Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

    Đề kiểm tra học kì 1

    Môn: Toán lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Quảng cáo

Câu 1: 9 bé hơn số nào sau đây?

A. 8     B. 9     C. 10

Câu 2: Điền số nào vào chỗ chấm trong phép tính để có 6 + .... = 10

A. 2     B. 4     C. 3

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Có : 6 con gà

Thêm : 2 con gà

Có tất cả: .... con gà?

A. 6     B. 7     C. 8

Câu 4: Kết quả của phép tính 8 + 2 là

A. 6     B. 10     C. 5

Câu 5: Cho 6 + 2 … 10. Dấu thích hợp để điền vào dấu … là

A. >     B. <     C. =

Câu 6: Số lớn nhất trong các số 9, 8, 3, 7, 5 là

A. 9     B. 3     C. 8

Phần II. Tự luận

Câu 7: Viết các số 2, 5, 9, 8

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ...........................................................................................

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: .........................................................................................

Câu 8: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

5 + 3 ... 9

4 + 6 ... 6 + 2

7 + 2 … 5 +4

2 + 4 ... 4 + 2

Câu 9: Tính:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Câu 10: Số?

Quảng cáo

5 - 3 + ......= 9

10 - ...... = 2 + 5

Câu 11: Viết phép tính thích hợp:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Câu 12: Viết phép tính thích hợp:

Có : 9 cái kẹo

Ăn : 2 cái kẹo

Còn lại: … cái kẹo?

Câu 13: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Trong hình bên có … hình chữ nhật

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: C

Câu 2: B

Câu 3: C

Câu 4: B

Câu 5: B

Câu 6: A

Phần II. Tự luận

Quảng cáo

Câu 7: Viết các số 2, 5, 9, 8

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 5, 8, 9

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 8, 5, 2

Câu 8:

5 + 3 < 9

4 + 6 > 6 + 2

7 + 2 = 5 +4

2 + 4 = 4 + 2

Câu 9:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Câu 10:

5 - 3 + 7 = 9

10 - 3 = 2 + 5

Câu 11:

6 + 3 = 9

Câu 12:

Có : 9 cái kẹo

Ăn : 2 cái kẹo

Còn lại: 7 cái kẹo?

9 - 2 = 7

Câu 13:

Trong hình bên có 9 hình chữ nhật?

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)
Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 1 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên