Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 5)

    Đề kiểm tra Giữa học kì 2

    Môn: Toán lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất

Quảng cáo

Câu 1. Số 13 gồm

A. 1 chục và 3 đơn vị     B. 1 và 3

C. 3 chục và 1 đơn vị     D. 3 và 1

Câu 2. Số liền sau số 39 là số nào

A. 37     B. 38

C. 39     D. 40

Câu 3. Số lớn nhất có hai chữ số là

A. 99     B. 98

C. 11     D. 10

Câu 4. Kết quả của phép tính 90 – 60 là

A. 20     B. 30

C. 40     D. 50

Câu 5. Dãy số nào dưới đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn?

A. 95; 83; 65; 52; 20

B. 25; 30; 42; 86; 60

C. 24; 32; 65; 82; 90

D. 12; 15; 42; 52; 25

Câu 6. Số tròn chục nằm giữa hai số 33 và 41 là

A. 30

B. 40

C. 50

D. 60

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm)

a) Đặt tính và tính:

24 + 35     67 – 54

73 + 21     98 – 97

b) Tính:

20 + 30 + 30 =     21 + 32 + 40 =

32 + 43 + 24 =     50 – 10 – 30 =

65 - 33 - 10 =     79 – 47 – 31 =

Câu 8. (2 điểm) Điền dấu < , > hoặc = vào ô trống cho đúng:

84 – 4 ….. 80     28 ….. 30 – 10

66 – 14 ….. 76 -14     25 + 14 ….. 14 + 25

Câu 9. (2 điểm) Trong vườn nhà em có 26 cây cam, Bố em bán đi 13 cây cam. Hỏi trong vườn nhà em còn lại tất cả bao nhiêu cây cam?

Câu 10. (1 điểm) Viết các số có hai chữ số sao cho tổng hai chữ số của số đó bằng 7.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn A

Câu 2. Chọn D

Câu 3. Chọn A

Câu 4. Chọn B

Câu 5. Chọn C

Câu 6. Chọn B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Quảng cáo

Câu 7.

a)

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 4)

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 4)

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 4)

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 4)

b)

20 + 30 + 30 = 80     21 + 32 + 40 = 93

32 + 43 + 24 = 99     50 – 10 – 30 = 10

65 - 33 - 10 = 22     79 – 47 – 31 = 1

Câu 8.

84 – 4 = 80     28 > 30 – 10

66 – 14 < 76 -14     25 + 14 = 14 + 25

Câu 9.

Bài giải

Trong vườn nhà em còn lại số cây cam là:

26 – 13 = 13 (cây)

Đáp số: 13 cây cam

Câu 10.

Có: 7 = 6 + 1 = 5 + 2 = 4 + 3 = 7 + 0

Các số đó là: 70; 16; 61; 25; 52; 34; 43

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 1 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên