Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

    Đề kiểm tra học kì 1

    Môn: Toán lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Quảng cáo

Câu 1: Số điền vào chỗ chấm là: 2 , ... , ... , 5, .... , 7

A. 3, 4, 5

B. 3, 4, 6

C. 5, 6, 7

D. 3, 4, 7

Câu 2: Sắp xếp các số 5, 8, 6, 10, 3 theo thứ tự từ bé đến lớn:

A. 5, 8, 6, 10, 3

B. 5, 10, 6, 8, 3

C. 3, 5, 6, 8, 10

D. 5, 6, 3, 8, 10

Câu 3: Kết quả của phép tính 7 + 3 là

A. 8     B. 9     C. 10    D.6

Câu 4: Số bé nhất trong các số 0, 9, 8, 4, 5 là

A. 0     B. 4    C. 8    D. 5

Câu 5: Cho: 7 + 2 = ......

Số điền vào ô trống là:

A. 7     B. 8    C. 9    D. 10

Câu 6: Kết quả của phép tính 9 – 4 + 1 là

A. 6     B. 7    C. 10    D. 9

Phần II. Tự luận

Câu 1: Đặt tính rồi tính

10 – 2

3 + 6

9 – 5

7 + 3

Câu 2:

Có . . . . hình tam giác

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Câu 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

9 ... 4 + 4

5 + 2 ... 3 + 5

8 ... 10 – 3

6 + 2 ... 5 + 4

Câu 4: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm

Quảng cáo

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: C

Câu 4: A

Câu 5: C

Câu 6: A

Phần II. Tự luận

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Câu 2:

Có 6 hình tam giác

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Câu 3:

9 > 4 + 4

5 + 2 < 3 + 5

8 > 10 – 3

6 + 2 < 5 + 4

Câu 4:

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)
2 + 3 = 5
Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 1 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên