Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

    Đề thi Học kì 2

    Môn: Toán lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải xuống

Bài 1. Điền vào chỗ chấm :

Quảng cáo

a) Số lớn nhất có 2 chữ số là …………………………………………

b) Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là…………………………………………

c) Các số có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số là 9 là …………………………

d) Số liền trước của 90 là ………… ; 17 gồm ………… chục và …………đơn vị

Số liền sau của 99 là ………… ; 50 gồm ………… chục và …………đơn vị

e) Viết các số tròn chục: …………………………………………………………..

Bài 2.

a) Tính :

3 + 36 = ……...     45 – 20 = ………    

50 + 37 = ………    99 – 9 = ………    

17 – 16 = ………     3 + 82 = ………

17 + 14 – 14 = ……………    38 cm – 10cm = ……………

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27     78 – 36     84 – 4     91 + 7

Bài 3. Viết > ; < ; =

a) 39 ……… 74     89 …… 98     56 ……... 50 + 6

68 ……… 66     99 ……100     32 – 2 … 32 + 2

b) 18 + 42 < …… < 22 + 40

Bài 4. Một đoạn dây dài 18cm , bị cắt ngắn đi 5cm . Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy xăng ti mét ?

Bài 5. Dũng có 39 nhãn vở. Sau khi cho bạn thì Dũng còn lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho bạn bao nhiêu cái nhãn vở?

Bài 6. Trong đợt thi đua vừa qua bạn Nam giành được số điểm 10 đúng bằng số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau cộng với 9. Bạn Hằng giành được số điểm 10 đúng bằng số lớn nhất có 1 chữ số cộng với 10. Hỏi mỗi bạn giành được bao nhiêu điểm 10?

Bài 7. Hình vẽ dưới đây, có bao nhiêu đoạn thẳng? Bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Bài 8. Thứ năm của một tuần là ngày 21 trong tháng. Hỏi thứ sau của tuần liền sau là ngày nào trong tháng?

Đáp án & Thang điểm

Bài 1. Điền vào chỗ chấm :

a) Số lớn nhất có 2 chữ số là 99

b) Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là 99

c)

9 = 9 + 0 = 8 + 1 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4

Các số có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số là 9 là: 90; 18; 81; 72; 27; 63; 36; 54; 45

d) Số liền trước của 90 là 89;   17 gồm 1 chục và 7 đơn vị

Số liền sau của 99 là 100 ;   50 gồm 5 chục và 0 đơn vị

e) Viết các số tròn chục: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90

Bài 2.

a) Tính :

Quảng cáo

3 + 36 = 39     45 – 20 = 25     50 + 37 = 87

99 – 9 = 90     17 – 16 = 1     3 + 82 = 85

17 + 14 – 14 = 17     38cm – 10cm = 28cm

b)

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Bài 3. Viết > ; < ; =

a) 39 < 74     89 < 98    

56 = 50 + 6 68 > 66    

99 < 100     32 – 2 < 32 + 2

b) 18 + 42 < 61 < 22 + 40

Bài 4.

Bài giải

Đoạn dây còn lại dài số xăng – ti – mét là:

18 – 5 = 13 (cm)

Đáp số: 13 cm

Bài 5. Dũng có 39 nhãn vở. Sau khi cho bạn thì Dũng còn lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho bạn bao nhiêu cái nhãn vở?

Bài giải

Dũng đã cho bạn số nhãn vở là:

39 – 11 = 28 (nhãn vở)

Đáp số: 28 nhãn vở

Bài 6.

Bài giải

Quảng cáo

Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là: 11

Nam giành được số điểm 10 là:

11 + 9 = 20 (điểm 10)

Số lớn nhất có 1 chữ số là: 9

Hằng giành được số điểm 10 là:

9 + 10 = 19 (điểm 10)

Đáp số: Nam: 20 điểm 10; Hằng: 19 điểm 10

Bài 7. Hình vẽ dưới đây, có bao nhiêu đoạn thẳng? Bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Có 10 đoạn thẳng và 8 hình tam giác.

Bài 8.

Thứ năm của tuần liền sau là ngày 28 trong tháng.

Thứ sáu của tuần liền sau là ngày 29 trong tháng.

Tải xuống

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 1 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.