Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

    Đề kiểm tra Giữa học kì 2

    Môn: Toán lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1.

Quảng cáo
Số bé nhất trong các số 72, 69, 85, 47 là

A. 72     B. 69

C. 85     D. 47

Câu 2. Số gồm 9 chục và 2 đơn vị là

A. 92     B. 29

C. 99     D. 22

Câu 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 34 + … = 76

A. 44    B. 42

C. 22     D. 24

Câu 4. Số liền trước của số 54 là số

A. 52     B. 53

C. 54     D. 55

Câu 5. 60cm + 20cm = …..

A. 50cm     B. 40cm

C. 80cm     D. 70cm

Câu 6. Cho hình vẽ:

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Hình vẽ trên có … hình vuông.

A. 5     B. 6

C. 7     D. 8

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Quảng cáo

Câu 7. (1 điểm) Đặt tính và tính:

50 + 34     31 + 47

95 – 23     86 - 72

Câu 8. (2 điểm) Điền số, dấu thích hợp vào dấu chấm:

87 – 56 + … = 46     … + 12 + 30 = 64

38 … 24 = 19 … 5     13 + 54 … 96 – 30

Câu 9. (2 điểm) Hai sợi dây dài tất cả 56 xăng - ti - mét. Sợi dây thứ nhất dài 21 xăng – ti – mét. Hỏi sợi dây thứ hai dài bao nhiêu xăng-ti-mét và dài hơn hay ngắn hơn sợi dây thứ nhất bao nhiêu xăng-ti-mét?

Câu 10. (1 điểm) Hà nghĩ ra một số mà nếu đem số đó cộng với 2 rồi trừ đi 5 thì được kết quả là 13. Tìm số đó.

Câu 11. (1 điểm) Cho hình vẽ:

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Có bao nhiêu đoạn thẳng? Bao nhiêu hình tam giác?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn D

Câu 2. Chọn A

Câu 3. Chọn B

Câu 4. Chọn B

Câu 5. Chọn C

Câu 6. Chọn B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 7.

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Câu 8.

87 – 56 + 15 = 46     22 + 12 + 30 = 64

38 - 24 = 19 - 5     13 + 54 > 96 – 30

Câu 9. (2 điểm) Hai sợi dây dài tất cả 56 xăng - ti - mét. Sợi dây thứ nhất dài 21 xăng-ti-mét. Hỏi sợi dây thứ hai dài bao nhiêu xăng-ti-mét và dài hơn hay ngắn hơn sợi dây thứ nhất bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

Chiều dài sợ dây thứ hai là:

56 – 21 = 35 (cm)

Sợi dây thứ hai dài hơn sợi dây thứ nhất số xăng-ti-mét là:

35 – 21 = 14 (cm)

Đáp số: 35cm; 14cm

Câu 10.

Quảng cáo

Bài giải

Số cần tìm là:

13 + 5 – 2 = 16

Đáp số: 16

Câu 11.

Có 15 đoạn thẳng; Có 10 tam giác.

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 1 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên