Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

    Đề thi Giữa học kì 1

    Môn: Toán lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Quảng cáo

Câu 1: Có mấy số có một chữ số?

A. 10 số     B. 9 số     C . 8 số

Câu 2: Dấu cần điền vào chỗ chấm của: 5 – 2 … 4 – 1 là:

A. >    B. <     C . =

Câu 3: Kết quả của phép tính 10 – 2 – 3 là

A. 4     B. 5    C . 6

Câu 4: Cho dãy số: 0, 2, 4, …., 8. Số cần điền là:

A. 5     B. 6    C . 7

Câu 5: Số cần điền vào 5 - … = 4 là:

A. 1     B. 2    C . 3

Câu 6: Số lớn nhất trong các số: 9 , 3 , 1 , 0 , 8 là:

A. 8     B. 9    C. 3

Phần II. Tự luận

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

3 + 2 = ...

... + 1 = 4

3 = ... + 1

2 + ... = 3

3 + 0 = ...

3 + 1 = ...

Câu 8: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

Quảng cáo

6 ... 1

5 ... 9

2 ... 9

4 ... 4

9 ... 10

7 ... 2

Câu 9: Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm

Quảng cáo

Câu 1: A

Câu 2: C

Câu 3: B

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: B

Phần II. Tự luận

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

3 + 2 = 5

3 + 1 = 4

3 = 2 + 1

2 + 1 = 3

3 + 0 = 3

3 + 1 = 4

Câu 8: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

6 > 1

5 < 9

2 < 9

4 = 4

9 < 10

7 > 2

Câu 9: Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)
Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 1 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.