Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

    Đề kiểm tra học kì 1

    Môn: Toán lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Quảng cáo

Câu 1: 9 bé hơn số nào trong các số sau?

A. 9    B. 10     C. 2    D. 7

Câu 2: Điền số nào vào chỗ chấm trong phép tính để có 6 + .... = 10

A. 2    B. 3    C. 4    D. 2

Câu 3: Có: 6 con gà. Thêm: 2 con gà. Có tất cả: ..... con gà ?

A. 6    B. 7    C. 8    D. 9

Câu 4: Phép tính nào sau đây là đúng?

A. 8 – 2 =10

B. 8 + 2 = 10

C. 5 + 3 = 9

D. 9 – 4 = 4

Câu 5: Cho phép tính: 8 + 2 … 8 - 1

Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm là

A. >    B. <     C. =    D. +

Câu 6: Kết quả của phép tính 4 + 4 – 3 là

A. 3    B. 4    C. 5    D. 6

Phần II. Tự luận

Câu 7: Viết các số 3; 8; 7; 6; 1; 0; 9.

Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………

Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Câu 9: Mẹ chia kẹo cho hai anh em. Em được 5 cái kẹo, anh được ít hơn em 2 cái kẹo. Hỏi anh được mấy cái kẹo?

Trả lời: Anh được mẹ chia cho….cái kẹo.

Câu 10: Ghi số thích hợp vào ô trống:

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm

Quảng cáo

Câu 1: D

Câu 2: C

Câu 3: C

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: C

Phần II. Tự luận

Câu 7:

Theo thứ tự từ bé đến lớn: 0; 1; 3; 6; 7; 8; 9

Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9; 8; 7; 6; 3; 1; 0

Câu 8:

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Câu 9: Mẹ chia kẹo cho hai anh em. Em được 5 cái kẹo, anh được ít hơn em 2 cái kẹo. Hỏi anh được mấy cái kẹo?

Trả lời: Anh được mẹ chia cho 3 cái kẹo.

Câu 10: Ghi số thích hợp vào ô trống:

8 - 8 + 0 = 0
9 - 1 + 1 = 9
Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 1 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên