Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

    Đề kiểm tra Giữa học kì 2

    Môn: Toán lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất

Quảng cáo

Câu 1. Có bao nhiêu số tròn chục có hai chữ số?

A. 9    B. 10

C. 11     D. 12

Câu 2. Số trừ đi 10 được 30. Số đó là:

A. 20     B. 10

C. 40     D. 50

Câu 3. Số các số có hai chữ số tính từ số 11 đến số 21 là:

A. 11     B. 12

C. 13     D. 14

Câu 4. Trong các dãy số sau, dãy số nào được sắp xếp theo thứ tự tăng dần?

A. 12; 25; 37; 40; 45; 49; 87; 98; 91

B. 12; 25; 37; 40; 45; 49; 87; 91; 98

C. 25; 15; 37; 40; 45; 49; 87; 91; 98

D. 25; 15; 37; 40; 49; 45; 87; 91; 98

Câu 5. Kết quả của phép tính 40 – 20 – 10 là A. 10    B. 20 C. 30    D. 40

Câu 6.

Quảng cáo

Cho hình vẽ:

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Hình vẽ bên có số hình vuông là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Phần II. Tự luận (7 điểm) Câu 7. (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

94 + 5     87 + 12

79 – 17    85 – 42

Câu 8. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

69 – 25 = 21 + …..

23 + 65 = 99 - …...

….. – 24 = 41 + 11

….. + 15 = 89 - 22

Câu 9. (2 điểm) Mẹ đi công tác 19 ngày. Mẹ đã ở đó 1 tuần lễ. Hỏi mẹ còn phải ở đó mấy ngày nữa?

Câu 10. (2 điểm) Nếu thêm 13 viên bi thì Hùng sẽ có 58 viên bi. Hỏi trước đó Hùng có bao nhiêu viên bi?

Câu 11. (1 điểm) Lan nghĩ ra một số, lấy số đó trừ 7 cộng 6 bằng 19. Hỏi số Lan nghĩ là bao nhiêu?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn A

Câu 2. Chọn C

Câu 3. Chọn A

Câu 4. Chọn B

Câu 5. Chọn A

Câu 6. Chọn C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Quảng cáo

Câu 7.

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Câu 8.

69 – 25 = 21 + 23

23 + 65 = 99 - 11

76 – 24 = 41 + 11

52 + 15 = 89 - 22

Câu 9.

Bài giải

Đổi 1 tuần lễ = 7 ngày

Mẹ còn ở lại số ngày là;

19 – 7 = 12 (ngày)

Đáp số: 12 ngày

Câu 10.

Bài giải

Trước đó Hùng có số viên bi là:

58 – 13 = 45 (viên)

Đáp số: 45 viên bi

Câu 11.

Bài giải

Số đó là:

19 – 6 + 7 = 20

Đáp số: 20

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 1 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên