30 Đề thi Cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 (có đáp án)

Với Bộ 30 Đề thi Cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 mới nhất của ba bộ sách Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều, chọn lọc giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1.

30 Đề thi Cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 năm 2024 (có đáp án)

Quảng cáo

Xem thử Đề HK1 TV1 KNTT Xem thử Đề HK1 TV1 CTST Xem thử Đề HK1 TV1 CD

Chỉ từ 150k mua trọn bộ đề thi Cuối Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết:

Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 1 - Cánh diều

Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 1 - Kết nối tri thức

Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 1 - Chân trời sáng tạo

Xem thử Đề HK1 TV1 KNTT Xem thử Đề HK1 TV1 CTST Xem thử Đề HK1 TV1 CD

Xem thêm bộ đề thi Tiếng Việt lớp 1 hay khác:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Cuối 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

A. Đọc thành tiếng. (2 điểm)

Gà Và chó Con

Nhà ông em có một con chó và một con gà. Ông rất thương chúng. Ông cho chúng ăn ngon. Gà con còn rất nhỏ, nó thường nằm trong lòng ông ngủ rất ngon. Chó con ương bướng hơn nhưng biết trông nhà.

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,… 

B. Đọc hiểu, viết. (8 điểm)

I. Đọc hiểu. (3 điểm)

Câu 1. Tiếng có vần ương là:

A. thường

B. nhưng

C. chúng

D. một

Trả lời

A. thường

Câu 2. Câu “Ông rất thương chúng.” có ..... tiếng có thanh sắc:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Trả lời

B. 2

Câu 3. Nhà ông em có…………

A. con chó

B. con cá

C. con trăn

D. con lợn

Trả lời

A. con chó

Câu 4. Gà con còn …………

A. rất lớn

B. rất to

C. rất nhỏ

D. rất sợi

Trả lời

C. rất nhỏ

Câu 5. Chó con...................

A. lặng im

B. bắt chuột

C. ương bướng

D. chăm chỉ

Trả lời

C. ương bướng

Câu 6. Ghép đúng:

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (20 đề)

II. Viết (5 điểm)

Bài 1. Nối (1,5 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (20 đề)

Bài 2. Nối (2 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (20 đề)

Bài 3. Điền x/s (1 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (20 đề)

Bài 4. Tập chép (0,5 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (20 đề)

Trả lời

Bé tập chép vào vở ô ly.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Cuối kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

1. Đọc thành tiếng (3 điểm)

Tết đến thật gần. Cái rét vẫn đậm. Mấy cây đào đã chi chít lộc non. Vài nụ tròn đỏ thắm vừa hé nở. Rồi trời ấm dần, đàn én nhỏ lại ríu rít bay về, náo nức đón chào năm mới.

(Sưu tầm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (10 đề)

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,… 

Câu hỏi: Khi tết đến, đàn én thường làm gì?

Trả lời

Khi tết đến, đàn én lại ríu rít bay về, nào nức chào đón năm mới.

2. Viết chính tả (2 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (10 đề)

Trả lời

Em viết chính tả vào vở ô ly.

3. Đọc hiểu (2 điểm)

Cánh đồng quê

Nắng vàng lan nhanh xuống chân núi rồi rải vội lên đồng lúa. Bà con xã viên đã đổ ra đồng gặt lúa mùa. Trên những ruộng lúa chín vàng, tiếng nói cười vui vẻ, rộn ràng cả cánh đồng quê.

(Sưu tầm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (10 đề)

a. Bà con xã viên ...................

b. .....................làm rộn ràng cả cánh đồng quê.

Trả lời

a. Bà con xã viên đổ ra đồng gặt lúa mùa.

b. Tiếng nói cười vui vẻ làm rộn ràng cả cánh đồng quê.

4. Em hãy điền “g” hoặc “gh” vào chỗ trống. (1,5 điểm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (10 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (10 đề)

5. Nối (1,5 điềm)

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (10 đề)

Trả lời

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (10 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. ĐỌC

Đôi bàn tay bé

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2024 có đáp án (10 đề)

Đôi bàn tay bé xíu

Lại siêng năng nhất nhà

Hết xâu kim cho bà

Lại nhặt rau giúp mẹ.

Đôi bàn tay be bé

Nhanh nhẹn ai biết không?

Chăm tưới cây cho ông

Là áo quần cho bố.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa vào nội dung ở bài đọc ở phần I, em hãy thực hiện các yêu cầu sau đây: 

    1. Đánh dấu  vào đứng trước câu trả lời em chọn:

a. Bài đọc ĐÔI BÀN TAY BÉ nói về đôi bàn tay của ai?

☐ Đôi bàn tay của mẹ                ☐ Đôi bàn tay của bé                 ☐ Đôi bàn tay của bố 

b. Mỗi câu thơ trong bài thơ trên có bao nhiêu từ?

☐ 4 từ            ☐ 5 từ        ☐ 6 từ

2. Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống: 

(lười nhác / siêng năng)

- Bạn nhỏ  …………….. nhất nhà. 

Câu 2. Điền vào chỗ trống ua hoặc ưa

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2024 có đáp án (10 đề)

Câu 3. Tập chép

Dù còn nhỏ nhưng em đã biết giúp bố mẹ làm việc nhà.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

- HS đánh vần (đọc thầm) một lượt các tiếng có trong đề trước khi đọc thành tiếng.

- Chú ý phát âm rõ ràng từng tiếng một.

- Đọc liền mạch các tiếng cạnh nhau, không tự ý dừng hoặc ngắt quá lâu giữa câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

  1. Đánh dấu  vào đứng trước câu trả lời em chọn:

a. Bài đọc ĐÔI BÀN TAY BÉ nói về đôi bàn tay của ai?

☐ Đôi bàn tay của mẹ                ☑ Đôi bàn tay của bé                 ☐ Đôi bàn tay của bố 

b. Mỗi câu thơ trong bài thơ trên có bao nhiêu từ?

☐ 4 từ            ☑ 5 từ        ☐ 6 từ

2. Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống: 

(lười nhác / siêng năng)

- Bạn nhỏ siêng năng nhất nhà. 

Câu 2.

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2024 có đáp án (10 đề)

Câu 3.

- HS chép đúng các chữ

- Khoảng cách giữa các chữ đều nhau, đúng quy định

- Chữ viết đẹp, đều, liền nét

- Trình bày sạch sẽ, gọn gàng

Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2024 có đáp án (10 đề)

Xem thử Đề HK1 TV1 KNTT Xem thử Đề HK1 TV1 CTST Xem thử Đề HK1 TV1 CD

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên