Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

    Đề thi Giữa học kì 1

    Môn: Toán lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1:

a) Viết các số từ 0 đến 10:…………………………………………………

Quảng cáo

b) Viết theo mẫu:

2: hai

3: .......

4: .......

7: .......

8: .......

9: .......

Câu 2:

1 … 3    4 … 2    3 … 2 + 1

8 … 0     7 … 9    4 + 1 … 1 + 4

Câu 3:

a) 1 + 1 =.......

2 + 0 =.......

3 + 2 = .......

1 + 2 = .......

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1) Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

c) 2 + 1 + 1 = ……     3 + 0 + 2 = …...

Quảng cáo

Câu 4:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1) Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1) Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Câu 5:

a) Sắp xếp các số 5, 2, 7, 9 theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Sắp xếp các số 4, 1, 6, 8 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Đáp án & Thang điểm

Câu 1:

a) Viết các số từ 0 đến 10: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

b) Viết theo mẫu:

2: hai

3: ba

4: bốn

7: bảy

8: tám

9: chín

Câu 2:

1 < 3

4 > 2

3 = 2 + 1

8 > 0

7 < 9

4 + 1 = 1 + 4

Quảng cáo

Câu 3:

a) 1 + 1 = 2

2 + 0 = 2

3 + 2 = 5

1 + 2 = 3

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1) Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

c) 2 + 1 + 1 = 4     3 + 0 + 2 = 5

Câu 4:Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1) Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1) Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Câu 5:

a) Sắp xếp các số 5, 2, 7, 9 theo thứ tự từ lớn đến bé: 2, 5, 7, 9

b) Sắp xếp các số 4, 1, 6, 8 theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 4, 6, 8

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 1 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.