Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 2)

    Đề thi Học kì 2

    Môn: Toán lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Tính:

Quảng cáo

65 – 23 + 42 = ...........     11 + 46 – 27 = ...........

36 + 25 – 10 = ...........     40 + 37 + 23 = ...........

41 + 28 + 15 = ...........     99 – 72 + 26 = ...........

55 + 22 – 12 = ...........     13 + 25 – 7 = .............

Bài 2. Tính:

a) 7 + 3 + 40 – 20 + 60 – 40

b) 20 + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)

Bài 3. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

31 + 25 .... 90 – 23     81 – 40 .... 30 + 12

42 + 25 .... 95 – 30     31 + 25 .... 70 – 19

Bài 4. Tìm số có hai chữ số, chữ số hàng chục là số đứng liền sau số 5. Chữ số hàng đơn vị là số đứng liền trước số 1.

Bài 5. Nhà Mai có 30 cái bút, mẹ mua thêm 1 chục cái nữa. Hỏi nhà Mai có tất cả bao nhiêu cái bút?

Bài 6. Hai hộp bút chì có tất cả 7 chục cái. Hộp thứ nhất có 25 cái. Hỏi hộp thứ hai có bao nhiêu cái bút chì?

Bài 7. Cho các số 40, 20, 30, 90. Hãy lập các phép tính đúng có chứa cả bốn số trên.

Đáp án & Thang điểm

Bài 1.

65 – 23 + 42 = 84     11 + 46 – 27 = 30

36 + 25 – 10 = 51     40 + 37 + 23 = 100

41 + 28 + 15 = 84     99 – 72 + 26 = 53

55 + 22 – 12 = 65     13 + 25 – 7 = 31

Bài 2. Tính:

Quảng cáo

a) 7 + 3 + 40 – 20 + 60 – 40 = (7 + 3) + (40 – 20) + (60 – 40) = 10 + 20 + 20 = 50

b) 20 + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50) = 20 + 60 – 50 + 40 – 60 = 10

Bài 3.

31 + 25 < 90 – 23     81 – 40 < 30 + 12

42 + 25 > 95 – 30     31 + 25 = 70 – 14

Bài 4. Tìm số có hai chữ số, chữ số hàng chục là số đứng liền sau số 5. Chữ số hàng đơn vị là số đứng liền trước số 1.

Chữ số hàng chục là: 6

Chữ số hàng đơn vị là: 5

Số cần tìm là: 65

Bài 5. Nhà Mai có 30 cái bút, mẹ mua thêm 1 chục cái nữa. Hỏi nhà Mai có tất cả bao nhiêu cái bút?

Bài giải

1 chục = 10

Nhà Mai có tất cả số bút là:

30 + 10 = 40 (cái)

Đáp số: 40 cái bút

Bài 6. Hai hộp bút chì có tất cả 7 chục cái. Hộp thứ nhất có 25 cái. Hỏi hộp thứ hai có bao nhiêu cái bút chì?

Bài giải

7 chục cái = 70 cái

Hộp thứ hai có số bút chì là:

70 – 25 = 45 (bút chì)

Đáp số: 45 bút chì

Bài 7. Các phép tính có thể lập được:

40 + 30 + 20 = 90

90 – 20 – 30 = 40

90 – 20 – 40 = 30

90 – 40 – 30 = 20

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 1 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.