Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

    Đề kiểm tra học kì 1

    Môn: Toán lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Quảng cáo

Câu 1: Số tự nhiên lớn nhất có một chữ số là

A. 9

B. 6

C. 2

D. 8

Câu 2: Dãy số nào được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn?

A. 4, 7, 3, 8

B. 3, 4, 7, 8

C. 8, 7, 4, 3

D. 7, 8, 3, 4

Câu 3: Số 1 lớn hơn số nào trong các số sau?

A. 0    B. 2     C. 3     D. 10

Câu 4: Kết quả của phép tính 5 + 4 – 2 là

A. 10    B. 9     C. 8    D. 7

Câu 5: Cho phép tính: 10 – 4 … 8

Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm là

A. >    B. <    C. =     D. +

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 9 - … = 7

A. 1    B. 2     C. 3    D. 4

Phần II. Tự luận

Câu 7: Tính:

Quảng cáo

2 + 8 – 4 = ……

3 – 0 + 5 =……

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Câu 9: Viết phép tính thích hợp

Có : 5 cái bánh

Thêm : 2 cái bánh

Có tất cả: ... cái bánh

Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống:

+ = 6
- = 6

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm

Quảng cáo

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: D

Câu 5: B

Câu 6: C

Phần II. Tự luận

Câu 7:

2 + 8 – 4 = 6

3 – 0 + 5 = 8

Câu 8:

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Câu 9:

5 + 2 = 7

Câu 10:

1 + 5 = 6
8 - 2 = 6
Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 1 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên