Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

    Đề thi Học kì 2

    Môn: Toán lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải xuống

Bài 1. Đặt tính rồi tính.

Quảng cáo

24 + 35    52 + 36     77 – 43     58 – 35

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Bài 2. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

35 + 3 ............... 37    

54 + 4 ................ 45 + 3

24 + 5 ............... 29    

37 – 3 ................ 32 + 3

Bài 3. Tính:

22 cm + 32 cm = ...........

40 cm + 50 cm = ...........

80 cm - 50 cm = ................    

62 cm - 12 cm = ...............

Bài 4. a) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

b) Lúc 7 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số .....

Lúc 11 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số .....

Lúc 12 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số .....

Lúc 3 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số .....

Bài 5. Viết các số 38; 40; 25; 71; 46; 84; 73; 91; 98; 10; 9 theo thứ tự:

a) Từ lớn đến bé:

b) Từ bé đến lớn:

..............................................................................................................................................

Bài 6. Lớp 1A có 24 học sinh. Lớp 1B có 21 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Bài 7. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Quảng cáo

Có :     37 hình tròn

Tô màu:     24 hình tròn

Không tô màu:..........hình tròn?

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Bài 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Hình dưới đây có:

........... hình chữ nhật

............hình tam giác

Bài 9. Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp hai số sao cho khi cộng hai số đó thì có kết quả là 90.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Đáp án & Thang điểm

Bài 1.

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Bài 2.

35 + 3 > 37     54 + 4 > 45 + 3

24 + 5 = 29     37 – 3 < 32 + 3

Bài 3. Tính:

22 cm + 32 cm = 54cm   

40 cm + 50 cm = 90cm

80 cm - 50 cm = 30cm   

62 cm - 12 cm = 50cm

Bài 4. a) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

b) Lúc 7 giờ kim phút chỉ vào số 12 , kim giờ chỉ vào số 7

Lúc 11 giờ kim phút chỉ vào số 12 , kim giờ chỉ vào số 11

Lúc 12 giờ kim phút chỉ vào số 12. , kim giờ chỉ vào số 12

Lúc 3 giờ kim phút chỉ vào số 12 , kim giờ chỉ vào số 3

Bài 5. Viết các số 38; 40; 25; 71; 46; 84; 73; 91; 98; 10; 9 theo thứ tự:

Quảng cáo

a) Từ lớn đến bé: 98 > 91 > 84 > 73 > 71 > 46 > 40 > 38 > 25 > 10 > 9

b) Từ bé đến lớn: 9 < 10 < 25 < 38 < 40 < 46 < 71 < 73 < 84 < 91 < 98

Bài 6. Lớp 1A có 24 học sinh. Lớp 1B có 21 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài giải

Cả hai lớp có số học sinh là:

24 + 21 = 45 (học sinh)

Đáp số: 45 học sinh

Bài 7. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Có :     37 hình tròn

Tô màu:     24 hình tròn

Không tô màu:..........hình tròn?

Bài giải

Số hình tròn không được tô màu là:

37 – 24 = 13 (hình tròn)

Đáp số : 13 hình tròn

Bài 8. Có 2 hình chữ nhật; 2 hình tam giác

Bài 9.

90 = 0 + 90 = 10 + 80 = 20 + 70 = 30 + 60 = 40 + 50

Tải xuống

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 1 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.