - 2023 có đáp án, chọn lọc sách Cánh diều giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Cuối 1 Tiếng Việt 1.

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 có đáp án (20 đề)

Xem thử

Chỉ 100k mua trọn bộ đề thi Cuối Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Cuối 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 1)

A. Đọc thành tiếng (2 điểm)

Em đi chợ Tết

Giờ em đã lớn, bố mẹ cho em đi chợ Tết. Chợ Tết thật tấp nập. Em chọn một hộp mứt sen để tết bà, một côn miến để tết ông. Em Còn mua một hộp mắm tép rất thơm cho bé An.

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,… 

Quảng cáo

B. Đọc hiểu, viết (8 điểm)

I. Đọc (3 điểm)

Câu 1. Tiếng có vần iên là:

A. nập

B. miến

C. mắm

D. thơm

Trả lời

B. miến

Câu 2. Từ viết sai là:

A. mứt

B. thật

C. míên

D. rất

Quảng cáo

Trả lời

C. míên

Câu 3. Bố mẹ cho em đi………….

A. chợ Tết

B. học

C. ra ngõ

D. lướt ván

Trả lời

A. chợ Tết

Câu 4. Chợ Tết………….

A. tấp nập

B. không đông

C. rất chán

D. chả có gì

Trả lời

A. tấp nập

Quảng cáo

Câu 5. Em mua quà cho ………..

A. ông, bà

B. ông, bà, bé An.

C. bố, mẹ, bé An

D. mẹ, bà, bé An.

Trả lời

B. ông, bà, bé An.

Câu 6. Ý sai là:

A. Em chọn hộp mứt sen để tết bà.

B. Em chọn một cân miến để tết ông.

C. Em mua hộp mắm tép cho bé An.

D. Em mua hộp mắm tép cho mẹ.

Trả lời

D. Em mua hộp mắm tép cho mẹ.

II. Viết (5 điểm)

Bài 1. Nối (2 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Bài 2. Ac/ ăc/ âc: (1 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Bài 3. Điền tiếng có vần ua : (1 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Bài 4. Tập chép (1 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Bé tập chép vào vở ô ly.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Cuối 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 2)

A. Đọc thành tiếng (2 điểm)

Bé Khang chăm chỉ

Mẹ của Khang là bác sĩ. Khang rất thương mẹ. Mẹ Khang đi làm xa nhà. Một tháng, mẹ về thăm Khang bốn lần các chủ nhật. Nhìn mẹ vất vả, không càng cố gắng học tập chăm chỉ dọn nhà khi mẹ đi vắng.

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,… 

B. Đọc hiểu, viết (8 điểm)

I. Đọc (3 điểm)

Câu 1. Tiếng có vần ang là:

A. gắng

B. chăm

C. Khang

D. thương

Trả lời

C. Khang

Câu 2. Mẹ của Khang là…………

A. bác sĩ

B. kĩ sư

C. công nhân

D. thợ điện

Trả lời

A. bác sĩ

Câu 3. Mẹ Khang đi làm......

A. gần nhà

B. xa nhà

C. ở ngõ

D. ở nhà

Trả lời

B. xa nhà
Câu 4. Mẹ về thăm Khang .... lần các chủ nhật.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Trả lời

D. 4

Câu 5. Vì sao Khang cố gắng học tập, chăm chỉ dọn nhà khi mẹ đi vắng?

A. Vì Khang học rất kém.

B. Vì nhà Khang rất bừa bộn.

C. Vì mẹ bảo Khang dọn nhà.

D. Vì Khang nhìn mę vất vả.

Trả lời

D. Vì Khang nhìn mę vất vả.

Câu 6. Ghép đúng

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

II. Viết (5 điểm)

Bài 1. Điền thanh sắc hoặc thanh huyền trên chữ in đậm (1,5 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

- Bà và bé

- Chim cắp cá

- Nhà gà

Bài 2. Chọn chữ thích hợp để điền vào chỗ trống (1,5 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Bài 3. Nối (1 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Bài 4. Sắp xếp các chữ thành câu rồi viết: (1 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Bố cho em giỏ cá.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Cuối 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 3)

A. Đọc thành tiếng. (2 điểm)

Gà Và chó Con

Nhà ông em có một con chó và một con gà. Ông rất thương chúng. Ông cho chúng ăn ngon. Gà con còn rất nhỏ, nó thường nằm trong lòng ông ngủ rất ngon. Chó con ương bướng hơn nhưng biết trông nhà.

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,… 

B. Đọc hiểu, viết. (8 điểm)

I. Đọc hiểu. (3 điểm)

Câu 1. Tiếng có vần ương là:

A. thường

B. nhưng

C. chúng

D. một

Trả lời

A. thường

Câu 2. Câu “Ông rất thương chúng.” có ..... tiếng có thanh sắc:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Trả lời

B. 2

Câu 3. Nhà ông em có…………

A. con chó

B. con cá

C. con trăn

D. con lợn

Trả lời

A. con chó

Câu 4. Gà con còn …………

A. rất lớn

B. rất to

C. rất nhỏ

D. rất sợi

Trả lời

C. rất nhỏ

Câu 5. Chó con...................

A. lặng im

B. bắt chuột

C. ương bướng

D. chăm chỉ

Trả lời

C. ương bướng

Câu 6. Ghép đúng:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

II. Viết (5 điểm)

Bài 1. Nối (1,5 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Bài 2. Nối (2 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Bài 3. Điền x/s (1 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Bài 4. Tập chép (0,5 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Bé tập chép vào vở ô ly.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Cuối 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 4)

A. Đọc thành tiếng (2 điểm)

Nhà chị Trang

Tháng năm đến, Trường được nghỉ hè. Bố chở Trường lên nhà chị Trang. Nhà chị Trang có quả bóng đá, bóng rổ. Về nhà, Trường hứa sẽ cố gắng học tốt để bố cho lên nhà chị Trang lần nữa.

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,… 

B. Đọc hiểu, viết (8 điểm)

I. Đọc (3 điểm)

Câu 1. Tiếng có vần ăng là:

A. năm

B. Trường

C. gắng

D. Trang

Trả lời

C. gắng

Câu 2. Trong câu “Trường được nghỉ hè.” có ..... tiếng có thanh huyền:

A. 2

B. 4

C. 5

D. 7

Trả lời

A. 2

Câu 3. Bố chở Trường lên .........

A. Trường

B. nhà bố

C. nhà chị Trang

D. nhà mẹ

Trả lời

C. nhà chị Trang

Câu 4. Nhà chị Trang có quả ………..

A. bóng bàn 

B. bóng đá

C. cam

D. dứa

Trả lời

B. bóng đá

Câu 5. Trường hứa sẽ cố gắng……………

A. đi chậm

B. ăn hết

C. ngủ ngon

D. học tốt

Trả lời

D. học tốt

Câu 6. Sắp xếp các ý theo đúng nội dung truyện:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề) 

A. 1-2-3-4

B. 3-4-1-2

C. 2-4-3-1

D. 1-3-2-4

Trả lời

B. 3-4-1-2

III. Kiểm tra viết (5 điểm)

Bài 1. Nối (2 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Bài 2. Điền tiếng có vần iết (1 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời


Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Bài 3. Đọc và giải câu đố (1 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Bài 4. Tập chép (1 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Bé tập chép vào vở ô ly.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Cuối 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 5)

A. Đọc thành tiếng (2 điểm)

Tập thể dục

Năm giờ sáng, cả nhà Dung đã thức giấc. Dung cùng bố mẹ đi bộ, tập thể dục ở Công viên. Khi về nhà, Dung ăn sáng. Bữa sáng của Dung thường có trứng và sữa, đủ năng lượng cho em học tập.

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,… 

B. Đọc hiểu, viết (8 điểm)

I. Đọc (3 điểm)

Câu 1. Tiếng có vần ang là:

A. năng

B. năm

C. sáng

D. trứng

Trả lời

C. sáng

Câu 2. Từ viết đúng là:

A. sưã

B. lựơng

C. thừơng

D. lượng

Trả lời

D. lượng

Câu 3. .........giờ sáng cả nhà Dung đã thức giấc.

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Trả lời

B. 5

Câu 4. Dung cùng …....... đi bộ.

A. chị

B. em

C. bố mẹ

D. ông bà

Trả lời

C. bố mẹ

Câu 5. Nhà Dung tập thể dục ở………..

A. công viên

B. sân vườn

C. nhà

D. ngõ

Trả lời

A. công viên

Câu 6. Nối dấu câu thích hợp (dấu chấm/ dấu hỏi chấm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

II. Viết (5 điểm)

Bài 1. Nối (2 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Bài 2. Nối (1,5 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Bài 3. Chọn từ ngữ trong khung điền vào chỗ trống (1 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Bài 4. Sắp xếp các chữ thành câu rồi viết (1 điểm)
 Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Bố mua con cua.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Cuối 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 6)

A. Đọc thành tiếng (2 điểm)

Đi học muộn

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, Li vẫn ngủ tiếp. Một lúc nữa, Li nhìn đồng hồ đã gần tám giờ. Li gấp gáp đến trường nhưng vẫn bị muộn. Cô bé tự nhủ sẽ không ngủ cố thêm lần nữa.

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,… 

B. Đọc hiểu, viết (8 điểm)

I. Đọc (3 điểm)

Câu 1. Tiếng có vần uôn là:

A. đồng

B. trường

C. chuông

D. muộn

Trả lời

D. muộn

Câu 2………..đồng hồ vang lên.

A. Tiếng chuông

B. Tiếng lắc

C. Tiếng hét

D. Tiếng gà

Trả lời

A. Tiếng chuông

Câu 3. Li nhìn đồng hồ đã gần …....... giờ.

A. 6 

B. 7

C. 8

D. 9

Trả lời

C. 8

Câu 4. Câu “Li gấp gáp đến trường nhưng vẫn bị muộn.” có tiếng có thanh sắc?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Trả lời

C. 3

Câu 5. Li tự nhủ sẽ không ……...... lần nữa.

A. ngủ cố

B. đi học

C. nghỉ học

D. thức giấc sớm

Trả lời

A. ngủ cố

Câu 6. Ghép đúng:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

II. Viết (5 điểm)

Bài 1. Tô màu những con cá chứa vần ăc (2 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

- mắc

- tắc

- lắc

Bài 2. Điền om/ ôm/ ơm (1,5 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Bài 3. Nối (1 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Bài 4. Viết từ/ câu tương ứng với hình: (0,5 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Hai con bò đang ăn cỏ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Cuối 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 7)

A. Đọc thành tiếng (2 điểm)

Gà Và thỏ

Gà và thỏ đi xa. Đến bờ Sông, gà dùng đi vì nó không biết qua Sông. Thỏ lên tiếng: " Để tớ giúp bạn.". Gà mừng rỡ khi được thỏ Công sang bờ bên kia. Gà cảm ơn thỏ đã giúp đỡ. Từ đó Thỏ là bạn thân nhất của gà.

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,… 

B. Đọc hiểu, viết. (8 điểm)

I. Đọc (3 điểm)

Câu 1. Tiếng có vần iệt là:

A. tiếng

B. kia

C. mình

D. biết

Trả lời

D. biết

Câu 2. Tiếng viết sai thanh sắc là:

A. biết

B. giúp

C. bíêt

D. nhất

Trả lời

C. bíêt

Câu 3. Thỏ lên tiếng:

A. Để tớ giúp bạn.

B. Bạn tự đi qua đi!

C. Bạn có cần tớ giúp không?

D. Tớ không thể giúp bạn.

Trả lời

A. Để tớ giúp bạn.

Câu 4. Vì sao gà dừng đi?

A. Vì gà ghét qua sông.

B. Vì gà không biết qua sông.

C. Vì thỏ không cho gà qua sông.

D. Vì gà ghét thỏ.

Trả lời

B. Vì gà không biết qua sông.

Câu 5. Bạn thân của thỏ là:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

B.

Câu 6. Tên con vật mà em chọn ở Câu 5 là:

A. chó

B. gà

C. lợn

D. hổ

Trả lời

B. gà

II. Viết (5 điểm)

Bài 1. Nối (1 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Bài 2. Điền dấu chấm hoặc dấu hỏi (1 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

- Mẹ mua cho em một chiếc bút mực.

- Mẹ đi chợ về chưa?

Bài 3. Nối: (2 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Bài 4. Tập chép (1 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Bé tập chép vào vở ô ly.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Cuối 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 8)

A. Đọc thành tiếng (2 điểm)

Cá sư tử

Ở bể cá nọ có chú cá sư tử. Chú có tên như thế vì mũ của chủ to xù lên nom hệt bờm sư tử.

Bể cá khá to, có đá, có cỏ, có cả lũ cá bạn. Thế mà cá sư tử chê bể cá quá bé, chỉ men tí ti đã hết.

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,… 

B. Đọc hiểu, viết (8 điểm)

I. Đọc (3 điểm)

Câu 1. Tiếng có thanh hỏi là:

A. mũ

B. xù

C. hệt

D. cỏ

Trả lời

D. cỏ

Câu 2. Ở bể cá nọ có ........

A. chú sư tử

B. chú cá sư tử

C. chú cá cờ

D. chú gà

Trả lời

B. chú cá sư tử

Câu 3. Vì sao chú cá sư tử có tên như thế?

A. Vì mũ của chú nhỏ tí.

B. Vì bể cá khá to.

C. Vì mũ của chú nom hệt bờm sư tử.

D. Vì bể cá có cả lũ cá bạn.

Trả lời

C. Vì mũ của chú nom hệt bờm sư tử.

Câu 4. Bể cá không có thứ gì?

A. đá

B. sư tử

C. cỏ

D. cá sư tử

Trả lời

B. sư tử

Câu 5. Cá sư tử chê gì?

A. Chê các bạn cá bé quá.

B. Chê bể cá bé quá.

C. Chê các bạn cá to quá.

D. Chê bể cá to quá.

Trả lời

B. Chê bể cá bé quá.

Câu 6. Ghép đúng.

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

II. Viết (5 điểm)

Bài 1. Khoanh vào tiếng viết đúng (1 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Bài 2. Nối (2 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Bài 3. Tô màu những bông hoa có vần ươn và vần iên: (1điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

- xiên

- viên

- sườn

- mướn

Bài 4. Tập chép (1 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2022 có đáp án (20 đề)

Trả lời

.................................

.................................

.................................

Xem thử

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.