Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

    Đề thi Học kì 2

    Môn: Toán lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải xuống

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

32 + 42     94 - 21

50 + 38     67 – 3

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Bài 3.

a) Khoanh tròn vào số bé nhất:     81     75     90     51

b) Khoanh tròn vào số lớn nhất:     62     70     68     59

c) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S):

Số liền sau của 23 là 24   ....

Số liền sau của 84 là 83   ....

Số liền sau của 79 là 70   ....

Số liền sau của 98 là 99   ....

Số liền sau của 99 là 100  ....

Bài 4. An có 19 quả táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo ?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Tính:

36 + 32 – 15 = ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

48 – 23 + 12 = ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

18cm + 41cm + 20cm = ……………………………

……………………………………………………………………………………………………

97cm – 32cm – 2cm = …………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

88 - ……… < 56     ……… - 70 > 9

……… - 12 = 73     ……… - 56 = 41

Quảng cáo

Bài 7. Nhà Lan nuôi 64 con gà và vịt, trong đó có 4 chục con gà. Hỏi nhà Lan nuôi bao nhiêu con vịt?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 8. Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Có ........ đoạn thẳng

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Có ........ đoạn thẳng

Đáp án & Thang điểm

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 = 74

94 - 21 = 73

50 + 38 = 88

67 – 3 = 64

Bài 2.

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Bài 3.

a) 51

b) 70

c)

Số liền sau của 23 là 24 (Đúng)

Số liền sau của 84 là 83 (Sai)

Số liền sau của 84 là 85

Số liền sau của 79 là 70 (Sai)

Số liền sau của 79 là 80

Số liền sau của 98 là 99 (Đúng)

Số liền sau của 99 là 100 (Đúng)

Bài 4. An có 19 quả táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo ?

Bài giải

An còn lại số quả táo là:

19 – 7 = 12 (quả) Đáp số: 12 quả táo

Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = 68 – 15 = 53 48 – 23 + 12 = 25 + 12 = 37 18cm + 41cm + 20cm = 59cm + 20cm = 79cm 97cm – 32cm – 2cm = 65cm – 2cm = 63cm

Bài 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

88 - ……… < 56: Các số có thể điền là 33, 34, …, 88

……… - 70 > 9 : Các số có thể điền là 80, 81, …

85 - 12 = 73

97 - 56 = 41

Bài 7. Nhà Lan nuôi 64 con gà và vịt, trong đó có 4 chục con gà. Hỏi nhà Lan nuôi bao nhiêu con vịt?

Bài giải

Quảng cáo

4 chục con gà = 40 con gà

Nhà Lan nuôi số con vịt là:

64 – 40 = 24 (con)

Đáp số: 24 con vịt

Bài 8.

- Hình thứ nhất: Có 5 đoạn thẳng

- Hình thứ hai: Có 3 đoạn thẳng

Tải xuống

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 1 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.