Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 4)

    Đề kiểm tra Giữa học kì 2

    Môn: Toán lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất

Quảng cáo

Câu 1. Số liền trước số 33 là:

A. 31     B. 32

C. 33     D. 34

Câu 2. Số tròn chục bé nhất có hai chữ số là:

A. 10     B. 90

C. 100     D. 80

Câu 3. Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là:

A. 10     B. 11

C. 12    D. 13

Câu 4. Số liền trước số 20 là

A. 18     B. 19

C. 20     D. 21

Câu 5. Một tuần có bao nhiêu ngày?

A. 5 ngày     B. 6 ngày

C. 7 ngày     D. 8 ngày

Câu 6. Số chẵn ở giữa hai số 24 và 27 là:

A. 24

B. 25

C. 26

D. 27

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 7. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

20; …..; …..; 23; …..; …..; …..; …..; 28; …..; …..; 31; …..; …….; …..; 35; ......; ......; .....; .....; .....

Câu 8. (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

25 + 34     41 + 52

80 – 30     17 – 5

Câu 9. (1 điểm) Tính nhẩm :

17cm + 2cm =...     6 + 12 – 5 =...

10cm + 20cm = …    12 + 4 + 3 = …

Câu 10. (2 điểm) Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

80......60     70 – 20.......40

50 – 20 ....30     60.......30 + 20

Câu 11. (2 điểm) Trong vườn nhà Nam trồng 20 cây bưởi và 30 cây cam. Hỏi trong vườn nhà Nam trồng tất cả bao nhiêu cây?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Quảng cáo

Câu 1. Chọn B

Câu 2. Chọn A

Câu 3. Chọn B

Câu 4. Chọn B

Câu 5. Chọn C

Câu 6. Chọn C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 7.

20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40

Câu 8.

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 4)

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 4)

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 4)

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 4)

Câu 9.

17cm + 2cm = 19cm     6 + 12 – 5 = 13cm

10cm + 20cm = 30cm     12 + 4 + 3 = 19

Câu 10.

80 > 60     70 – 20 > 40

50 – 20 = 30     60 > 30 + 20

Câu 11.

Bài giải

Trong vườn nhà Nam trồng được số cây là:

20 + 30 = 50 (cây)

Đáp số: 50 cây

Tải xuống

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 1 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.