Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

    Đề kiểm tra học kì 1

    Môn: Toán lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải về

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Quảng cáo

Câu 1: Trong các số từ 0 đến 10 số bé nhất là:

A. 3    B. 4     C. 9    D. 0

Câu 2: Kết quả của phép tính 5 – 2 là

A. 2    B. 3     C. 4    D. 5

Câu 3: Số sáu được viết là

A. 60    B. 5    C. 6    D. 7

Câu 4: Số liền sau của số 8 là

A. 6    B. 7     C. 8     D. 9

Câu 5: Cho: 10 – 4 < 8 - …

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4

Câu 6: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 7 + 2 … 5 +4

A. >    B. <     C. =     D. 9

Phần II. Tự luận

Câu 7: Tính:

9 + 1 – 5 = ……

3 + 8 + 6 =……

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

9 – 3

8 + 2

7 – 6

1 + 5

Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

5 + … = 9

… - 6 = 3

5 + … = 8

… + 7 = 8

9 - … = 5

… + 5 = 7

Câu 10: An có 3 cái kẹo. An được mẹ cho thêm 4 cái. Sau đó An lại cho bạn 2 cái kẹo. Viết phép tính để chỉ số kẹo còn lại của An.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm

Quảng cáo

Câu 1: D

Câu 2: B

Câu 3: C

Câu 4: D

Câu 5: A

Câu 6: C

Phần II. Tự luận

Câu 7:

9 + 1 – 5 = 5

3 + 8 + 6 = 17

Câu 8:

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Câu 9:

5 + 4 = 9

9 - 6 = 3

5 + 3 = 8

1 + 7 = 8

9 - 4 = 5

2 + 5 = 7

Câu 10:

Tóm tắt:

An có: 3 cái kẹo

Được mẹ cho: 4 cái kẹo

Cho bạn: 2 cái kẹo

An còn lại: … cái kẹo

Phép tính để chỉ số kẹo còn lại của An là: 3 + 4 – 2 = 5

Tải về

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 1 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.