Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

    Đề kiểm tra Giữa học kì 2

    Môn: Toán lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1.

Quảng cáo
Có bao nhiêu số tròn chục có hai chữ số?

A. 9     B. 10

C. 11     D. 12

Câu 2. Số 59 là số liền trước của số

A. 58     B. 59

C. 60     D. 61

Câu 3. Kết quả của phép tính 73 – 21 + 3 là

A. 55     B. 56

C. 57     D. 58

Câu 4. Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 5?

A. 4    B. 5

C. 6     D. 7

Câu 5. Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là

A. 10    B. 11

C. 99    D. 98

Câu 6. Số 98 gồm

A. 8 chục, 8 đơn vị     B. 8 chục, 9 đơn vị

C. 9 chục, 8 đơn vị     D. 9 chục, 9 đơn vị

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Đặt tính và tính:

Quảng cáo

87 – 56     13 + 54

74 + 15     69 – 54

Câu 8. (1 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Câu 9. (2 điểm) Giỏ thứ nhất đựng 20 quả cam, giỏ thứ hai đựng nhiều hơn giỏ thứ nhất 15 quả cam. Hỏi cả hai giỏ đựng được tất cả bao nhiêu quả cam?

Câu 10. (1 điểm) Tính nhanh:

a) 19 – 18 + 17 – 16 + 15 – 14 + 13 – 12 + 11 – 10

b) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

Câu 11. (1 điểm) Vẽ đoạn thẳng AO dài 4cm, rồi vẽ đoạn thẳng OB dài 5cm để có đoạn thẳng AB dài 9cm.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn B

Câu 2. Chọn C

Câu 3. Chọn A

Câu 4. Chọn B

Câu 5. Chọn B

Câu 6. Chọn C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 7.

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Câu 8. (1 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Câu 9.

Quảng cáo

Bài giải

Giỏ thứ hai đựng số quả cam là;

20 + 15 = 35 (quả)

Cả hai giỏ đựng tất cả số quả cam là:

20 + 35 = 55 (quả)

Đáp số: 55 quả cam

Câu 10.

a) 19 – 18 + 17 – 16 + 15 – 14 + 13 – 12 + 11 – 10 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5

b) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

= (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 5 + 10

= 10 + 10 + 10 + 10 + 5 + 10

= 55

Câu 11.

Ta có hình vẽ:

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 1 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.