Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề) - Kết nối tri thức

Với 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm học 2022 - 2023 có đáp án, chọn lọc sách Kết nối tri thức giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Giữa kì 1 Tiếng Việt 1.

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề) - Kết nối tri thức

Để mua trọn bộ Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức bản word có lời giải chi tiết, đẹp mắt, quý Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Tải xuống

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 1)

1. Đọc thành tiếng

a. Em hãy đọc các từ sau:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

Quảng cáo

b. Em hãy đọc đoạn văn sau:      

Ngày nghỉ, Sơn đi chăn bò, còn bé Lan cho ngan ăn. Khi mưa, Sơn và bé Lan thu dọn đồ về nhà.


Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,… 

2. Viết

a. Em hãy điền “c” hoặc “k” vào chỗ trống:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

Quảng cáo

b. Viết chính tả:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

Lưu ý: Khi gặp chữ in hoa, các em chuyển thành chữ thường để viết.

Quảng cáo

Trả lời

a.

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b. Em viết chính tả vào vở ô ly.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 2)

1. Đọc thành tiếng

a. Em hãy đọc các từ sau:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b. Em hãy đọc đoạn văn sau:

Bà qua phà đi chợ Mơ mua cá quả nấu chua, bà mua cả cà phê cho bố Phú. Bố Phú ra khu phố mua sữa chua, cua bể, cá thu cho bà.


Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,… 

2. Viết

a. Em hãy điền “ng” hoặc “ngh” vào chỗ trống:Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b. Dựa vào bài đọc ở bài 1 phần 1, em hãy nối đúng:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

c. Viết chính tả

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

Lưu ý: Khi gặp chữ in hoa, các em chuyển thành chữ in thường để viết.

Trả lời

a. 

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b. 

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

c. Bé viết chính tả vào vở ô ly.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 3)

1. Đọc thành tiếng

a. Em hãy đọc các từ sau:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b. Em hãy đọc đoạn văn sau:

Mẹ đi chợ mua đồ ăn cho cả nhà. Mẹ mua cho Hà dứa to. Mía là của dì Nga. Hà bổ dứa đưa cho bà, cho bố.


Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,… 

2. Viết

a. Em hãy điền “ai”; “ay” hoặc “ây” vào chỗ trống:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b. Nối từ ngữ với hình tương ứng:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

c. Viết chính tả

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

Trả lời

a. 

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b.

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

c. Em viết chính tả vào vở ô ly.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 4)

1. Đọc thành tiếng

a. Em hãy đọc các từ sau:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b. Em hãy đọc đoạn văn sau:

Mẹ cho bé về Côn Sơn, nhà dì Nga ở đó. Trưa, dì thủ thỉ, bé hôn má dì: “Con nhớ dì quá!”. Dì ôn tồn: “Con đã lớn khôn!”.


Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,… 

2. Viết

a. Em hãy điền “am”; “ăm” hoặc “âm” vào chỗ trống:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b. Khoanh vào chữ đúng theo mẫu:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

c. Viết chính tả:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

Trả lời

a.

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b.

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

c. Em viết chính tả vào vở ô ly.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 5)

1. Đọc thành tiếng

a. Em hãy đọc các từ sau:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b. Em hãy đọc đoạn văn bản sau:

Đêm về, chị em Lâm nằm trên ghế đệm xem phim và ngủ quên. Bà lo chị em Lâm bị cảm cúm nên đã bế về chỗ ngủ.


Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,… 

2. Viết

a. Em hãy điền “ia”; “ua” hoặc “ưa” vào chỗ trống:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b. Viết chính tả:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

Lưu ý: Khi gặp chữ in hoa các em chuyển thành chữ thường để viết.

Trả lời

a.

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b. Em viết chính tả vào vở ô ly.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 6)

1. Đọc thành tiếng

a. Em hãy đọc các từ sau:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b. Em hãy đọc đoạn văn sau:

Ngày nghỉ, Trâm và mẹ đi thăm dì Tâm ở trạm y tế. Dì nằm ngủ, Trâm đi khẽ, bổ cam cho dì ăn. Dì Tâm cảm ơn Trâm.


Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,… 

2. Viết

a. Em hãy điền “g” hoặc “gh” vào chỗ trống:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b. Nối từ ngữ với hình tương ứng.

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

c. Viết chính tả

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

Lưu ý: Khi gặp chữ in hoa các em chuyển thành chữ thường để viết.

Trả lời

a.

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b.

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

c. Em viết chính tả vào vở ô ly.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 7)

1. Đọc thành tiếng.

a. Em hãy đọc các từ sau:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b. Em hãy đọc đoạn văn bản sau:

Quê Thơm có nghề thợ gốm, làm nấm rơm. Nghỉ hè, Thơm về quê ở nhà bà. Thơm làm nấm rơm cho bà, bà khen Thơm chăm chỉ.


Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,… 

2. Viết

a. Em hãy khoanh vào tiếng viết đúng:

Con voi có cái ngà/ nghà to.

Con nghé/ ngé có bó cỏ.

Chị cho bé củ/ kủ nghệ.

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

Sắp xếp từ ngữ thành câu và viết lại câu dưới đây:

bà nội, gửi, bé, mẹ, về nhà.

c. Viết chính tả:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

Lưu ý: Khi gặp chữ in hoa các em chuyển thành chữ in thường để viết.

Trả lời

a.

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b. 

- Em sắp xếp từ ngữ thành câu: Mẹ gửi bé về nhà bà nội.

- Em viết lại câu đã sắp xếp vào vở.

c. Em viết chính tả vào vở ô ly.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 8)

1. Đọc thành tiếng.

a. Em hãy đọc các từ sau:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b. Em hãy đọc đoạn văn bản sau:

Trưa hè oi ả, chị Mai và Trâm nô đùa ở bãi cỏ. Bố mẹ gọi hai chị em về ngủ trưa.

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,… 

2. Viết

a. Em hãy khoanh vào tiếng có vần “an”; “ân”; “ăn” trong câu dưới đây:

Bạn An rất ngon.

Mẹ em mới mua cái cân.

Ở sở thú có chú trâu to.

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b. Em hãy chọn từ ngữ phù hợp điền tiếp vào câu dưới đây:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

c. Viết chính tả:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

Lưu ý: Khi gặp chữ in hoa các em chuyển thành chữ thường để viết.

Trả lời

a.

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b.

- Bà nấu xôi đỗ.

- Lời chào cao hơn mâm cỗ.

c. Em viết chính tả vào vở ô ly.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 9)

1. Đọc thành tiếng.

a. Em hãy đọc các từ sau:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b. Em hãy đọc đoạn văn bản sau:

Hè về, bố chở Phú về quê ở nhà bà. Bà cho Phú đi chợ quê mua đủ thứ quà quê: giò, chả, giá đỗ. Phú mua cả vỏ quế về cho bố ở phố cổ.

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,… 

2. Viết

a. Em hãy điền “g” hoặc “gh” vào chỗ trống:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b. Viết chính tả:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

Lưu ý: Khi gặp chữ in hoa các em chuyển thành chữ thường để viết.

Trả lời

a.

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b. Em viết chính tả vào vở ô ly.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

(Đề số 10)

1. Đọc thành tiếng

a. Em hãy đọc các từ sau:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b. Em hãy đọc đoạn văn bản sau:

Mùa hè, lá tre, lá sả, lá mía tua tủa. Bé Thu nghỉ hè ở nhà bà, bà cho Thu sữa chua, mua cả bia cho bố.

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,… 

2. Viết

a. Em hãy điền “c” hoặc “k” vào chỗ trống:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b. Viết chính tả:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

Lưu ý: Khi gặp chữ in hoa các em chuyển thành chữ thường để viết.

Trả lời

a.

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (10 đề)

b. Em viết chính tả vào vở ô ly.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.